.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak dowodu osobistego a udzielenie pełnomocnictwa

Mieszkam w Wielkiej Brytanii, a chciałabym sprzedać swoje mieszkanie znajdujące się w Polsce. Mój tata mógłby zająć się tą transakcją. Jak rozumiem, musi nastąpić udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży mieszkania przy brytyjskim prawniku. Potem konieczne będzie nadanie apostille, a na końcu – dokonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Czy tak właśnie należy postąpić? Jakie informacje powinny znaleźć się w pełnomocnictwie? Jest to mieszkanie własnościowe. Kolejne pytanie ma związek z brakiem dowodu osobistego. Czy uda mi się sporządzić pełnomocnictwo, choć aktualnie posiadam tylko paszport? Czy mam przygotować oddzielne pismo do spółdzielni mieszkaniowej informujące, że tata jest moim pełnomocnikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak dowodu osobistego a udzielenie pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży mieszkania przez osobę mieszkającą w Wielkiej Brytanii

Odpowiadając na Pani pytanie, na wstępie należy wskazać, iż założony przez Panią tok czynności związanych z udzieleniem takiego pełnomocnictwa jest poprawny.

Otóż, przebywając w państwie Unii Europejskiej, może Pani w celu udzielenia opisanego pełnomocnictwa udać się do brytyjskiego notariusza, który pełnomocnictwo takie sporządzi (istnieje wymóg sporządzenia pełnomocnictwa do przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego), a następnie powinien na Pani wniosek zorganizować nadanie mu apostille przez właściwą jednostkę brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Z tak posiadanym pełnomocnictwem może Pani udać się do tłumacza przysięgłego i przełożyć je na język polski. Jednak należy pamiętać, że w praktyce może zaistnieć konieczność legitymowania się przez pełnomocnika tak pełnomocnictwem przetłumaczonym, jak i jego oryginałem, zatem warto, aby pełnomocnik posiadał oba te dokumenty.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do sprzedaży mieszkania?

Odnośnie zaś samej treści ww. pełnomocnictwa, to powinno ono w szczególności wskazywać osobę je udzielającą (Panią) oraz osobę pełnomocnika. Ponadto powinno zawierać Pani oświadczenie o upoważnieniu pełnomocnika do rozporządzania Pani nieruchomością, która również powinna zostać dokładnie opisana w tym pełnomocnictwie (powinien znaleźć się w nim co najmniej adres nieruchomości oraz wskazanie jej numeru księgi wieczystej i sądu, który księgę tę prowadzi, a także forma Pani własności, tj. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu), w tym do podejmowania wszelkich związanych z tym czynności tak urzędowych, jak i wobec wszystkich instytucji, osób prawnych i fizycznych. Z pewnością także notariusz będzie służył Pani pomocą przy sporządzeniu takiego pełnomocnictwa i powinien móc odpowiedzieć na wszystkie Pani pytania, jakie mogą powstać przy jego sporządzaniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy do udzielenia pełnomocnictwa jest niezbędny dowód osobisty?

Jeżeli chodzi zaś o kwestię braku posiadania przez Panią dowodu osobistego, to co do zasady nie powinno to być znaczącym problemem, w szczególności jeżeli posiada Pani ważny paszport. Należy bowiem wskazać, iż polskie przepisy (a zważywszy na standardy unijne, podobnie zapewne jest w przypadku regulacji brytyjskiej) nie nakładają obowiązku legitymowania się podczas aktu notarialnego ściśle określonym dokumentem i wystarczy, aby dana osoba mogła wykazać swoją tożsamość za pomocą jakiegokolwiek wiarygodnego dokumentu urzędowego, w tym również paszportem (poza tym w Wielkiej Brytanii nie funkcjonują dowody osobiste, zatem paszport wydaje się w zupełności wystarczający).

Odnośnie powiadamiania spółdzielni o udzielonym przez Panią pełnomocnictwie, to o ile nie ma Pani takiego obowiązku, dobrze byłoby to uczynić chociażby po to, aby uniknąć późniejszych niedomówień czy komplikacji przy próbie sprzedaży przez pełnomocnika należącej do Pani nieruchomości. W piśmie takim powinna Pani po prostu poinformować, że udzieliła Pani pełnomocnictwa wskazanej osobie oraz może Pani dodatkowo załączyć do tego pisma kopie (nie ma w zasadzie potrzeby załączania odpisów, więc mogą to być zwykłe kserokopie) pełnomocnictwa tak w języku angielskim, jak i przetłumaczonego na język polski.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu