.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja z awansu i powrót na wcześniejsze stanowisko

Od 10 lat jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji państwowej. W ciągu tych lat kilkakrotnie awansowałem, a dwa miesiące temu objąłem stanowisko zastępcy kierownika wydziału – podpisałem porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia. Moja pensja wzrosła o 1/4. Jednak po tych dwóch miesiącach na nowym stanowisku doszedłem do wniosku, że to nie dla mnie. Czy istnieje więc możliwość powrotu na zajmowane wcześniej stanowisko (liczę się z obniżką wynagrodzenia)? Co jeśli pracodawca się nie zgodzi? Czy prośba o przeniesienie na poprzednie stanowisko może skutkować wypowiedzeniem mi umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja z awansu i powrót na wcześniejsze stanowisko

Zmiana warunków pracy lub płacy za porozumieniem stron

Porozumienie zmieniające, obok wypowiedzenia zmieniającego, jest podstawowym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia. Chociaż nie zostało ono wprost uregulowanie w Kodeksie pracy (K.p.), to jednak w praktyce jest szeroko stosowane. Dopuszczalność jego stosowania jest powszechnie akceptowana w doktrynie prawa pracy i oraz w orzecznictwie sądowym.

 

Zmiana warunków pracy lub płacy za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy o pracę. Może to dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę oraz wszelkich postanowień umownych. Dopuszczalność zawierania porozumień zmieniających wynika z zobowiązaniowego charakteru stosunku pracy oraz znacznej swobody stron umowy o pracę, ograniczonej jedynie przez przepisy prawa, właściwość stosunku pracy oraz zasady współżycia społecznego (art. 3531 K.c.). Porozumienie zmieniające dla swej skuteczności powinno zawierać wskazanie, które warunki ulegają zmianie, oraz określenie, że strony zgodnie wyrażają wolę na dokonanie konkretnej zmiany. Porozumienie zmieniające w celu uniknięcia ewentualnych sporów najlepiej zawrzeć na piśmie, choć nie jest to forma konieczna dla jego ważności. Zawarcie porozumienia zmieniającego następuje zwykle przez złożenie przez pracodawcę pisemnej propozycji pracownikowi i wyrażeniu przez niego zgody. Często porozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy ma postać aneksu do umowy o pracę, w którym strony zgodnie wskazują, które warunki zatrudnienia ulegają zmianie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wystąpienie przez pracownika z propozycją zmiany treści umowy o pracę

Wystąpienie z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi w istocie ofertę zgodnej zmiany warunków pracy lub płacy, do której stosuje się odpowiednio – na podstawie art. 300 K.p. – przepisy Kodeksu cywilnego (art. 66 i nast.). Podobnie wskazywał SN w wyroku z 4.10.2000 r. (I PKN 58/00, OSNP Nr 9/2002, poz. 211). Oznacza to, że pracownik lub pracodawca może przyjąć ofertę drugiej strony pragnącej zmienić treść umowy o pracę w określonym terminie przez zwykłe wyrażenie na to zgody. Istotne jest przy tym, że zgoda powinna być uzewnętrzniona w sposób wyraźny – stanowi ją z reguły wyraźne oświadczenie o przyjęciu propozycji.

Możliwość natychmiastowej zmiany warunków zatrudnienia

W porozumieniu zmieniającym, oprócz wskazania zakresu zmian warunków umowy o pracę, celowe jest też podanie daty, od kiedy nowe warunki mają obowiązywać. Jeśli zaś strony wprost nie określiły tego terminu, przyjmuje się, że zmiana treści umowy następuje w dacie zawarcia porozumienia zmieniającego. Możliwość natychmiastowej zmiany warunków zatrudnienia stanowi istotną zaletę porozumienia zmieniającego w porównaniu do wypowiedzenia, gdyż przy wypowiedzeniu zmieniającym zaproponowane w nim zmiany wchodzą w życie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, który może trwać i 3 miesiące.

 

Porozumienie zmieniające jest, jak zostało to już powiedziane, ofertą i jeśli pracodawca ową ofertę przyjmie – Pan nie może się z niej wycofać. Jednak pracodawca może odmówić przyjęcia Pana propozycji, ale nie będzie to od razu oznaczało, że powinien ją traktować jako wypowiedzenie. Odrzucenie porozumienia zmieniającego nie przemienia go automatycznie w wypowiedzenie i nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu