Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obnażanie się dziadka przed wnuczką

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.02.2017

Moja 6-letnia córka powiedziała mi, że jej dziadek (a mój ojciec) się przed nią obnażał. Pokazywał jej swoje intymne części ciała i kazał je oglądać. Zdarzenie miało miejsce kilka razy. Sprawa jest już u prokuratury. Teraz czekam na datę przesłuchania. Co grozi za to ojcu? Chciałabym, żeby poniósł stosowną karę. Dotychczas ojciec nie był karany.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obnażanie się dziadka przed wnuczką

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

 

Zagrożenie karą uzależnione jest od zakwalifikowania zachowania Pani ojca. W mojej ocenie, mając na uwadze treść Pani pytania, można Pani ojcu postawić zarzut z art. 200 § 4 K.k. W sytuacji, gdyby Pani ojciec próbował także innych czynności seksualnych z Pani córką, wówczas kwalifikacja winna być z art. 200 § 1 K.k.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 200 § 1 K.k.: „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

 

„Obcowanie płciowe obejmuje swoim zakresem typowe stosunki seksualne, ale również inne zachowania realizowane przez kontakt cielesny sprawcy i pokrzywdzonego mające służyć zaspokojeniu popędu płciowego, a stanowiące surogaty typowego stosunku seksualnego (np. stosunki analne, oralne, zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne). M. Filar, interpretując pojęcie obcowania płciowego, stwierdził, że oznacza ono zachowanie polegające na wprowadzaniu organów płciowych jednego z uczestników aktu (najczęściej sprawcy) do ciała drugiego uczestnika (najczęściej ofiary) (M. Filar, Przestępstwa…, s. 20)” [M. Maciej, i in. (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007].

 

Nadto wskazać należy na tezę postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt V KK 139/2008, zgodnie z którą „»inna czynność seksualna«, w rozumieniu art. 200 § 1 kk (a także w rozumieniu art. 197 § 2 kk oraz art. 198 i 199 kk), to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz podejmuje również inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki). Bez wątpienia w tym zakresie znaczeniowym mieści się także dotykanie piersi ofiar”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 1999 r., sygn. akt I KZP 17/99, „»inna czynność seksualna«, w rozumieniu art. 200 § 1 kk (a także w rozumieniu art. 197 § 2 kk oraz art. 198 i 199 kk), to takie zachowanie, nie mieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary”.

 

W mojej ocenie wola dziewczynki w tym przypadku mogła zostać przełamana, bowiem jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. akt II AKa 302/2002, „do wyczerpania znamion przestępstwa z art. 200 § 1 kk dochodzi nie tylko wówczas, gdy wola ofiary była przeciwna do oczekiwań sprawcy lub nie była jasno określona, ale dopuszcza się tego przestępstwa także i ten, który swoim aktywnym zachowaniem, ukierunkowanym na odbycie stosunku z małoletnim, wywołuje u niego chęć udziału w określonych w przepisie czynnościach a nawet wtedy, gdy tylko ułatwia podjęcie decyzji małoletniemu nie wykluczającemu uczestnictwa w tych czynnościach, stwarzając przy tym warunki umożliwiające faktyczne zrealizowanie zamierzonego celu np. poprzez zapewnienie odosobnienia, wywołanie u małoletniego przekonania o braku naganności takich zachowań”

 

Osobiście uważam jednak, że jeżeli Pani córka nie poda żadnych nowych szczegółów, to Pani ojcu powinien zostać postawiony zarzut z art. 200 § 4 K.k., zgodnie z którym „karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Kara o której mowa powyżej to kara pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Zachodzi pytanie, czy Pani ojciec był uprzednio karany, czy też nie. Jeżeli Pani ojciec nigdy nie był karany, zasadne jest przyjęcie względem niego okoliczności łagodzących, które mogą w konsekwencji prowadzić do skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jeżeli prokuratura przyjęłaby kwalifikację z art. 200 § 1 K.k., wówczas nawet przy założeniu, że Pani ojciec nigdy nie była karany, możliwy byłby wyrok skazujący na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus pięć =

»Podobne materiały

Zgłoszenie do prokuratury przestępstwa znęcania się

Jestem świadkiem przemocy w rodzinie od wielu lat. Ojciec znęca się nad mamą psychicznie i nieraz fizycznie, jest dla niej okrutny, ogranicza ją i zastrasza. Mama od zawsze bagatelizowała sytuację, nie chcąc, by ojcu coś groziło i bojąc się go. Obawiam się, że mamie może stać się krzywda z ręki

 

Kłamstwa ucznia – zniesławienie nauczyciela

Od prawie 20 lat uczę w szkole średniej. Od kilku miesięcy mam problemy z uczniem, który niewłaściwie się zachowuje, próbuje zastraszać nauczycieli i kolegów. Swojemu ojcu opowiada kłamstwa na mój temat – że jest szykanowany przeze mnie, niesprawiedliwie oceniany i ośmieszany. Ojciec zamierza

 

Nieprawidłowo wykonane roboty budowlane

Zleciłam wykonanie robót budowlanych na kwotę 40 000 zł. Roboty zostały źle wykonane – w sposób świadczący co najmniej o braku wiedzy budowlanej (opinia biegłego ma 40 stron). Prokurator twierdzi, iż nie doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czy ma rację? Jeśli

 

Obraza w miejscu publicznym

Chciałem odebrać moją koparkę od znajomego (z placu budowy), udałem się do niego z bratem. Na miejscu znajomy zaczął mnie wyzywać i wymachiwać nożem. Groził mi, że mnie zabije, a sprzęt popsuje. Czy mogę w takiej sytuacji założyć sprawę w sądzie i żądać zadośćuczynienia za obrazę w miejscu publ

 

Czy osoba chora psychicznie może odpowiadać za ośmieszanie i oczernianie?

Czy można obronić się przed osobą chorą psychicznie, która ośmiesza mnie i oczernia na forum publicznym oraz za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych? Co powinienem zrobić?

 

Uszkodzenie samochodu służbowego

Osoba, która pracowała dla mnie na podstawie umowy-zlecenia, dwukrotnie uszkodziła samochód służbowy. Człowiek ten podpisał wcześniej umowę użyczenia samochodu służbowego, w której zobowiązał się do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. W umowie jest zawarty również zapis o odpowiedzi

 

Naruszenie miru domowego

Zaprosiłam do siebie na jakiś czas dawną znajomą, która znalazła się bez dachu nad głową. Okazało się jednak, że jej zachowanie jest dla mnie nie do przyjęcia i już po kilku dniach musiałam ją wyprosić. Nie zdołała zabrać ze sobą wszystkich rzeczy. Od tego momentu zaczęła wysyłać mi obraźliwe SMS-y,

 

Nielegalna wycinka drzew

Sąsiad wyciął i zabrał kilka moich drzew, które podlegają ochronie środowiska. Powiadomiłam policję i ochronę środowiska o tym zdarzeniu. Policja złożyła wniosek o ukaranie za kradzież drzewa o wartości kilkudziesięciu złotych, bo taką wartość określił jakiś leśnik. Nie zgadzam się z tym, gdyż

 

Popełnienie samobójstwa

Jestem szantażowana emocjonalnie przez mojego kolegę. Myślałam, że jesteśmy pokrewnymi duszami. Tymczasem on grozi, iż popełni samobójstwo, lecz wcześniej sporządzi list, w którym wskaże, że to przeze mnie tak postąpił. Boję się tego człowieka. Wszelkie próby zwrócenia mu uwagi powodowały jego złość

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »