Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 13.11.2019

Otrzymałam dzisiaj nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdzie towarzystwo ubezpieczeń nakazuje mojemu zmarłemu tacie zapłacić kwotę 800 zł plus koszty procesu (tata nie zapłacił w pełni należnych ubezpieczycielowi składek za ubezpieczenie samochodu). Mój tata nie żyje od pół roku. Czy pozew, po śmierci dłużnika jest zasadny i czy moja mama (jako współmałżonek) lub ja jako córka jesteśmy zobowiązane, by ten dług zapłacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Fot. Fotolia


W postępowaniu nakazowym sąd nie bada zasadności pozwu ani zasadności twierdzeń powoda. Sprawdza tylko, czy pozew spełnia wymogi formalne i wydaje nakaz zapłaty. Nie można zatem nic powiedzieć na temat zasadności samego powództwa. Można uznać, że według ubezpieczyciela jego powództwo jest zasadne, ale czy na pewno – nie wiadomo.

 

Według naszego prawa – art. 64 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – osoba fizyczna posiada zdolność do występowania w charakterze strony od chwili urodzenia do chwili śmierci (art. 8 Kodeksu cywilnego).

 

Pani tata jako pozwany zmarł przed wytoczeniem powództwa, a więc nie miał zdolności sądowej w dacie wniesienia pozwu. W związku z powyższym zgodnie z brzmieniem art. 199 § 1 pkt 3 sąd powinien odrzucić pozew. Ale sąd nie ma jak dotychczas wiedzy o tym, że Pani tata nie żyje („Art. 199. § 1. Sąd odrzuci pozew: 3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie”).

 

W pierwszej kolejności konieczne jest poinformowanie sądu o tym, że tata zmarł, kiedy zmarł oraz dołączenie do pisma kopii aktu zgonu. To powinno spowodować uchylenie nakazu zapłaty oraz wydanie wyroku o odrzuceniu pozwu.

 

Powyższe działania nie ustala w jakikolwiek sposób, czy roszczenie firmy jest zasadne. Dług po śmierci dłużnika wchodzi w skład spadku po nim. Przechodzi on na spadkobierców, gdy nie odrzucą oni spadku. Oznacza to, że po ustaleniu, kto jest spadkobiercą po tacie – TU ma prawo wystąpić z powództwem o zapłatę przeciwko spadkobiercom. Wtedy w ramach nowego procesu dokonywana będzie ocena tego roszczenia oraz jego zasadność przez sąd.

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by Pani oraz inni spadkobiercy uznali, że należy poinformować sąd o śmierci Pani taty oraz podjąć rozmowy z TU celem ustalenia spłaty długu taty lub gra nie jest warta świeczki i zamiast sugerowanych powyżej działań – dokonać zapłaty kwoty objętej istniejącym nakazem razem z kosztami sądowymi i odsetkami.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VII =

»Podobne materiały

Przyjęcie spadku a przedawnienie długów spadkodawcy

Mój ojciec zmarł w 2007 r. W latach 1998-2001 prowadził działalność i z jej tytułu powstały zaległości podatkowe. Ojciec zmarł przed otrzymaniem nakazu zapłaty. Wraz z bratem nie podjęliśmy postępowania spadkowego. Czy mamy szanse na przedawnienie długu ojca? Czy organ podatkowy może nałożyć na spad

 

Dziedziczenie długów brata

Dwa lata temu zmarł mój brat. Ostatnio dowiedziałem się, że pozostawił długi bankowe, ale nie wiem jakie i ile. Brat nie pozostawił żadnego majątku, nie miał żony ani dzieci. Czy w tej sytuacji będę musiał spłacić długi brata?

 

Spis inwentarza a nieruchomość z hipoteką

Odziedziczyłam w spadku nieruchomość, której wartość wynosi dokładnie tyle samo, ile hipoteka na niej ustanowiona. Urząd skarbowy ocenił wartość spadku na 0 zł i odstąpił od naliczenia podatku. Czy komornik tworząc spis inwentarza, powinien pomniejszyć wartość nieruchomości o hipotekę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »