.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapis testamentowy a zachowek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 04.11.2016

Zmarła pozostawiła po sobie testament, w którym całość majątku przekazała mężowi i synowi, natomiast drugiego syna wydziedziczyła. Uczyniła też zapis na rzecz swojej wnuczki (córki wydziedziczonego) – zobowiązała dziedziczącego syna do wypłaty wnuczce kwoty 50 tys. zł w momencie ukończenia przez nią 20. roku życia. Ten zapis dla 8-letniej wnuczki jest bardzo niekorzystny, gdyż zobowiązany wujek może nie dożyć jej 20-tych urodzin albo też nie będzie posiadał już żadnego majątku, z którego mógłby zrealizować zapis. Czy zatem wydziedziczony syn, jako opiekun prawny zapisobiorczyni, może odrzucić zapis testamentowy, a następnie starać się o zachowek w imieniu córki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapis jest rozporządzeniem majątkowym spadkodawcy. W odróżnieniu od powołania do dziedziczenia zapis nie wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkodawcy ani z „następstwem prawnym” po nim. Zapis musi dotyczyć konkretnego składnika majątku (rzeczy – przedmiotów, samochodu, domu itp.) lub określonej kwoty pieniędzy.

 

Obciążonym wykonaniem zapisu jest spadkobierca (ustawowy lub testamentowy). Oznacza to, że w wyniku zapisu przedmioty nie przechodzą automatycznie (z mocy prawa) na zapisobiorcę. Skutkiem zapisu jest powstanie roszczenia po stronie zapisobiorcy – może on domagać się (również przed sądem) wykonania zapisu – tj. sporządzenia umowy ze spadkobiercą (spadkobiercami) o przekazanie własności i wydanie rzeczy zapisanej przez spadkodawcę.

 

Oczywiście uprawniony z zapisu może zrzec się przysługującego mu prawa, nic nie stoi temu na przeszkodzie. W tym celu powinien sporządzić odpowiednie oświadczenie.

 

Córka wydziedziczonego syna spadkodawczyni nie może odrzucić spadku, ponieważ nie jest spadkobiercą testamentowym, a jedynie na jej rzecz został uczyniony zapis (czyli jest ona zapisobiercą). Odrzucenie spadku pozbawia prawa do zachowku, jednakże ta sytuacja nie ma miejsca w opisanej sprawie.

 

Zrzeczenie się zapisu testamentowego ma wpływ na kwestie wysokości zachowku.

 

Zgodnie z art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Wytłumaczę to na przykładzie:

 

Wartość spadku po spadkodawcy wynosi 300 000 zł. Wnuczka zmarłej, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe, nabyłaby spadek w 1/3 udziału. Zachowek dla niej to 2/9 (1/3 z 2/3) wartości spadku. Tak więc zachowek jej należny wynosi 66 666 zł.

 

Wnuczka otrzymała od spadkodawczyni część należnego jej zachowku w postaci zapisu o wartości 50 000 zł. A więc będzie ona mogła domagać się jedynie 16 666 zł tytułem zachowku po zrzeczeniu się zapisu testamentowego. Nie będzie ona miała podstaw do ubiegania się o uzupełnienie zachowku w sytuacji, gdy zapis testamentowy będzie wyczerpywać zachowek jej należny.

 

Podsumowując, zrzeczenie się zapisu testamentowego będzie miało wpływ na wysokość zachowku. Wartość tego zapisu będzie pomniejszała należny zachowek, a jeżeli będzie przewyższał wartość zachowku – to ten w ogóle nie będzie się należał.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »