.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójne obywatelstwo – możliwość zachowania obywatelstwa ukraińskiego mimo uzyskania obywatelstwa polskiego

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 26.03.2010

Jestem obywatelką Ukrainy i posiadam zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Nie mam polskiego pochodzenia. Ubiegam się o polskie obywatelstwo, ale równocześnie nie chcę rezygnować z ukraińskiego. Powód to moje niepełnosprawne dziecko, które jest obywatelem Polski. Chodzi o to, że łatwiej i taniej będzie mojemu dziecku korzystać z rehabilitacji, gdy ja będę posiadała ukraiński paszport (np. zameldowanie się w hotelu na Krymie). Jak mogę przekonać Wydział Spraw Obywatelskich, żeby przyznał mi polskie obywatelstwo bez obowiązku rezygnacji z ukraińskiego? Jak uzasadnić moją prośbę, na co się powołać? Chciałabym udowodnić, że moje niepełnosprawne dziecko będzie miało łatwiejszy dostęp do pewnych zabiegów leczniczych na Ukrainie, jeśli jego mama będzie również obywatelką tego kraju. Zależy mi również na informacji, jak wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego mojego dziecka na Ukrainie, jeśli ja, będąc Ukrainką, mam darmowe ubezpieczenie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwójne obywatelstwo – możliwość zachowania obywatelstwa ukraińskiego mimo uzyskania obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego bez konieczności zrzekania się obywatelstwa ukraińskiego

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim cudzoziemcowi można, na jego wniosek, nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu.

 

Natomiast zgodnie z art. 8 pkt 3 nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. Tak więc decyzja o nadaniu obywatelstwa może być uzależniona od złożenia dowodu utraty obywatelstwa obcego. Ale z drugiej strony zrzeczenie się obywatelstwa obcego nie jest obowiązkowe. Prezydent, wojewoda lub konsul może wydać pozytywną decyzję bez konieczności zrzekania się obywatelstwa. W takim wypadku osoba, która nabywa polskie obywatelstwo, będzie posiadała dwa obywatelstwa. Jednak rozstrzygnięcie tej kwestii zawsze należy do organu wydającego decyzję. Decyzja zależy od uznania organu i nie może być zaskarżona.

Możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa

Jak wynika z powyższego, polski system prawny dopuszcza możliwość posiadania „podwójnego obywatelstwa” – nie mniej we wniosku powinna Pani uzasadnić, dlaczego nie chce się Pani zrzec ukraińskiego obywatelstwa, np. poprzez wskazanie przywiązania do kraju, posiadanie więzi rodzinnych etc.

 

Na marginesie jedynie zaznaczę, iż obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa. Podobne rozwiązania zastosowano w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 o obywatelstwie Ukrainy (Закон України „Про громадянство України), jeżeli obywatel Ukrainy nabył obywatelstwo innego państwa albo państw, to w stosunkach prawnych z Ukrainą będzie on uznawany za obywatela Ukrainy.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z projektem zmiany ustawy o obywatelstwie Ukrainy, mającym na celu usunięcie kolizji przepisów pozwalających na uzyskiwanie podwójnego obywatelstwa – zgodnie z projektowanymi zmianami obywatel Ukrainy będzie mógł posiadać tylko jedno obywatelstwo, pod sankcją karną ograniczenia wolności do pięciu lat. Obywatel Ukrainy będzie zobowiązany do powiadomienia o fakcie nabycia albo posiadania obywatelstwa innego państwa w ciągu 30 dni.

Prawo do bezpłatnej pomocy leczniczej na Ukrainie

Co do drugiej części Pani pytania donoszę, że zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy prawo do bezpłatnej pomocy leczniczej posiadają obywatele Ukrainy i obcokrajowcy, którzy stale mieszkają na terytorium Ukrainy. Dla wszystkich innych obywateli tryb udzielania pomocy leczniczej ustala Gabinet Ministrów Ukrainy (Пoстанова від 28 січня 1997 р. N 79 Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України – z tym dokumentem powinna się Pani zapoznać).

 

Oprócz tego przy napisaniu pisma może Pani powoływać się na dokumenty:

 

1. Ustawa Ukrainy o ochronie dzieciństwa z dnia 26.04.2001 r. (Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.).

 

Artykuł 8. Prawo do życia i lecznictwa

 

Każde dziecko ma nieodłączne prawo do życia od momentu wyznaczenia jego poczęcia i zdolności do życia zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Lecznictwa. Państwo gwarantuje dziecku prawo do leczenia, bezpłatną, wykwalifikowaną pomoc medyczną w państwowych i komunalnych zakładach medycznych, sprzyja stwarzaniu warunków do życia i zdrowego rozwoju, zabezpieczenia racjonalnego odżywiania.

 

2. Ustawa o lecznictwie z dnia 19.11.1991 r. (Закон України про основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1991 р.).

 

Artykuł 57. Zachęta do macierzyństwa. Gwarancje leczenia matki i dziecka

 

Macierzyństwo na Ukrainie chroni się i wspiera działaniami państwa.

 

Lecznictwo matki i dziecka zabezpiecza się organizacją szerokiej sieci żeńskich, medyczno-genetycznych i innych konsultacji, szpitali położniczych, sanatoriów i domów wypoczynkowych dla ciężarnych kobiet i matek z dziećmi, żłobków, przedszkoli i innych dziecięcych zakładów; przyznaniem kobiecie urlopu w związku z ciążą i porodami, z wypłatą środków pomocy oraz ustaleniem przerw w pracy dla karmienia dziecka; wypłatą w ustalonym trybie pomocy w związku z urodzeniem dziecka i pomocy w tymczasowej opiece nad chorym dzieckiem; zakazem kierowania kobiet do pracy w ciężkich i szkodliwych dla zdrowia warunkach, przeniesieniem ciężarnych kobiet do lżejszej pracy z zachowaniem średniego zarobku; poprawą i uzdrowieniem warunków pracy; usunięciem negatywnych czynników ekologicznych; państwową i społeczną pomocą rodzinie i innymi środkami w trybie ustalonym ustawodawstwem Ukrainy.

 

Artykuł 60. Zabezpieczenie dzieci i nastolatków pomocą leczniczą

 

Pomoc medyczną dla dzieci i nastolatków zabezpiecza się leczniczo-profilaktycznymi i zdrowotnymi zakładami, dziecięcymi poliklinikami, oddziałami, przychodniami profilaktycznymi, szpitalami, sanatoriami i innymi zakładami lecznictwa. Do państwowych sanatoriów dziecięcych skierowania dzieciom nadaje się bezpłatnie.

 

Dzieci i nastolatki są objęte nadzorem poradni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »