Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok a praca – zaświadczenie o niekaralności

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 31.01.2012

W 2004 r. dostałem wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Mój przyszły pracodawca domaga się dostarczenia dokumentu o niekaralności. Czy mogę otrzymać takie potwierdzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok a praca – zaświadczenie o niekaralności

Kiedy następuje zatarcie skazania?

Zgodnie z treścią przepisu art. 107 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „w razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3) lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania”.

 

W przypadku, kiedy wobec sprawy zastosowano tzw. środek probacyjny, związany z poddaniem próbie, tj. w tym wypadku warunkowe zawieszenie wykonania kary, to zgodnie z treścią art. 76 § 1 K.k. skazanie ulega zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Zastosowanie przez sąd warunkowego zawieszenia kary a zatarcie skazania

Zastosowanie przez sąd warunkowego zawieszenia kary jest wynikiem postawy sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych, dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania się po popełnieniu przestępstwa (art. 69 § 2 K.k.). Z pewnością wpływ na treść rozstrzygnięcia sądu miało również dobrowolne poddanie się przez Pana karze (art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego).

 

Jeśli wobec skazanego orzeczono jednocześnie grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania (art. 76 § 2 K.k.). Nie dotyczy to tylko obowiązku naprawienia szkody, a więc środka karnego z art. 39 pkt 5 K.k. Z Pańskiego pytania nie wynika, aby środek karny lub grzywna towarzyszyły orzeczeniu kary pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Usunięcie wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym

Jeśli osiem lat temu (2004 r.) został Pan skazany na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie sąd warunkowo zawiesił na okres próby, wynoszący dwa lata (na podstawie art. 70 § 1 pkt 1 K.k.), to jeśli okres próby przebiegał prawidłowo, skazanie uległo zatarciu w roku 2006 lub 2007, zależnie od miesiąca uprawomocnienia się orzeczenia. 

 

Bez żadnych Pańskich działań, z mocy prawa nastąpiło już zatem zatarcie skazania i usunięcie wpisu o wymierzonej karze grzywny z Krajowego Rejestru Karnego. Po zatarciu skazania osoba skazana traktowana jest tak, jakby nigdy skazana nie była, a KRK nie zawiera już żadnych wpisów (o ile nie było innych przypadków ukarania).

 

Może Pan więc bez niepokoju wystąpić o wydanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, przedłożyć ten dokument na etapie procesu rekrutacji przyszłemu pracodawcy oraz twierdzić, że nigdy nie był Pan karany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki