Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie mienia przesiedleńczego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.09.2009

W kwietniu 2006 r. sprowadziłem z USA auto jako mienie przesiedleńcze. Ponieważ nie miałem zniżek ubezpieczeniowych, więc za namową ubezpieczyciela uczyniłem ojca w 10% współwłaścicielem auta. Równocześnie notarialnie upoważniłem swoją siostrę do opieki nad samochodem, ponieważ ponownie musiałem wyjechać z kraju. Teraz urząd celny zakwestionował sprowadzenie auta jako mienie przesiedleńcze i żąda 15 000 zł dopłat z tytułu akcyzy i podatku importowego. Niestety zapomniałem, że przez rok nie wolno mi zbywać sprowadzonego mienia. Ojciec mieszka jednak 500 km ode mnie i oczywiście nie korzystał z samochodu. Czy jest możliwe uniknięcie powyższej opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zbycie mienia przesiedleńczego

Nieodpłatne zbycie udziału we własności samochodu sprowadzonego z USA jako mienie przesiedleńcze

Niestety, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (EWG) NR 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. UE L z dnia 23 kwietnia 1983 r.) w ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub zbywane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.

 

Każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź zbycie przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, powodują obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych od danego mienia według stawki obowiązującej w dniu takiego pożyczenia, oddania w zastaw, wynajęcia lub zbycia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe organy.

 

W Pana sytuacji, moim zdaniem, nie ma możliwości manewru, gdyż istnieje prawidłowo zawarta i zgłoszona przez Pana umowa darowizny, która dokumentuje nieodpłatne zbycie 1/10 własności samochodu. Twierdzenie teraz, że darowizna była fikcyjna, nawet jeżeli uratuje Pana przed cłem, ściągnie na Pana konsekwencje karnoskarbowe lub nawet karne (przestępstwo przeciwko dokumentom).

Zwolnienie z podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego

Proszę pamiętać, że problem może powstać również na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 47 zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. rzeczy służyły do osobistego użytku tej osobie w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z tym że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego;
  2. rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego;
  3. osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania;
  4. rzeczy te przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie mogą zostać oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego.

 

W przypadku przeniesienia prawa własności dokonanego przed upływem terminu 12 miesięcy rzeczy są opodatkowane podatkiem VAT według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia, z uwzględnieniem wartości celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

 

Wydaje się zatem, że pracownik ubezpieczyciela nie uwzględnił negatywnych dla Pana konsekwencji na gruncie prawa podatkowego. Z punktu widzenia ubezpieczeń jego rada była jak najbardziej słuszna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki