.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spadek po rodzicach w małżeństwie

• Opublikowano: 19-02-2022 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Sprawa dotyczy spadku po rodzicach w małżeństwie. Mamy z mężem dom. Dom ten otrzyma w spadku nasz jedyny syn. Syn jest w związku małżeńskim i ma współwłasność majątkową z żoną. Czy otrzymany przez syna w spadku dom po rodzicach, będzie tylko własnością syna, czy wejdzie do wspólności majątkowej syna i synowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spadek po rodzicach w małżeństwie

Darowizna od rodziców do majątku osobistego małżonka

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie bowiem z przepisem art. 33 pkt 2 K.r.o. – do majątku osobistego małżonka wchodzą: „przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

 

Zasadą jest, że przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę należą do majątku osobistego, jeżeli spadkodawca albo darczyńca nie postanowił inaczej. Tak więc nabyte w ten sposób przedmioty staną się składnikami majątku osobistego, jeżeli spadkodawca w testamencie lub darczyńca w umowie darowizny nie zamieścił odmiennych postanowień. O tym, czy korzyść majątkowa wejdzie do majątku osobistego albo do majątku wspólnego, decyduje treść testamentu lub umowy darowizny. Jeżeli wola spadkodawcy lub darczyńcy nie została wyrażona w sposób dostatecznie precyzyjny, sąd – w razie sporu – dokona wykładni testamentu (art. 948 K.c.) lub umowy darowizny (art. 65 K.c.). Potrzeba dokonania przez sąd takiej wykładni może powstać zarówno w procesie o ustalenie przynależności konkretnego przedmiotu do majątku wspólnego (zob. art. 31 Nb 21), jak i w postępowaniu o podział majątku wspólnego w związku z ustaleniem składu tego majątku (art. 567 § 3 w zw. z art. 684 K.p.c.). W kwestii znaczenia woli spadkodawcy lub darczyńcy przy rozszerzonej wspólności majątkowej por. art. 49 § 1 pkt 1.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekazanie domu w spadku jedynemu synowi

Spadkodawca może powołać do spadku oboje małżonków, przeznaczając dla każdego z nich określony udział w spadku. W takim wypadku oboje są spadkobiercami testamentowymi, udział zaś przypadający każdemu z nich stanowi jego majątek osobisty. Spadkodawca może też powołać oboje małżonków do dziedziczenia z tym zastrzeżeniem, że przeznaczone każdemu z nich udziały w spadku wejdą do ich majątku wspólnego. Może on wreszcie powołać do spadku tylko jednego z małżonków z jednoczesnym wyrażeniem woli, aby nabyty przez niego spadek został objęty wspólnością, bądź też odnieść taką dyspozycję względem spadkobiercy dziedziczącego spadek z ustawy.

 

Wprawdzie postanowienie spadkodawcy co do tego, że przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków jako spadkobiercę mają być objęte wspólnością obojga małżonków, nie podlega ujawnieniu w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, niemniej jednak jest uwzględniane w postępowaniu o podział majątku wspólnego lub w innym postępowaniu, w którym rozstrzygnięcie zależy od ustalenia składu majątku wspólnego (zob. wyrok SN z 29.5.1990 r., III CRN 162/90, OSN 1991, Nr 8-9, poz. 110).

 

Reasumując, powołanie do spadku wyłącznie syna powoduje, iż majątek spadkowy wejdzie w skład jego majątku osobistego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu