Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z awansu i powrót na wcześniejsze stanowisko

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.11.2016

Od 10 lat jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji państwowej. W ciągu tych lat kilkakrotnie awansowałem, a dwa miesiące temu objąłem stanowisko zastępcy kierownika wydziału – podpisałem porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia. Moja pensja wzrosła o 1/4. Jednak po tych dwóch miesiącach na nowym stanowisku doszedłem do wniosku, że to nie dla mnie. Czy istnieje więc możliwość powrotu na zajmowane wcześniej stanowisko (liczę się z obniżką wynagrodzenia)? Co jeśli pracodawca się nie zgodzi? Czy prośba o przeniesienie na poprzednie stanowisko może skutkować wypowiedzeniem mi umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porozumienie zmieniające, obok wypowiedzenia zmieniającego, jest podstawowym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia. Chociaż nie zostało ono wprost uregulowanie w Kodeksie pracy (K.p.), to jednak w praktyce jest szeroko stosowane. Dopuszczalność jego stosowania jest powszechnie akceptowana w doktrynie prawa pracy i oraz w orzecznictwie sądowym.

 

Zmiana warunków pracy lub płacy za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy o pracę. Może to dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę oraz wszelkich postanowień umownych. Dopuszczalność zawierania porozumień zmieniających wynika z zobowiązaniowego charakteru stosunku pracy oraz znacznej swobody stron umowy o pracę, ograniczonej jedynie przez przepisy prawa, właściwość stosunku pracy oraz zasady współżycia społecznego (art. 3531 K.c.). Porozumienie zmieniające dla swej skuteczności powinno zawierać wskazanie, które warunki ulegają zmianie, oraz określenie, że strony zgodnie wyrażają wolę na dokonanie konkretnej zmiany. Porozumienie zmieniające w celu uniknięcia ewentualnych sporów najlepiej zawrzeć na piśmie, choć nie jest to forma konieczna dla jego ważności. Zawarcie porozumienia zmieniającego następuje zwykle przez złożenie przez pracodawcę pisemnej propozycji pracownikowi i wyrażeniu przez niego zgody. Często porozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy ma postać aneksu do umowy o pracę, w którym strony zgodnie wskazują, które warunki zatrudnienia ulegają zmianie.

 

Wystąpienie z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi w istocie ofertę zgodnej zmiany warunków pracy lub płacy, do której stosuje się odpowiednio – na podstawie art. 300 K.p. – przepisy Kodeksu cywilnego (art. 66 i nast.). Podobnie wskazywał SN w wyroku z 4.10.2000 r. (I PKN 58/00, OSNP Nr 9/2002, poz. 211). Oznacza to, że pracownik lub pracodawca może przyjąć ofertę drugiej strony pragnącej zmienić treść umowy o pracę w określonym terminie przez zwykłe wyrażenie na to zgody. Istotne jest przy tym, że zgoda powinna być uzewnętrzniona w sposób wyraźny – stanowi ją z reguły wyraźne oświadczenie o przyjęciu propozycji.

 

W porozumieniu zmieniającym, oprócz wskazania zakresu zmian warunków umowy o pracę, celowe jest też podanie daty, od kiedy nowe warunki mają obowiązywać. Jeśli zaś strony wprost nie określiły tego terminu, przyjmuje się, że zmiana treści umowy następuje w dacie zawarcia porozumienia zmieniającego. Możliwość natychmiastowej zmiany warunków zatrudnienia stanowi istotną zaletę porozumienia zmieniającego w porównaniu do wypowiedzenia, gdyż przy wypowiedzeniu zmieniającym zaproponowane w nim zmiany wchodzą w życie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, który może trwać i 3 miesiące.

 

Porozumienie zmieniające jest, jak zostało to już powiedziane, ofertą i jeśli pracodawca ową ofertę przyjmie – Pan nie może się z niej wycofać. Jednak pracodawca może odmówić przyjęcia Pana propozycji, ale nie będzie to od razu oznaczało, że powinien ją traktować jako wypowiedzenie. Odrzucenie porozumienia zmieniającego nie przemienia go automatycznie w wypowiedzenie i nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 5 =

»Podobne materiały

Obliczenie podstawy chorobowej dla pracownicy po urlopie wychowawczym

Pracownica po 2-letnim urlopie wychowawczym przedłożyła zwolnienie lekarskie. Nie przepracowała ani jednego dnia w tym miesiącu. Z dniem powrotu z wychowawczego podniesiono jej wynagrodzenie podstawowe (od lipca), od tego też dnia ma zwolnienie lekarskie. Jak mam obliczyć podstawę chorobową?

 

Regulamin premiowania

W naszej firmie obowiązuje regulamin premiowania na lata 2008-2011*. Obecnie pracodawca rozpoczął negocjacje z organizacjami związkowymi w zakładzie w sprawie nowego regulaminu. Narzuca jednak swoje warunki – oczywiście dużo gorsze, wraz z elementem uznaniowości, który ostatecznie decyduje o n

 

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

Jakie są obowiązki zakładu pracy wobec żony i córki pracownika, który zginął podczas pełnienia obowiązków służbowych? Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Pracownik miał w chwili śmierci 43 lata.  

 

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Planuję złożyć do sądu pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Mój pracodawca zalega już 5 miesięcy z wypłatą pensji, nie reaguje na pisemne wezwanie do dokonania przelewu, mimo że wyznaczyłam mu dodatkową datę. W firmie nadal pracuję, nie ma ona problemów finansowych. Czy mogę złożyć pozew w Pozna

 

Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia

Zostałam zwolniona z pracy. Moje wynagrodzenie wynosiło ok. 1600 zł. Doszło do dziwnej sytuacji, ponieważ za ostatni miesiąc pracy dostałam pensję w wysokości 3800 zł. Wykonywałam wtedy dodatkową pracę i wiedziałam, że dostanę dodatek do wynagrodzenia. Nie sądziłam jednak, że będzie to taka kwo

 

Ustalenie opiekuna prawnego dla wujostwa

Mam ciocię i wujka oboje po dziewięćdziesiątce. Ja i mój brat jesteśmy siostrzeńcami cioci i sprawujemy nad obojgiem faktyczną opiekę. Wujek ma daleko posuniętą demencję, nikogo nie poznaje. Mieszkają sami, nie wychodzą w ogóle z domu. Ja przyjeżdżam codziennie i dbam o ich codzienne potrzeby. Obawi

 

Czy wnuczce należy się coś po dziadku?

Zmarł dziadek mojej córki od strony jej ojca (nie jesteśmy w związku). Być może pozostawił testament, ale nic o tym nie wiadomo. Czy mojej córce należy się coś ze spadku lub zachowek? Dziadek dziecka zmarł 1,5 roku temu.

 

Zasiłek rehabilitacyjny dla osoby pracującej na etat i posiadającej działalność

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Przez 5 miesięcy przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Później lekarz orzecznik ZUS-u przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wraz ze wspólnikiem. Działalności tej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »