Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem garażu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 09.07.2012

Jestem pełnomocnikiem mojego dziadka. Jest on właścicielem garaży, które od lat wynajmuje bez umów. Chciałbym uregulować wynajem garaży i spisać z najemcami umowy. Jak prosto rozliczać się z podatku? Nie mam czasu na prowadzenie ksiąg itp.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem garażu powoduje takie same zobowiązania w podatku dochodowym jak najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Od uzyskanego przychodu trzeba zapłacić podatek.

 

Osoba wynajmująca garaże nie musi rejestrować odrębnej działalności gospodarczej.

 

Osoba fizyczna, która chce uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu nieruchomości (również garażu), ma możliwość zakwalifikowania dochodu do:

 

  1. najmu itp. jako odrębnego źródła przychodu lub
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Przy wynajmie garażu sens ma tylko kwalifikacja przychodu jako odrębnego źródła, w tym źródle do wyboru są formy opodatkowania: ryczałt oraz zasady ogólne.

 

Ryczałt to w skrócie opodatkowanie przychodu, bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych. Obecnie najem opodatkowany jest jedną stawką niezależnie od wysokości przychodu z tego tytułu, np.: przychód wynosi 10 000 zł, to podatek wynosi 850 zł.

 

Według wskazanej ustawy (art. 12 ust. 1 lit. a) „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a”.

 

A w art. 6 ust. 1a określono, że „opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym”.

 

Według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 

„Art. 2. 1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 

1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2) karty podatkowej.

 

1a. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

 

By wybrać ryczałt, podatnik (Pana dziadek) jako rozpoczynający osiąganie przychodów w trakcie roku podatkowego powinien pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

 

Można uznać, że dziadek dopiero rozpocznie wynajmowanie garaży.

 

W razie uznania, że już prowadzi wynajem, nie jest możliwe wskazanie ryczałtu jako formy opodatkowania. Wtedy konieczne jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, przynajmniej w roku bieżącym.

 

Jak mniemam, US jak dotychczas nic nie wie. Nie podejrzewam, aby zaczął jakieś działania w związku ze zgłoszenie najmu i wyborem formy opodatkowania. Ale należy mieć świadomość, że jest to możliwe.

 

Nie ma potrzeby prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„Art. 24a. 3. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych”.

 

W rachubę wchodzi jeszcze podatek VAT. Nie oznacza to jednak wcale, że zawsze, wynajmując garaż, musimy podatek od towarów i usług płacić. Mamy powiem prawo do innego zwolnienia, tzw. zwolnienia podmiotowego. Polega ono na tym, że jeśli wykonujemy czynności podlegające VAT o wartości nieprzekraczającej w 2012 roku 50 tys. zł, korzystamy ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Jednak ten limit dotyczy wszystkich czynności, które wykonujemy, podlegających podatkowi od towarów i usług. Ponadto ustalany on jest z uwzględnieniem upływu czasu. Jeśli więc wynajem garażu rozpoczniemy np. od 1 kwietnia, przysługiwać nam będzie jedynie 9/12 limitu, czyli 37,5 tys. zł.

 

Gdy przychód przekroczy tę granicę, musimy zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Ponadto płacić VAT co miesiąc (lub wybrać, za oddzielnym powiadomieniem naczelnika urzędu skarbowego, rozliczenia co trzy miesiące jako tzw. mały podatnik), prowadzić ewidencje wymagane przez przepisy o podatku od towarów i usług, a najemcom wystawiać faktury VAT.

 

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie najmu jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

 

Przy rozpoczęciu wynajmu do 1 kwietnia będzie to kwota 112 500 zł. A więc możliwe byłoby uzyskiwanie przychodu miesięcznego w wysokości 12 500 zł bez podatku VAT.

 

W świetle powyższego konieczne jest:

 

  • zawarcie umów najmu na garaże od określonego dnia,
  • złożenie w US oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (ryczałtu),
  • wpłata co miesiąc zaliczki na podatek (8,5%),
  • złożenie deklaracji rocznej do 31 stycznia następnego roku.

 

Pan, będąc pełnomocnikiem dziadka, może działać za niego przed US.

 

Zakres spraw, w jakich pełnomocnik będzie reprezentował podatnika, również leży w gestii podatnika. Może to być np. pełnomocnictwo ogólne do działania w takim zakresie, w jakim działałby, będąc stroną, lub pełnomocnictwo do ściśle określonych zadań.

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 136) „strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - I =

24.06.2013

CZyli w skrócie: jeśli za zwynajem otrzymam w sumie 32tys. zł rocznie to nic mnieinteresuje mnie Vat i nie muszę nic w tej sprawie nigdzie zgłaszać tylko płacę 8,5% ryczałt miesiecznie?

Krzys

»Podobne materiały

Niezgłoszenie najmu garażu a podatek

Nie zgłosiłem umowy najmu do urzędu skarbowego; co więcej – nie zawarłem takiej umowy z najemcą. Co mi grozi w obecnej sytuacji? Czy mogę zgłosić najem po fakcie (wynajmuję garaż od kilkunastu miesięcy)?

 

Podatek od najmu mieszkania z przynależną piwnicą lub garażem

Jak rozliczyć podatek od najmu, gdyby w podziemiach budynku z wynajmowanym mieszkaniem była przynależna do tego mieszkania piwnica lub garaż, który byłyby udostępniony wynajmującemu w ramach zawartej umowy najmu mieszkania, a niewyszczególniony osobno w czynszu za najem?

 

Niski czynsz za najem a urząd skarbowy

Ja i mój mąż mamy wspólność majątkową małżeńską. Niebawem kupujemy mieszkanie, które chcemy wynająć mojej siostrze. Chcemy, aby opłaty były symboliczne – np. 300 zł plus należności licznikowe. Mój małżonek i ja rozliczamy się oddzielnie. Czy urząd skarbowy może podważyć niski czynsz za na

 

Zakończenie najmu mieszkania

Od pewnego czasu wynajmowaliśmy córce mieszkanie na czas nieokreślony. Kilka miesięcy po dokonaniu najmu zmienił się właściciel kamienicy. Poprzedniemu właścicielowi zdążyłam powiedzieć, że do 20 czerwca córka opuści mieszkanie. Przypomniałam o tej kwestii pod koniec maja – już nowemu właścici

 

Najemca opuścił lokal bez wypowiedzenia

Najemca ma umowę najmu lokalu mieszkalnego jeszcze przez 2 miesiące, ale mieszkanie opuścił już 2 tygodnie temu, a klucze oddał 4 dni temu. Umowy nie wypowiedział. Obecnie zalega z zapłatą za czynsz i świadczenia za ten jeden ubiegły miesiąc. Ponadto nie opróżnił piwnicy, gdyż, jak stwierdził, nie m

 

Obowiązki remontowe właściciela budynku i lokatorów

Reprezentuję mieszkańców domu wielorodzinnego (8 rodzin) należącego do PKP. Nikt z lokatorów nie wykupił mieszkania. Większość z nas to osoby niezamożne, głównie emeryci. Dom od wielu lat nie był remontowany, lokatorzy, co mogli, zrobili we własnym zakresie bez żadnego zwrotu nakładów ze strony PKP.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »