.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta z Australii i składki zdrowotne po powrocie na stałe do Polski

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07.01.2021 • Zaktualizowane: 07.01.2021

Jestem Polakiem przebywającym przez ostanie 40 lat w Australii (podwójne obywatelstwo – polski paszport i dowód osobisty oraz paszport australijski). W przyszłym roku (będę miał wówczas 59 lat) zamierzam powrócić do Polski na stałe. W Australii mam wypłacaną dożywotnią rentę inwalidzką która, w zależności od mojej decyzji może być płacona na konto bankowe w Australii lub w Polsce. Jakie będą moje zobowiązania podatkowe i jak je zminimalizować (polskie czy australijskie konto bankowe)? Jakie będą moje zobowiązania finansowe względem NFZ (chciałbym korzystać między innymi z refundacji leków) pomimo planowanego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego? Jakie będą moje zobowiązania względem ZUS-u, o ile w ogóle?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z Australii i składki zdrowotne po powrocie na stałe do Polski

Opodatkowanie renty w Polsce

W sytuacji gdy będzie Pan mieszkał w Polsce, Pana renta będzie opodatkowana tutaj, niezależnie od tego, czy otrzyma Pan ją fizycznie w Australii na konto, czy tu w Polsce na konto.

 

W Polsce, zgodnie z treścią art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, renta stanowi źródło przychodów. Jako taka podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Skoro zamierza stale zamieszkiwać w Polsce, będzie tu Pan opłacał podatki, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce właśnie. Jest tak, ponieważ w myśl prawa polskiego „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów”. Art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Umowa między Polską a Australią

Dodatkowo jeszcze w przypadku Australii także przepisy umowy międzynarodowej wprost wskazują na opodatkowanie renty w Polsce, jeżeli osoba ją pobierająca tu zamieszkuje. Dokładnie reguluje to umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Canberze dnia 7.05.1991 r. w art. 18, stanowiąc, że „renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”. Określenie „renta” oznacza określoną kwotę płatną okresowo i w określonym czasie podczas życia lub w pewnym określonym albo dającym się wymierzyć czasie jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku danej kwoty pieniężnej.

Podatek od świadczenia z Australii

Proponuję zatem przyjmować rentę na polskim koncie, i tak bank wykona za Pana obowiązki względem fiskusa. Mianowicie, zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bank, który wypłaca emeryturę ma obowiązek stosowania się do postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury, a zatem w przypadku emerytury wypłacanej z Australii bank ma ustawowy obowiązek zaliczkę na podatek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego.

 

Zaliczki te wynoszą 17 % lub 32% – w zależności od tego, czy emerytura mieści się w pierwszej skali podatkowej, czyli wynosi nie więcej niż 85 528 w skali rocznej, i 32%, gdy kwota ta zostanie przekroczona.

Składki zdrowotne od renty z Australii

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to renta zagraniczna jest podstawą do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Stanowi o tym art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa nie czyni tu rozróżnienia pomiędzy rentą polską a zagraniczną. Będzie Pan zatem musiał tu opłacać składkę zdrowotną z tytułu pobieranej renty. Także i tym razem bank jako instytucja wypłacająca rentę będzie musiał dokonać za Pana formalności, czyli zgłosić Pana do ubezpieczenia, a następnie pobierać i wpłacać składkę zdrowotną w wysokości 9%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »