.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Oczekiwanie na przyznanie świadczenia kompensacyjnego a rozpoczęcie działalności gospodarczej

• Opublikowano: 07-04-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Z ostatnim dniem wakacji* zakończyłam pracę w szkole w celu przejścia na świadczenie kompensacyjne. Złożyłam stosowne dokumenty do ZUS. Kończy się wrzesień, a ja nie otrzymałam decyzji z ZUS w sprawie przyznania świadczenia. Czy mogę, nie czekając dłużej na decyzję ZUS, rozpocząć działalność gospodarczą bez ryzyka, że odmówią mi wypłaty świadczenia? Czy otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej może mieć wpływ na cofnięcie lub zawieszenie świadczenia kompensacyjnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Oczekiwanie na przyznanie świadczenia kompensacyjnego a rozpoczęcie działalności gospodarczej

Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie 3 warunki:

 

  1. osiągnęli odpowiedni wiek, tj. jeżeli nauczyciel ukończył np. 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019-2020. W ustawie rozpisano wymagany wiek począwszy od 2009 aż do 2032 roku;
  2. mają 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat „z kredą”, czyli jako nauczyciel w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1.
  3. rozwiązali stosunek pracy. I tu uwaga, bowiem istotne jest, aby przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie pozostawał w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela we wspomnianych jednostkach. Jeśli bowiem nauczyciel po ustaniu stosunku pracy w szkole, ale przed zgłoszeniem wniosku, podjął inne zatrudnienie czy działalność gospodarczą, wówczas nie nabędzie prawa do świadczenia kompensacyjnego.

 

Zatem, o ile to możliwe, zalecam wstrzymać się z podjęciem działalności gospodarczej do czasu uzyskania decyzji ZUS. Organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeśli ustali jakiekolwiek nieprawidłowości i wyda decyzję odmową, a Pani będzie już prowadziła działalność, wówczas świadczenie nie zostanie przyznane. A to dlatego, że w międzyczasie podejmie Pani działalność, potem zaś na przykład uzupełni braki, ale owo podjęcie działalności wykluczy prawo do świadczenia. Stąd, o ile nie ma Pani 100% pewności co do decyzji ZUS, naprawdę warto poczekać, a jeśli podjęcie firmy jest pilne, a 30 dni upłynęło, warto zapytać ZUS, co z Pani sprawą (czasem dzięki temu ZUS działa szybciej).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia kompensacyjnego

Natomiast zgodnie z art. 9 ustawy o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nadto, prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty. A zatem mowa o sytuacji dotyczącej zawieszenia na wniosek. Zgodnie z art. 104 prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Ustęp 8 art. 104 wskazuje, że w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

 

1) 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

 

Jeśli zatem nie przekroczy Pani kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to otrzyma Pani całe świadczenie kompensacyjne. Jeśli zaś wynagrodzenie wyniesie powyżej 70%, ale nie więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to wówczas Pani świadczenie kompensacyjne ulegnie zmniejszeniu. Gdy zaś przekroczy Pani 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wówczas straci Pani prawo do świadczenia kompensacyjnego, tzn. ZUS zawiesi wypłatę świadczenia kompensacyjnego.

 

Od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 3853,20 zł – przychody powyżej tejże kwoty wpłyną zatem na zmniejszenie świadczenia. Z kolei od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. kwota odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 7155,90 zł, zatem przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie świadczenia.

 

Dane o przeciętnych wynagrodzeniach podawane są jako kwoty brutto.

 

 

 

 

* Opis sprawy z września 2021 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu