Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Interwencja w sprawie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.05.2017

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona na koncie bankowym zgromadziła środki pieniężne przekazywane w ramach obowiązku alimentacyjnego jej ojca. Opiekun prawny źle gospodaruje pieniędzmi, a wręcz okrada podopiecznego. Dodaję, że ubezwłasnowolniony nie jest od trzech miesięcy z opiekunem, a w tym czasie to właśnie opiekun podjął z banku bardzo dużą sumę pieniędzy na opłacenie kosztów ślubu swojego dziecka. Jak w tej sprawie interweniować? Co można zrobić?

Marek Gola

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

Według opisu opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej bez jakiejkolwiek ważnej potrzeby wybrał z rachunku tej osoby środki pieniężne. W Pani ocenie źle gospodaruje środkami podopiecznego.

 

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, od kiedy mamy do czynienia z ubezwłasnowolnieniem, a także opieką prawną. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z art. 166 K.r.o. opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

 

Następnie zgodnie z art. 167 K.r.o. – sąd opiekuńczy bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza.

 

Co istotne, zatwierdzenie rachunku przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowiedzialności opiekuna za szkodę wyrządzoną nienależytym sprawowaniem zarządu majątkiem.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Należałoby zatem ustalić, jaki sąd jest właściwy dla miejsce zamieszkania ubezwłasnowolnionego (sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich) oraz kiedy i na mocy jakiego postanowienia sądu okręgowego osoba została ubezwłasnowolniona. Dobrze byłoby znać także sygnaturę akt sprawy o ustanowienie opiekuna prawnego. Dysponując takimi danymi można napisać do sądu rodzinnego o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie zbadania sprawozdania i rachunków opiekuna prawnego, w szczególności pod kątem wyprowadzania środków z rachunku osoby ubezwłasnowolnionej, potrzeb ich wykorzystania, a także zbadania, czy opiekun prawny może w jakikolwiek sposób przedłożyć dokumenty pozwalające mu na dokonanie takich czynności.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy sąd opiekuńczy już wezwał opiekuna prawnego do złożenia sprawozdania, czy też nie. Należy jednak zauważyć, że co do zasady sądy proszą o przedłożenie dokumentacji bankowej pod warunkiem, że mają wiedzę, że taki rachunek bankowy ubezwłasnowolnionego występuje. W tym przypadku to Pani może w piśmie do sądu wskazać, na jego lub ich wystąpienie, a następnie wykorzystywanie tychże środków na własne celem z naruszeniem interesów osoby ubezwłasnowolnionej. Jeżeli jednak nie ma Pani wiedzy w przedmiocie, jaki sąd i kiedy ubezwłasnowolnił osobę, a także kto i w jakiej sprawie został opiekunem prawnym – nie ma to dla sprawy znaczenia, albowiem wystarczy, że w treści pisma wskaże Pani imię i nazwisko ubezwłasnowolnionego, jak również opiekuna prawnego. W mojej ocenie winna Pani dążyć do tego, by sąd z urzędu zajął się sprawą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Uprawnienia do podejmowania decyzji za chorego syna

Nasz syn ma 37 lat, jest ciężko upośledzony, całkowicie niesamodzielny, wiele razy był operowany. Czeka go kolejny zabieg w narkozie i zapytano nas, czy mamy prawo do podejmowania takiej decyzji (o leczeniu) za syna. Jak uzyskać takie pełnomocnictwo bez ubezwłasnowolniania syna?

Zapewnienie opieki matce

Moja matka jest osobą starszą i poważnie chorą. Wymaga całodobowej opieki, której jednak nie mogę zapewnić jej osobiście. Jakiś czas temu zdecydowałyśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzka mamy do prywatnego domu opieki, ale po krótkim czasie mama zaczęła domagać się powrotu do domu. Nie zgadza się jednak na zapewnienie jej całodobowych usług pielęgniarki, a ja nie mogę z nią zamieszkać (mieszkam w innym mieście, mam tam pracę i rodzinę; moje warunki mieszkaniowe nie pozwalają z kolei na wzięcie mamy do siebie). W związku z tym matka na razie w dalszym ciągu mieszka w domu opieki; uważa jednocześnie, że może funkcjonować samodzielnie i że jest bezprawnie przetrzymywana w ośrodku. Czy w związku z tym mogę zostać pociągnięta do odpowiedzialności np. za znęcanie się nad matką? Wydaje mi się, że gdybym postąpiła zgodnie z jej wolą, tj. umożliwiła powrót do domu, nie dopełniłabym obowiązku zapewnienia matce opieki, a może nawet mogła zostać oskarżona o porzucenie jej. Czy mam rację? Jakie mam szansę na ubezwłasnowolnienie mamy? Jakie jeszcze mogą być wyjścia z tej sytuacji? Dodam, że poza mną mama nie ma żadnej rodziny.

Osoba samotna w śpiączce – co robić?

Moja ciotka (siostra mojej mamy), osoba samotna, od kilku dni leży w szpitalu w śpiączce, w bardzo ciężkim stanie. Opiekowałem się nią od dłuższego czasu, reszta rodziny (łącznie z moją mamą) uważa więc, że to wyłącznie ja jestem za nią odpowiedzialny. Tymczasem ja boję się, co się stanie, kiedy szpital stwierdzi, że nic już nie da się zrobić i ciocię trzeba będzie umieścić np. w hospicjum. Nie stać mnie na opłacenie pobytu w takim ośrodku. Ciocia otrzymuje wprawdzie na konto rentę, ponadto ma ziemię, którą można by sprzedać, ale nie upoważniła nikogo do dysponowania swoim majątkiem. Co należy zrobić?

wizytówka Szukamy prawników »