.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opieka nad dziećmi partnera przebywającego w zakładzie karnym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.10.2017

Mój partner został osadzony w zakładzie karnym. Nie udało nam się uregulować sytuacji prawnej jego dzieci. Ich matka nie żyje, wychowujemy je wspólnie, posiadamy również trójkę wspólnych dzieci i wszyscy razem stanowimy rodzinę. Jakie kroki powinnam podjąć, aby stać się prawnym opiekunem dzieci mojego partnera? Chciałabym zabezpieczyć się na wypadek, gdyby wniosek o przerwanie kary został odrzucony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

W pierwszej kolejności koniecznym byłoby uzyskanie odpisu aktu zgonu matki dzieci. Po drugie musi Pani uzyskać odpis aktu małżeństwa partnera. Dobrze byłoby, gdyby uzyskała Pani także potwierdzenie faktu przebywania partnera (ojca dzieci) w zakładzie karnym. Pisze Pani, że opiekuje się Pani dziećmi partnera, wychowuje je, łoży na ich utrzymanie. Dzieci wspólnie z Panią i Państwa wspólnymi dziećmi zamieszkują i wychowują się. Jeżeli dzieci są zameldowane tam, gdzie Pani i partner, to należy uzyskać z urzędu miasta działu ewidencji zaświadczenie o ich zameldowaniu wspólnie z Państwem.

 

Nadto proszę ustalić osoby, które mogą potwierdzić wykonywanie przez Panią władzy rodzicielskiej nad dziećmi. To na Pani spoczywa obowiązek wykazania, że dobro dzieci będzie realizowane, jeżeli będą przy Pani. Powyższe wynika wprost z treści art. 6 Kodeksu cywilnego („Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”)

 

Dysponując takimi dowodami, może Pani wystąpić do sądu opiekuńczego – sądu rejonowego miejsca zamieszkania dzieci – z wnioskiem o wydanie zarządzenia opiekuńczego poprzez powierzenie tymczasowo pełnienia funkcji rodziny zastępczej osobie, niespełniającej warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą prawną takiego wniosku jest przepis art. 109 § 2 pkt 5 K.r.o.

 

Nie można bowiem ustanowić Pani opiekunem prawnym, albowiem to wymagałoby pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej. Podkreślić należy, że „zgodnie z art. 94 § 3 k.r.o. dla dziecka ustanawia się opiekę, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje jednemu z rodziców, co ma miejsce w przypadku: śmierci drugiego, braku pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia albo zawieszenia władzy rodzicielskiej, nie ma potrzeby ustanowienia opieki. Jeżeli rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub też zmarli, władza rodzicielska nie przechodzi na następców prawnych, gdyż jest niedziedziczna i niezbywalna, ale sąd ma obowiązek ustanowienia opiekuna, którego podstawowy zakres praw i obowiązków określił ustawodawca w art. 155 k.r.o.” [Grzegorz Jędrejek, Komentarz do art. 145 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 2014.02.01].

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »