.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Automatyczne przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony i ciąża

Pracuję w sklepie. Do  3 lat miałam umowę o prace na 1/2 etatu, a po tym okresie już na cały etat. We wrześniu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę i umowa miała mi się rozwiązać 30.11 r. We wrześniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży, o czym poinformowałam pracodawcę. Pracodawca upiera się, że cały czas miałam umowę na czas określony i umowa przedłuża mi się do dnia porodu, a ja się zastanawiam, czy po takim czasie umowa automatycznie nie przekształciła mi się na czas nieokreślony? Do kiedy przedłuża się moja umowa w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Automatyczne przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony i ciąża

Limit umów na czas określony

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła limit umów na czas określony, jakie pracodawca mógł podpisać z pracownikiem, oraz łączny czas trwania takich umów. Po tej nowelizacji zgodnie z art. 251 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy, będzie to równoznaczne z uznaniem, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowy na czas nieokreślony

Dzięki tej zmianie zniknęła możliwość zawierania dowolnie długich umów na czas określony. Skutkiem przekroczenia limitu czasowego lub ilościowego zatrudnienia terminowego jest automatyczne nawiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ważne jest to, że nawet uzgodnienie zawarte między pracownikiem a pracodawcą w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania umowy uważa się za zawarcie nowej umowy na czas określony wliczonej do obydwu limitów. Efektu takiego nie spowoduje zmiana w trybie porozumienia stron innych warunków pracy.

 

Okres 33 miesięcy liczy się dopiero od dnia wejścia nowych przepisów. Niezależnie więc od liczby umów o pracę na czas określony oraz łącznego okresu zatrudnienia pracownika na podstawie takiej umowy w przeszłości, w przypadku umowy o pracę na czas określony zawieranej, począwszy od dnia 22 lutego 2016 roku okres 33 miesięcy, liczy się dopiero od dnia zawarcia takiej umowy, która dodatkowo będzie pierwszą z trzech dopuszczalnych umów.

Automatyczne przedłużenie umowy o pracę

Nowelizacja ta działa na Pani korzyść. Licząc czas trwania umowy od dnia jej podpisania do dnia rozwiązania, tj. 31 grudnia, jest to okres znacznie dłuższy niż 33 miesiące. Dlatego też Pani pracodawca wprowadza Panią w błąd, twierdząc, że wciąż jest Pani na umowie na czas określony. Informacja o przedłużeniu umowy na czas określony jest pozbawiona mocy prawnej i w przypadku braku jej anulowania bądź stosownej zmiany może być podstawą do wszczęcia postępowania przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Sąd Pracy.

 

W związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony nie dotyczą Panią przepisy dotyczące przedłużenia umowy pracownika w ciąży zatrudnionego na umowie na czas określony do czasu porodu.

Ochrona kobiety w ciąży

Zgodnie z przepisami prawa kobieta w ciąży chroniona jest przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę od pierwszego dnia ciąży. Ochrona dotyczy również pracownic, które dowiedziały się o ciąży w okresie wypowiedzenia.

 

Art. 177 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 roku (sygn. akt I PRN 23/95) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z kobietą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Natomiast w wyroku z 15 stycznia 1988 roku (sygn. akt I PRN 74/87) dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania tej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

 

Ochrona kobiety w ciąży przed wypowiedzeniem umowy o prace ma jednak wyjątki. Kobieta w ciąży może zostać zwolniona z pracy w trybie zwolnienia dyscyplinarnego lub z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, proszę zwrócić się do pracodawcy o anulowanie i tak niemającego mocy prawnej przedłużenia umowy na czas określony do czasu porodu. Musi jednak Pani uważać, by pracodawca nie miał podstaw do zastosowanie wobec Pani zwolnienia dyscyplinarnego, przez które „stan w ciąży” Pani nie chroni przed wypowiedzeniem umowę o prace.

 

W przypadku problemów z pracodawca zachęcam do ponownego skorzystania z naszej pomy m.in. poprzez zlecenie napisania do pracodawcy stosownego wniosku w związku z zaistniała sytuacją.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl