.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Europejski nakaz aresztowania a uprawnienia konsula

Jakieś 12 lat temu wydany został za mną europejski nakaz aresztowania. Przebywam za granicą w kraju Unii Europejskiej. W tym kraju odmówiono mojej deportacji, bo jestem tutaj długo, nie miałem problemów z policją, mam rodzinę i tutaj z tego paragrafu mój czyn się już przedawnił. Mogę tutaj swobodnie się poruszać, niestety w innych krajach Unii jeszcze nie. Mam nieważne dokumenty i chciałbym udać się do ambasady polskiej, aby wyrobić dowód lub paszport. Czy w ambasadzie (konsulacie) mogą mnie zatrzymać, skoro nie jestem poszukiwany w tym kraju?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) oraz ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej „ustawą”.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy: „Konsul:

 

1) wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania granicy, wznawia ich ważność, dokonuje w nich zmian oraz je unieważnia;

2) udziela wiz;

3) wydaje zastępcze dokumenty podróży obywatelom innych państw oraz udziela wiz uprawniających do wjazdu do innych państw;

4) wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

5) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej;

6) przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

7) gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom”.

 

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pana, w sposób zupełny określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda, poza funkcjami określonymi w ustawie konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych, to jednak nie spotkałem się z sytuacją, kiedy konsul miałby uprawnienie do zatrzymania obywatela polskiego, w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

 

Praktyka jest następująca. Konsul dowiadując się, że jest Pan poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zwraca się do lokalnej policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego.

 

Z treści Pana pytania wynika, że względem Pana takie postępowanie ekstradycyjne toczyło się już w przeszłości, jednak z uwagi na podnoszone w pytaniu okoliczności, odmówiono Pana ekstradycji do kraju.

 

Mając na uwadze, że uprawnienia konsula są określone w przepisach, w związku z brakiem uprawnienia konsula do Pana zatrzymania, nie widzę podstaw prawnych do tego, aby mógł być Pan zatrzymany.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu