.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy pracodawca nie wystawił świadectwa pracy?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.05.2017

Pracodawca nie wydał świadectwa pracy. Od ustania stosunku pracy minęło 2 tygodnie i nie można w żaden sposób skontaktować się z byłem szefem (nie odbiera telefonów). Sklep, w którym pracowałam, został zamknięty i przejął go inny właściciel, gdyż poprzedni narobił długów. Wszyscy pracownicy tego sklepu zostali zwolnieni. Były pracodawca deklarował, że wyda świadectwa pracy w ciągu 4 dni, jednak tego nie uczynił. Chciałabym się zarejestrować się w urzędzie pracy, jednak z powodu braku tego dokumentu nie mogę tego zrobić. Jak wybrnąć z tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, gdy pracodawca nie wystawił świadectwa pracy?

Fot. Fotolia

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502; dalej „K.p.”) – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. W przypadku gdy niezwłoczne wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe, dopuszczalne staje się wydanie pracownikowi świadectwa w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia nakładającego na pracodawcę obowiązek wydania tego dokumentu.

Zgodnie z art. 99 K.p., pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Niewydanie w terminie świadectwa pracy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1978 r. (I PRN 107/78) odszkodowanie przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie mógł uzyskać z tego powodu nowej pracy pomimo podejmowanych w tym kierunku starań, co sam powinien udowodnić, przy czym żądanie wydania lub sprostowania świadectwa pracy nie jest przesłanką dochodzenia przez pracownika naprawienia szkody z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Dochodzenie od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie świadectwa pracy

Pracownik może dodatkowo na podstawie art. 471 K.c. w zw. z art. 300 K.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1 i 2 K.p.) innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy. Taką możliwość dopuścił w swoim orzeczeniu z dnia 13 października 2004 r. Sąd Najwyższy (II PK 36/04). Szkoda spowodowana wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy nie musi bowiem wynikać jedynie z braku możności znalezienia przez pracownika pracy. Może polegać także np. na odmowie przyznania mu świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

 

Pracodawca, nie wydając lub opóźniając wydanie świadectwa pracy, może zostać ukarany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, podlegającym karze grzywny od 1 do 30 tys. złotych.

 

W pierwszej kolejności proponuję więc zawiadomić PIP o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy. Dodatkowo może Pani ubiegać się o odszkodowanie w sądzie cywilnym, powołując się na to, że PUP nie przyjął wniosku o zarejestrowanie Pani jako osoby bezrobotnej (odmowę rejestracji trzeba mieć na piśmie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl