.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych

Jestem nauczycielem, ukończyłam studia wyższe magisterskie w zakresie chemii. W związku z zapotrzebowaniem na informatyków dwadzieścia lat temu ukończyłam podyplomowe studium informatyki. Od tej pory pracowałam jako nauczyciel informatyki w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących. Uczyłam przedmiotów zawodowych (oprogramowania biurowego). Obecnie dyrektor twierdzi, że moje kwalifikacje są niewystarczające do nauczania przedmiotów informatycznych w zawodzie technik informatyk i ponieważ nie ma godzin, aby mnie zatrudnić jako chemika, poinformował mnie, że będę zwolniona z pracy. Jak to wygląda z punktu widzenia prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych

Kto może zajmować stanowisko nauczyciela w szkołach ponadgimnazjalnych?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

Od 1 września 2009 r. obowiązuje także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia stanowisko nauczyciela w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, technikum uzupełniającym i szkołach policealnych) może zajmować osoba, która posiada:

 

studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne,

studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia* dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne,

studia magisterskie na innym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,

studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne,

studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia* dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,

studia wyższe na innym kierunku (specjalności), a ponadto studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy na stanowisku nauczyciela można zatrudnić osobę, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem?

Ponadto na stanowisku nauczyciela można zatrudnić osobę, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, lub którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, ale dodatkowo musi ukończyć studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku w przeciwieństwie do gimnazjum, czy szkoły podstawowej w szkołach ponadgimnazjalnych ww. typu nie można zatrudnić nauczyciela, który ukończył kurs kwalifikacyjny. Przykładowo matematyk, aby posiadać kwalifikacje do nauczania fizyki musi z zakresu fizyki dodatkowo ukończyć studia podyplomowe, a nie kurs kwalifikacyjny.

 

W mojej opinii posiada Pani kwalifikacje do nauczania przedmiotów informatycznych, wobec czego ewentualne zwolnienie Pani będzie niezgodne z prawem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 0 =

Do nauczania przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk dla osób nie będących informatykami dają uprawnienia jedynie studia podyplomowe "Nauczanie informatycznych przedmiotów zawodowych". Przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli przedmiotów informatycznych w szkołach zawodowych (kształcących w zawodzie technik informatyk), gimnazjach oraz liceach oraz dla wszystkich tych, którzy chcąc pozyskać lub pogłębić swoją wiedzę w obszarze systemów informatycznych i sieci komputerowych. Ukończenie studium w ramach tej specjalności upoważnia do nauczania wszystkich przedmiotów informatycznych w gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych kształcących w zawodzie technik informatyk. W studium tym mogą uczestniczyć absolwenci kierunków matematyczno-fizycznych, absolwenci kierunków wychowanie techniczne, wszystkich kierunków inżynierskich oraz osoby, które posiadają uprawnienia do nauczania informatyki jako przedmiotu ogólnokształcącego. Pani posiada uprawnienia do nauczania informatyki jako przedmiotu ogólnokształcącego. Nie posiada pani uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk.

Jakub

Studia podyplomowe z informatyki dają uprawnienia do nauczania informatyki, jako obowiązkowego przedmiotu ogólnokształcącego i do żadnego innego, nawet technologii informacyjnej nie może pani uczyć, bo musiałaby pani skończyć podyplomówkę - technologia informacyjna, a pani uczy przedmiotu oprogramowanie biurowe, z którego to nie ukończyła pani studiów podyplomowych. Również z biurowości nie ma pani studiów podyplomowych i nie ma pani wykształcenia informatycznego, bo podyplomówka dla nauczycieli nie daje zawodu, a uczy pani przedmiotu zawodowego na kierunku informatyk, więc sprawa jest dyskusyjna. Według mnie może pani uczyć tylko informatyki na kierunkach nieinformatycznych.

Nauczyciel informatyk

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu