Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podszycie się pod inną osobę na facebooku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.03.2017

Ktoś podszył się pode mnie, zakładając na moje imię i nazwisko fałszywy profil na Facebooku. Konto później zostało usunięte, o całej sprawie dowiedziałem się już po jego likwidacji, nie mam zatem żadnych danych potwierdzających jego istnienie i zawartość. Co mogę zrobić, aby osoba, która założyła fałszywy profil, poniosła konsekwencje? Dodam, że nie znam danych osób, która założyła ten profil, ale znam osobę, która może dużo wnieść do sprawy, jednakże dobrowolnie nie chce tego zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podszycie się pod inną osobę na facebooku

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Moim zdaniem opisany przez Panią stan faktyczny nakazuje pochylić się nad treścią art. 190a § 2 K.k. Pozwoli Pani, iż przytoczę pełna treść art. 190a K.k., dla lepszego zobrazowania problemu. Zgodnie z nim:

 

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Opisany przez Panią przypadek winien być oceniany z punktu widzenia § 2. Zachodzi jednak pytanie, w jakim celu ktoś pobrał zdjęcia i utworzył fałszywe konto Pani osoby. Mniemam, że mamy do czynienia z próbą zdyskredytowania Pani osoby.

 

Pozwoli Pani, iż posłużę się literaturą. Zgodnie z nią „wyrażenie »podszywa się« – zgodnie z językowym znaczeniem – oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego (http://sjp.pwn.pl/slownik/2502866/podszy%C4%87_si%C4%99 [dostęp: 10.05.2014]), zaś "wykorzystywanie" (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzysta%C4%87 [dostęp: 10.05.2014]). Gdy zaś chodzi o określenie »wizerunek«, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek [dostęp: 5.02.2012]). Należy sądzić, że na gruncie art. 190a k.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia »wizerunek lub inne jej dane osobowe«, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe», tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych” (M. Mozgawa, Komentarz do art. 190a Kodeksu karnego, 01.09.2014).

 

Samo podszycie się nie jest jeszcze karalne. Musi bowiem wystąpić działanie, które zmierza do wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej. I tego w Pani przypadku najbardziej bym się obawiał, albowiem zachodzi pytanie, czy będzie Pani w stanie powyższe wykazać.

 

Czyn przedawni się z upływem lat 5 od dnia popełnienia przestępstwa.

 

Czyn z art. 190a § 2 K.k. jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a zatem Pani. Zgodnie z § 4 przestępstwo ścigane jest na wniosek, co z kolei powoduje, że bez powiadomienia organów ścigania o zdarzeniu, te nie podejmą żadnych czynności. Z chwilą złożenia wniosku dalsze czynności organy ścigania podejmują z urzędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 5 =

»Podobne materiały

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca z którym nie ma kontaktu

Chciałabym pozbawić praw rodzicielskich ojca mojego dziecka, żeby w przyszłości nie musiała płacić dla niego alimentów. Córka ma 17 lat, jest nieślubnym dzieckiem. Ojciec uznał ojcostwo, dziecko nosi moje nazwisko. Ojciec dziecka widział ją trzy razy (jako noworodka, w chwili podpisania dokumentów w

 

Wykorzystanie wizerunków znanych osób do celów komercyjnych

Chciałbym wyprodukować grę planszową z kartami będącymi karykaturami osób powszechnie znanych. Karykatury wykona artysta plastyk. Czy taki celebryta albo polityk może pozwać nas do sądu za sprzedawanie jego wizerunku wraz z grą planszową? Jak daleko można się posunąć ze śmiesznością postaci –

 

Zakopanie padliny psa na działce

Pod moją nieobecność i bez mojej zgody znana mi osoba zakopała padlinę psa na działce ogrodniczo-warzywnej. Jestem jedynym właścicielem tej działki. Chciałbym doprowadzić do ukarania tej osoby za powyższy czyn i zażądać usunięcia padliny z mojej działki oraz przywrócenia zakażonej gleby do stanu uży

 

Niekorzystne rozporządzenie mieniem

Doszło do niekorzystnego (dla mnie) rozporządzenia moim mieniem. W lutym br. pożyczyłem znajomemu samochód dostawczy i kartę firmy Shell do tankowania. Wspomniana karta jest przypisana tylko do jednego samochodu. Nie można na jej podstawie zatankować innych pojazdów. Jednak znajomy pozamieniał tabli

 

Wyłudzanie pieniędzy od chorego psychicznie

Mój kuzyn jest chory psychicznie. Niedawno poznał jakiegoś podejrzanego mężczyznę, który pod pozorem kontaktów towarzyskich zaczął wyłudzać od niego pieniądze. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?  

 

Wyłudzenie środków pieniężnych

Moja partnerka otrzymała kilkakrotnie telefony z propozycją przeprowadzenia kampanii reklamowej jej firmy w Internecie. Nie zgadzała się na taką usługę, nie zawarła żadnej umowy. Później zaczęły przychodzić do niej faktury za rzekomą usługę, które naszym zdaniem były próbą wyłudzenia środków pienięż

 

Odszkodowanie za pobicie

Przed dwoma miesiącami zostałem dotkliwie uderzony w nos – okazało się, że nos został złamany. Zdarzenie widziało dwóch światków i to potwierdzą. Sprawca prosił, żebym nie zgłaszał sprawy na policję, a on chętnie zapłaci za moje straty. Zgodziłem się, zeznałem, że spadłem ze schodów. Okazało s

 

Obnażanie się dziadka przed wnuczką

Moja 6-letnia córka powiedziała mi, że jej dziadek (a mój ojciec) się przed nią obnażał. Pokazywał jej swoje intymne części ciała i kazał je oglądać. Zdarzenie miało miejsce kilka razy. Sprawa jest już u prokuratury. Teraz czekam na datę przesłuchania. Co grozi za to ojcu? Chciałabym, żeby poniósł s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »