Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja mebli kuchennych – jak prawidłowo złożyć reklamację?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 02.04.2010

Kupiłem meble kuchenne „na wymiar”. Po ich zamontowaniu okazało się, że źle zostały pobrane wymiary i są luki między szafkami, blat stołu jest za krótki, są szpary między szafkami – ogólnie jest wiele usterek. Kuchnię zareklamowałem (tylko telefonicznie, nie wysyłałem żadnych pism) tego samego dnia – najpierw pracownicy firmy zbagatelizowali problem, a za drugim razem w ogóle się nie pojawili, choć mieliśmy uzgodniony termin naprawy. Co teraz zrobić? Jak skutecznie zareklamować tę kuchnię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja mebli kuchennych – jak prawidłowo złożyć reklamację?

Niezgodność z umową zamówionego towaru konsumpcyjnego

W przypadku przez Pana opisanym doszło do powstania tzw. niezgodności z umową zamówionego towaru konsumpcyjnego. Z treści zawartej umowy, jak i jej załącznika wynika jednoznacznie, że sprzedaż dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości (zindywidualizowanych), dlatego też badanie przesłanek niezgodności towaru z umową powinno następować przez pryzmat niżej cytowanego art. 4 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 4. [Zgodność z umową towaru konsumpcyjnego]

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

 

2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru”.

Nieprawidłowy montaż zamówionego towaru

Natomiast nieprawidłowy montaż jest też niezgodnością towaru z umową, uregulowano to następująco:

 

„Art. 6. [Nieprawidłowości w montażu i uruchomieniu]

 

Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży”.

Uprawnienia kupującego w przypadku towaru niezgodnego z umową

Pana uprawnienia jako kupującego konsumenta określono w poniższych art. 6 i 9 ww. ustawy, określających zakres roszczeń i czas ich zgłaszania:

 

„Art. 8. [Uprawnienia kupującego]

 

1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Termin na zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową 

 Art. 9. [Terminy]

 

1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem”.

 

Mając na względzie powyższe, należy skierować do sprzedającego roszczenia z art. 8 ustawy o przywrócenie rzeczy do stanu zgodnego z umową, wzywając do tego w określonym terminie i zapowiadając, że niespełnienie w tym terminie świadczenia reklamacyjnego spowoduje uznanie go za niemożliwe, a co za tym idzie – wystąpienie o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży z uwagi na istotność wad (niezgodności z umową).

 

Pismo reklamacyjne proszę doręczyć sprzedającemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby móc od daty na „zwrotce” prawidłowo obliczyć czas. Proponuję nie zwlekać z reklamacją pisemną z uwagi na czas trwania sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + osiem =

»Podobne materiały

Reklamacja kanapy

Trzy miesiące temu nabyłam kanapę, która wywołuje reakcje alergiczne. Należą do nich: pocenie, opuchlizna, duszenie się, kaszel, katar. Konieczne były zastrzyki odczulające. Gdy na jakiś czas opuściłam mieszkanie, w którym znajduje się kanapa, objawy alergii ustąpiły. Właściciel sklepu po kontakcie

 

Wada ukryta mieszkania – jakie roszczenia przysługują nabywcy?

Jakiś czas temu kupiłam mieszkanie (spółdzielcze własnościowe) w bloku na ostatnim piętrze. Nad moim lokalem znajduje się taras należący do spółdzielni. Ze względu na nieszczelności w przypadku obfitych opadów dach przecieka i zalewa moje mieszkanie. Spółdzielnia dokonuje napraw, ale są one nieskute

 

Zwrot kosztów naprawy samochodu zakupionego w komisie

Tydzień temu zakupiłem w pewnej firmie używany samochód za 24 000 zł (zapłaciłem 10 000 zł zaliczki). Po przejechaniu trasy do domu (200 km), auto uległo awarii, której naprawa według mechanika ma kosztować od 5 do 7 tys. zł. Na zakup została wystawiona faktura VAT marża, ale nie zawarliśmy umo

 

Kwestionowanie wierzytelności przez dłużnika

Proszę o interpretację (jak należy literalnie rozumieć) słów: „wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego”.

 

Czy zostanie odwołana darowizna?

Moja mama 2 lata temu podarowała mi swoją część własności mieszkania, czyli 1/2 całości. Po śmierci taty nie było działu spadku, a jest jeszcze siostra. Pod wpływem i naciskiem siostry mamie się odmieniło i teraz chce zwrotu darowizny. Obawiam się negatywnych dla mnie w przyszłości skutków takiego z

 

Nauka pływania dzieci i młodzieży szkolnej a kasa fiskalna

Chcę wynajmować od szkoły basen i prowadzić naukę pływania dla dzieci i młodzieży. Kursy pływania będę prowadził osobiście. Czy otwierając działalność będę musiał od razu ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej (naukę pływania klasyfikuje się chyba do usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji

 

Kontrola skarbowa dochodu ze sprzedaży mieszkania

Podczas kontroli złożonego PIT-u (dochód ze sprzedaży nieruchomości opodatkowany 19%) urząd skarbowy zakwestionował zasadność zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu odsetek bankowych kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości oraz niektóre z faktur na wyposażenie mieszkania (meble). US stoi na s

 

Emerytura nauczycielska na starych zasadach czy emerytura ustawowa?

Jestem nauczycielką, mam 62 lata i nie myślę jeszcze iść na emeryturę. Czy będę mieć mniejszą emeryturę, jeśli nie odejdę przed październikiem 2017 r.? Słyszałam, że emerytura będzie mniejsza. Czy muszę odejść na starych zasadach?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »