Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 13.11.2019

Otrzymałam dzisiaj nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdzie towarzystwo ubezpieczeń nakazuje mojemu zmarłemu tacie zapłacić kwotę 800 zł plus koszty procesu (tata nie zapłacił w pełni należnych ubezpieczycielowi składek za ubezpieczenie samochodu). Mój tata nie żyje od pół roku. Czy pozew, po śmierci dłużnika jest zasadny i czy moja mama (jako współmałżonek) lub ja jako córka jesteśmy zobowiązane, by ten dług zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Fot. Fotolia

W postępowaniu nakazowym sąd nie bada zasadności pozwu ani zasadności twierdzeń powoda. Sprawdza tylko, czy pozew spełnia wymogi formalne i wydaje nakaz zapłaty. Nie można zatem nic powiedzieć na temat zasadności samego powództwa. Można uznać, że według ubezpieczyciela jego powództwo jest zasadne, ale czy na pewno – nie wiadomo.

 

Według naszego prawa – art. 64 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – osoba fizyczna posiada zdolność do występowania w charakterze strony od chwili urodzenia do chwili śmierci (art. 8 Kodeksu cywilnego).

 

Pani tata jako pozwany zmarł przed wytoczeniem powództwa, a więc nie miał zdolności sądowej w dacie wniesienia pozwu. W związku z powyższym zgodnie z brzmieniem art. 199 § 1 pkt 3 sąd powinien odrzucić pozew. Ale sąd nie ma jak dotychczas wiedzy o tym, że Pani tata nie żyje („Art. 199. § 1. Sąd odrzuci pozew: 3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie”).

 

W pierwszej kolejności konieczne jest poinformowanie sądu o tym, że tata zmarł, kiedy zmarł oraz dołączenie do pisma kopii aktu zgonu. To powinno spowodować uchylenie nakazu zapłaty oraz wydanie wyroku o odrzuceniu pozwu.

 

Powyższe działania nie ustala w jakikolwiek sposób, czy roszczenie firmy jest zasadne. Dług po śmierci dłużnika wchodzi w skład spadku po nim. Przechodzi on na spadkobierców, gdy nie odrzucą oni spadku. Oznacza to, że po ustaleniu, kto jest spadkobiercą po tacie – TU ma prawo wystąpić z powództwem o zapłatę przeciwko spadkobiercom. Wtedy w ramach nowego procesu dokonywana będzie ocena tego roszczenia oraz jego zasadność przez sąd.

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by Pani oraz inni spadkobiercy uznali, że należy poinformować sąd o śmierci Pani taty oraz podjąć rozmowy z TU celem ustalenia spłaty długu taty lub gra nie jest warta świeczki i zamiast sugerowanych powyżej działań – dokonać zapłaty kwoty objętej istniejącym nakazem razem z kosztami sądowymi i odsetkami.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki