Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki zabudowy – co zrobić, by sąsiad ich nie otrzymał?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 06.08.2009

Sąsiad nielegalnie (ponieważ budynek przeznaczony jest do przechowywania maszyn rolniczych) prowadzi tartak w odległości 20 m od mojego domu. Powiatowy Nadzór Budowlany przeprowadził śledztwo w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu, ale sąsiedzi nadal kontynuują tam działalność gospodarczą. Obecnie sąsiad stara się o warunki zabudowy na budynek do obróbki drewna. Co mam zrobić, żeby sąsiad nie dostał warunków zabudowy? Dodam, że brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki zabudowy – co zrobić, by sąsiad ich nie otrzymał?

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie warunków zabudowy

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta muszą powiadomić każdego, kogo interesu prawnego może dotyczyć ustalenie warunków zabudowy. Zwykle są to wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z działką inwestora.

Zaskarżenie decyzji o warunkach zabudowy działki sąsiedniej

W związku z powyższym jest Pan stroną postępowania i może Pan skarżyć decyzje niekorzystne z Pana punktu widzenia – najpierw do SKO, a później także do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jest to praktycznie Pana jedyna możliwość, jeśli chodzi o drogę postępowania administracyjnego.

 

Z tego, co Pan pisze, wynika, że sprawa znajduje się obecnie dopiero na etapie decyzji o warunkach zabudowy. Proszę więc pamiętać, że dopiero prawomocna decyzja o warunkach zabudowy umożliwia staranie się o pozwolenie na budowę, bez którego co do zasady sąsiad nie może rozpocząć żadnych robót budowlanych.

Zakładam, że to Pan był osobą, która powiadomiła Powiatowy Nadzór Budowlany o działalności sąsiada. W związku z tym powinien Pan otrzymać odpowiedź od tego organu. Jeśli tak się nie stanie, proszę ponownie zgłosić sprawę.

 

Warto też  wspomnieć o możliwości, jaką dają Panu przepisy Kodeksu cywilnego (zwłaszcza art. 144 i art. 222 § 2 K.c.).

Działania właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwa się na gruncie sąsiedzkim

Działania właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwa się na gruncie sąsiedzkim, to tzw. immisje. Immisje można podzielić na:

  1. bezpośrednie, które polegają na bezpośrednim skierowaniu jakichś substancji (np. ścieków) na grunt sąsiedni za pomocą specjalnych urządzeń,
  2. pośrednie – polegające na pośrednim oddziaływaniu na grunt sąsiedni (np. wytwarzanie dymów).

 

Immisje pośrednie można także podzielić na:

  1. materialne – polegające na przenikaniu na nieruchomość sąsiednią cząstek materii lub pewnych sił (np. pyły),
  2. niematerialne – polegające na oddziaływaniu tylko na sferę psychiki właściciela tej nieruchomości (np. obawa spowodowana zgromadzeniem na nieruchomości sąsiedniej dużej ilości materiałów łatwopalnych).

 

O ile immisje bezpośrednie są zakazane, o tyle pośrednie są dozwolone, choć z pewnymi ograniczeniami.

Działania inwestora zakłócające korzystanie z działek sąsiednich

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Chodzi tu o takie działania, jak wytwarzanie pary, dymu, ciepła, pyłu, gazów, hałasów, spalin, zapachów, wstrząsów czy hodowanie pszczół. O ocenie, czy w konkretnym przypadku działanie właściciela nieruchomości sąsiedniej będzie zakazane, czy też nie, decyduje zdrowy rozsądek. Jeżeli działanie zakłóca korzystanie z nieruchomości w określonych warunkach ponad przeciętną miarę, to nie będzie dopuszczalne. W razie immisji przekraczających dopuszczalną miarę właściciel może wytoczyć powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie dalszych naruszeń. Jeżeli takim działaniem wyrządzona została dodatkowo szkoda – jej naprawienia można żądać na zasadach ogólnych. Oceny zachowań dokonuje sąd na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących teren, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osoby zainteresowanej.

 

Jeśliby więc Pana sąsiad prowadził w budynku sąsiednim np. tartak (co wiąże się niewątpliwie z licznymi niedogodnościami, jak np. hałas) można się zastanowić nad wystąpieniem do sądu z odpowiednim powództwem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 4 =

»Podobne materiały

Usytuowanie okna według przepisów budowlanych z 1966 r.

Czy w 1966 r. przepisy Prawa budowlanego dopuszczały wybicie otworu okiennego w ścianie oddzielenia pożarowego budynku? Jestem właścicielem trzykondygnacyjnego budynku, do którego przylega budynek wyższy (sześciokondygnacyjny). Pod koniec 1966 r. w ścianie szczytowej budynku przylegającego do mojego

 

Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne

Od kilku lat mieszkam w domu, który oficjalnie jest budynkiem gospodarczym. W czasie, kiedy powstawał, nie mogłem otrzymać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego ze względu na to, że działka znajdowała się w strefie ochrony lotniska. Teraz ta strefa została zniesiona. W związku z tym chciałb

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki projektowej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu domów jednorodzinnych. Jestem inżynierem budownictwa, ale nie posiadam jeszcze uprawnień budowlanych i moje projekty są dodatkowo zatwierdzane przez architekta i konstruktora z uprawnieniami. Chciałem wykupić sobie OC na firmę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »