.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Separacja bez orzekania o winie i o sposobie korzystania z mieszkania

Chciałabym uzyskać separację bez orzekania o winie, a także bez orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Mamy z mężem wspólny rachunek bankowy, prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, obydwoje pracujemy zawodowo. Nasz staż małżeński wynosi 25 lat, dzieci są dorosłe. Jesteśmy właścicielami dwóch mieszkań, w jednym z nich mieszka dwoje naszych dorosłych dzieci. Czy taka separacja jest możliwa? Zakładam, że mąż zgodzi się na mój wniosek.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Separacja bez orzekania o winie i o sposobie korzystania z mieszkania

Fot. Fotolia

Skutki orzeczenia separacji

W pierwszej kolejności zasygnalizuję, że podział majątku co do zasady następuje po orzeczeniu separacji, względnie rozwodu, albowiem na skutek orzeczenia powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa. Od powyższej reguły występuje jednak jeden wyjątek przewidziany w art. 58 § 3 K.r.o., zgodnie z którym na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Przepis ten ma zastosowanie także do sprawy o separację, stosownie do treści art. 61[3] § 1 K.r.o.

 

Innymi słowy sąd w sprawie o separację nie będzie dzielił majątku. Podział owszem może nastąpić, ale jedynie na skutek Państwa zgodnego wniosku i tylko wówczas, jeżeli będzie w tym zakresie porozumienie.

Orzeczenie separacji na wniosek jednego z małżonków

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

 

Należy też wskazać na treść art. 61[3] § 1 K.r.o., zgodnie z którym przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 i art. 58. Zasadnym jest zatem wskazanie na treść art. 57, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie są koszty sądowe postępowania o separację?

Zgodnie z art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o separację. Jeżeli sąd wyda wyrok w pełni zgodny z Pani żądaniem, wówczas małżonek będzie zmuszony zwrócić Pani koszty postępowania.

 

W uzasadnieniu należy wskazać, kiedy zawarto małżeństwo, oraz dzieci pochodzące z małżeństwa. Jako dowód należy dołączyć oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa. Następnie należy opisać przebieg małżeństwa. Winno się w sposób możliwie pełny uzasadnić rozkład małżeństwa w sferze: duchowej, gospodarczej i fizycznej.

Jak napisać pozew o separację?

W żądaniu pozwu o separację, które winno się znaleźć przed uzasadnieniem, wnosi Pani o:

 

„W imieniu własnym, wnoszę o:

1) orzeczenie separacji między mną a małżonkiem …, którzy zawarli związek małżeński w dniu … przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …, bez orzekania o winie,

2) niewydawanie decyzji odnośnie do sposobu korzystania z mieszkania, które było wspólne,

3) zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów sądowych według obowiązujących norm.”

 

Koniecznym będzie, by w uzasadnieniu wskazała Pani, że pomimo wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania ustała więź uczuciowa i fizyczna. Sąd zapewne będzie pytał, kiedy miało miejsce ostatnie współżycie, czy sypiacie Państwo wspólnie. Dopuszcza się orzeczenie separacji także wówczas, jeżeli nie ustała do końca więź gospodarcza, która w tym przypadku wynika z racji dotychczasowego wspólnego zamieszkiwania i wspólnego rachunku bankowego. Zachodzi zatem pytanie, czy wspólnie Państwo spędzacie czas wolny, jecie posiłki, sprzątacie. Jeżeli nie, takie okoliczności powinny znaleźć odzwierciedlenie w treści uzasadnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu