.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podwyższanie czynszu z powodu inflacji

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.08.2018 • Zaktualizowane: 16.02.2021

W umowie najmu mam zawarty paragraf dotyczący inflacji: „Czynsz będzie podwyższany rocznie zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym przez GUS za rok miniony”. W związku z powyższym z początkiem lutego do czynszu dodałam 2% za rok 2017. Mój najemca, spółka cywilna, z którą mam podpisaną umowę najmu lokalu handlowo-usługowego, twierdzi, że powinnam od 2% inflacji za rok 2017 odliczyć deflację za rok 2016 i 2015. Czy ma rację, skoro w umowie najmu jest wyraźnie napisane tylko o „podwyższeniu inflacji”, dodatkowo przecież jest swoboda umów i skoro się zgodzili na taki zapis, to nie są to jakieś klauzule zakazane. Czy okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony musi wynosić 3 miesiące, czy może to być 1 miesiąc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwyższanie czynszu z powodu inflacji

Fot. Fotolia

Zawarcie w umowie najmu lokalu zapisu dotyczącego inflacji

Niestety nie znam wyroków, w których sąd miałby tłumaczyć, co oznacza słowo „podwyższyć”. Jest to na tyle oczywiste, że trudno nawet polemizować z takim zapisem i poddawać to pod rozstrzygniecie sądu. Postaram się przedstawić Pani poniżej interpretację zapisu.

 

To, co zostało przez Państwa wpisane w umowie, stanowi tzw. klauzulę waloryzacyjną, automatyczną, bo nie wymaga to aneksu do umowy, a tym bardziej podwyżki czynszu zgodnie z art. 6851 Kodeksu cywilnego. Takie klauzule umowne są stosowane powszechnie. Nie są one jednak zawsze identyczne, stąd ważne – na co Pani zwróciła uwagę – na co umówią się strony w umowie. W przypadku, który Pani opisała, wprost wskazano, że chodzi o podwyższę czynszu, a nie o zmianę czynszu, co oznaczałoby zarówno podwyżkę, jak i obniżenie. Gdyby zapis brzmiał np.: „strony uzgodniły, że każdego roku obowiązywania umowy będzie on podlegał zmianie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS”, najemca miałby rację. Ponieważ jednak jest mowa o podwyższaniu czynszu jest dla mnie oczywiste, że w przypadku inflacji ujemnej czynsz pozostaje niezmieniony, zaś w przypadku inflacji 2% podlega on podwyższeniu o 2%.

Termin wypowiedzenia umowy lokalu

Odnosząc się do drugiego z Pani pytań, to rzeczywiście jeżeli chodzi o lokal, to regulacja art. 688 Kodeksu cywilnego mówi o -miesięcznym terminie wypowiedzenia. Wokół tego przepisu, a w zasadzie jego charakteru, było dużo kontrowersji. Niestety ukształtowany jest pogląd, że przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący (tak np. wyrok SN z 6 kwietnia 2000 r., sygn. akt II CKN 264/2000).

 

Zarówno w orzecznictwie, jak i nauce prawa przyjmuje się, że strony mogą w umowie najmu określić dłuższy od wskazanego w art. 688 termin wypowiedzenia najmu lokalu zawartego na czas nieoznaczony, bo przepis ten jest ustanowiony w interesie najemcy i należy przyjąć, że zawiera normę semiimperatywną, która wyłącza możliwość skrócenia przewidzianego w nim trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia [tak np. F. Błahuta (w:) Komentarz, t. II, 1972, s. 1482; Z. Radwański (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 341; K. Pietrzykowski (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2011, s. 517; podobnie H. Ciepła (w:) J. Gudowski, Komentarz, t. III, cz. 2, 2013, J. Jezioro (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 1098).

 

Cytuję też dodatkowo wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 27 listopada 2013 r., sygn.akt I Ca 433/13, w brzmieniu: „W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że art. 688 k.c. zawiera normę semiimperatywną, która wyłącza możliwość skrócenia przewidzianego w nim trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, nie zaś jego wydłużenia. Ściśle określone czasowo wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy w swoich skutkach może być zatem zbliżone do umownego wydłużenia terminów wypowiedzenia, które de facto powoduje, że stosunek najmu musi trwać przez cały – dłuższy – okres wypowiedzenia”.

 

W umowach widuję często zapisu skracające okres wypowiedzenia. ale niestety jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl