Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja bez orzekania o winie i o sposobie korzystania z mieszkania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.08.2017

Chciałabym uzyskać separację bez orzekania o winie, a także bez orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Mamy z mężem wspólny rachunek bankowy, prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, obydwoje pracujemy zawodowo. Nasz staż małżeński wynosi 25 lat, dzieci są dorosłe. Jesteśmy właścicielami dwóch mieszkań, w jednym z nich mieszka dwoje naszych dorosłych dzieci. Czy taka separacja jest możliwa? Zakładam, że mąż zgodzi się na mój wniosek.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Separacja bez orzekania o winie i o sposobie korzystania z mieszkania

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

W pierwszej kolejności zasygnalizuję, że podział majątku co do zasady następuje po orzeczeniu separacji, względnie rozwodu, albowiem na skutek orzeczenia powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa. Od powyższej reguły występuje jednak jeden wyjątek przewidziany w art. 58 § 3 K.r.o., zgodnie z którym na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Przepis ten ma zastosowanie także do sprawy o separację, stosownie do treści art. 61[3] § 1 K.r.o.

 

Innymi słowy sąd w sprawie o separację nie będzie dzielił majątku. Podział owszem może nastąpić, ale jedynie na skutek Państwa zgodnego wniosku i tylko wówczas, jeżeli będzie w tym zakresie porozumienie.

 

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Należy też wskazać na treść art. 61[3] § 1 K.r.o., zgodnie z którym przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 i art. 58. Zasadnym jest zatem wskazanie na treść art. 57, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

 

Zgodnie z art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o separację. Jeżeli sąd wyda wyrok w pełni zgodny z Pani żądaniem, wówczas małżonek będzie zmuszony zwrócić Pani koszty postępowania.

 

W uzasadnieniu należy wskazać, kiedy zawarto małżeństwo, oraz dzieci pochodzące z małżeństwa. Jako dowód należy dołączyć oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa. Następnie należy opisać przebieg małżeństwa. Winno się w sposób możliwie pełny uzasadnić rozkład małżeństwa w sferze: duchowej, gospodarczej i fizycznej.

 

W żądaniu pozwu o separację, które winno się znaleźć przed uzasadnieniem, wnosi Pani o:

 

„W imieniu własnym, wnoszę o:

1) orzeczenie separacji między mną a małżonkiem …, którzy zawarli związek małżeński w dniu … przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …, bez orzekania o winie,

2) niewydawanie decyzji odnośnie do sposobu korzystania z mieszkania, które było wspólne,

3) zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów sądowych według obowiązujących norm.”

 

Koniecznym będzie, by w uzasadnieniu wskazała Pani, że pomimo wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania ustała więź uczuciowa i fizyczna. Sąd zapewne będzie pytał, kiedy miało miejsce ostatnie współżycie, czy sypiacie Państwo wspólnie. Dopuszcza się orzeczenie separacji także wówczas, jeżeli nie ustała do końca więź gospodarcza, która w tym przypadku wynika z racji dotychczasowego wspólnego zamieszkiwania i wspólnego rachunku bankowego. Zachodzi zatem pytanie, czy wspólnie Państwo spędzacie czas wolny, jecie posiłki, sprzątacie. Jeżeli nie, takie okoliczności powinny znaleźć odzwierciedlenie w treści uzasadnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dwa =

»Podobne materiały

Separacja w Wielkiej Brytanii – czy mogę skierować sprawę do sądu w Polsce?

Wraz z żoną i synem mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Żona tydzień temu w asyście policji opuściła nasze mieszkanie, oświadczając, że składa wniosek o separację. Nie zgadza się jednak na mój wyjazd z dzieckiem do Polski. Czy mogę nie zgodzić się na separację w Wielkiej Brytanii i skierować sprawę do są

 

Wyprowadzka z mieszkania męża i sprawa rozwodowa

Wyszłam za mąż trzy lata temu, ale mąż rok po ślubie (gdy nasze dziecko miało 2 tygodnie) kazał mi się wyprowadzić ze swojego mieszkania. Odtąd mieszkam z synem w wynajmowanej kawalerce. Po ślubie mąż zaczął pić i robić awantury, wyprowadzka była więc i tak przeze mnie planowana. Czy mogę starać się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »