Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczycielka bezpodstawnie prześladuje ucznia - co zrobić?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.09.2019

Nauczycielka bezpodstawnie prześladuje ucznia. Wpisuje mu uwagi niemające związku z rzeczywistością. Sprawa jest zgłoszona wychowawczyni. Co możemy zrobić? Czy to mobbing?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczycielka bezpodstawnie prześladuje ucznia - co zrobić?

Fot. Fotolia

Pojęcie mobbingu odnosi się jedynie do stosunków pracy, nie ma zastosowania w przypadku nauczyciela i ucznia. W opisanej sytuacji nie mamy więc do czynienia z mobbingiem i nie znajdą tutaj zastosowania przepisy kodeksu pracy o mobbingu. Kwestie związane z ocenianiem zachowania powinny się znaleźć w statucie szkoły i to tam należny szukać ewentualnego rozwiązania w kwestii opisanej w pytaniu.

 

Dodatkowo – jeśli działania nauczyciela są naganne, należy złożyć na niego oficjalną skargę do dyrektora szkoły (i polecam od razu do kuratorium). Obowiązkiem dyrektora będzie zbadać sprawę i w przypadku, gdy uzna zarzuty podniesione w skardze za uzasadnione – skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Za działanie, jakie Pani opisuje, nauczyciel może bowiem być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Zgodnie z art. 75 ustawy Karta Nauczyciela „nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6”.

 

Nauczyciel obowiązany jest między innymi rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VI =

»Podobne materiały

Czas trwania umowy na zastępstwo nauczyciela

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracuję w szkole podstawowej. W tym roku szkolnym, w związku z brakiem uczniów w mojej macierzystej szkole, wprowadzono zmiany organizacyjne i mam 9/18 etatu, a resztę, tj. 9 godzin, uzupełniam w gimnazjum znajdującym się w tej samej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »