Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Renta po konkubencie – czy jest możliwa w Niemczech?

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 14.02.2012

Mój partner jest Niemcem, otrzymuje rentę. Chciałabym po jego śmierci dostawać te pieniądze. Czy jest taka możliwość skoro nie jesteśmy małżeństwem? Jeżeli ślub jest konieczny, to ile trzeba być w związku małżeńskim przed śmiercią, by druga osoba otrzymała rentę po zmarłym?

Grzegorz Gęborek

Polska jest członkiem Unii i od 1 maja 2004 roku obowiązują nas wspólnotowe regulacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent.

 

Przepisy UE nie wprowadzają jednolitych warunków nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Zostawiają tę kwestię wewnętrznym regulacjom poszczególnych państw członkowskich, a więc rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunki ich nabycia każde państwo członkowskie określa samodzielne – na przykład takie, jak wiek uprawniający do emerytury lub renty, staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty.

 

Jako konkubina w razie śmierci swojego partnera nie uzyska Pani prawa do renty rodzinnej. Renta rodzinna przysługuje bowiem jedynie wdowie po zmarłym.

 

Po śmierci współmałżonka i uprzednim złożeniu wniosku możliwe jest otrzymanie renty dla wdów, jeśli zmarły małżonek do śmierci pobierał rentę lub emeryturę.

 

Zarejestrowany związek partnerski jest traktowany pod każdym względem jak istniejący związek małżeński, ale tylko pomiędzy osobami tej samej płci. Rentę może otrzymać osoba, która pozostawała w związku małżeńskim ze zmarłym co najmniej przez 1 rok przed jego śmiercią. Minimalny okres trwania związku małżeńskiego nie obowiązuje tylko w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty przed 1 stycznia 2002 r. lub nie został zawarty ze względów materialnych (to ostatnie jest jednak ciężkie w praktyce do udowodnienia przed organem rentowym).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Renta dla wdów czy wdowców może być wypłacana w postaci małej lub dużej renty. Do otrzymywania dużej renty są uprawnione osoby, które

 

  • ukończyły 45. rok życia lub
  • są niezdolne do pracy lub
  • wychowują własne dziecko albo dziecko osoby zmarłej, które nie ukończyło 18 lat,
  • a także osoby przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekujące się dzieckiem własnym lub dzieckiem osoby zmarłej, które ze względu na niesprawność fizyczną, umysłową lub psychiczną nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

 

Ustawowy wiek uprawniający do dużej renty dla wdów i wdowców będzie w przypadku śmierci po 31 grudnia 2011 r. stopniowo podwyższony do 47 lat. Osobom, które nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania dużej renty dla wdów i wdowców, przysługuje mała renta dla wdów i wdowców, wypłacana maksymalnie do 24 miesięcy po śmierci osoby ubezpieczonej. Stanowi ona 25% renty lub emerytury, którą otrzymywałaby osoba ubezpieczona.

 

Duża renta dla wdów i wdowców wypłacana jest na stałe i stanowi w normalnym przypadku 55% renty lub emerytury, którą otrzymywałaby osoba ubezpieczona. Jeśli związek małżeński zawarty został przed 1 stycznia 2002 r. i jeden z małżonków urodził się przed 2 stycznia 1962 r., wówczas wypłacana jest również mała renta bez ograniczeń. Jeżeli osoba pobierająca rentę dla wdów i wdowców ponownie zawrze związek małżeński, traci prawo do renty rodzinnej po osobie zmarłej. Po złożeniu odpowiedniego wniosku można otrzymać jednorazową rekompensatę pobieranej własnej renty/emerytury. Stanowi ona równowartość 24-krotności średniej kwoty tego świadczenia z ostatnich 12 miesięcy.

 

Jeśli ponownie zawarty związek małżeński zostanie rozwiązany, może być wypłacana renta dla wdów i wdowców po przedostatnim małżonku. W tym przypadku mogą być doliczone ewentualne uprawnienia nabyte w drugim związku małżeńskim.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 4 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Renta wdowia z Niemiec

Mój mąż, obywatel niemiecki, zmarł. Był na emeryturze. Ja mam 67 lat i jestem na polskiej emeryturze. Otrzymuję małą rentę wdowią z Niemiec. Mieszkam w Polsce. Czy moja emerytura ulegnie zmniejszeniu? Czy powinnam zgłosić do ZUS to, że otrzymuję rentę?

wizytówka Szukamy prawników »