Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Argumenty na ograniczenie władzy rodzicielskiej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.08.2014

Jestem po rozwodzie. Mamy córkę, która ma ustanowione spotkania z ojcem trzy razy w miesiącu. Były mąż zabiera ją wyłącznie w te dni, a gdy jest chora (np. jak ostatnio – 3 tygodnie) wcale się z nią nie kontaktuje. Niestety, na wakacje i do siebie zaprasza córkę w towarzystwie nowej partnerki. Nasze dziecko to bardzo przeżywa, odbija się to na jego stanie zdrowia, zachowaniu. Obawiam się o córkę i chciałabym jej ojcu ograniczyć władzę rodzicielską. Jakich argumentów użyć, by przekonać do tego sąd?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej w skrócie K.r.io.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż zamierza Pani ograniczyć ojcu dziecka władzę rodzicielską. W chwili obecnej córka mieszka z Panią, ojciec dziecka ma sądownie uregulowane kontakty, które realizuje tylko w dni dla niego korzystne. W sytuacji kiedy córka była chora, przez trzy tygodnie nie odwiedził jej, twierdząc, iż nikt go do tego nie przymusi. Istotne jest, iż ojciec dziecka pozostaje w nowym związku, a to z kolei powoduje, że córka w trackie kiedy ojciec zabiera ją na weekendy oraz wakacje, zmuszona jest przebywać z nową partnerką ojca. Ojciec realizuje swoje prawo do kontaktu tylko w dniu określonym w orzeczeniu sądu. W pozostałe dni nie ma z córką żadnego kontaktu.

 

W pierwsze kolejności wyraźnie wskazać należy, iż niedopuszczalne jest łączenie władzy rodzicielskiej z realizowaniem prawa do kontaktów z dzieckiem. Powyższe wynika bezpośrednio z treści art. 113 § 1 K.r.io., zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

Innymi słowy, ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie zmieni niczego w ustalonym dotychczas sposobie realizowania prawa do kontaktów. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi lub ograniczy rodzicowi władzę rodzicielską.

 

Należy zatem zastanowić się, czy w opisywanym przypadku zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy też z wnioskiem o zmianę sposobu realizowania prawa do kontaktów ojca z dzieckiem. Jeżeli chodzi o podstawę faktyczną, to już tylko Pani może ocenić, czy zachowaniu ojcu dziecka można przypisać „rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dziecka”, czy też nie.

 

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 K.r.io.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.io.). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 K.r.io.). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.io.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

W mojej ocenie ograniczenie władzy rodzicielskiej, mając na uwadze wolę, którą Pani się kieruje, nie wniesie niczego do Pani i córki życia. Zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o zmianę sposobu realizowania prawa do kontaktów.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się jednolity pogląd, zapoczątkowany uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/0, „władza rodzicielska, co wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez Sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113)”.

 

Niestety nie wskazuje Pani, w jakim wieku jest córka. Występując bowiem z wnioskiem o zmianę sposobu realizowania prawa do kontaktów, zasadne byłoby złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na okoliczność sprawdzenia, jakie relacje łączą córkę z ojcem, a także jak córka reaguje na nową partnerkę ojca, czy mając na uwadze wiek dziecka i konieczność dbałości o jego zdrowie psychiczne i dbałość o zasady moralne, zasadne jest, by realizowanie prawa do kontaktów odbywało się w obecności obecnej partnerki ojca dziecka. Powyższe okoliczności sąd będzie brał pod uwagę, jeżeli wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami, a Pani w żaden sposób nie buntuje córki przeciwko ojcu. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że w chwili obecnej obserwuje się tendencję w tego rodzaju sprawach, że im dziecko starsze, tym większe prawdopodobieństwo, że sąd przyzna prawo do realizowania prawa do kontaktów w obecności nowej partnerki ojca dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko jest jeszcze małe i nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, sądy bardzo często ustalają sposób kontaktu w miejscu zamieszkania dziecka lub poza domem, ale w obecności osób trzecich lub kuratora sądowego.

 

Proszę zauważyć, iż ustawodawca wskazuje jednak na sytuacje, kiedy to kontakt z rodzicem zagraża dziecku. Nie ma natomiast mowy o uregulowaniu nakazującym określone zachowania. Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest § 2 art. 113 K.r.io., który wskazuje, iż wymienione w tym przepisie przypadki są jedynie przykładami. Ustawodawca posługuje się bowiem jedynie zwrotem „w szczególności”. Nadto zgodnie a art.1134 K.r.io. „sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń”. Przepis stanowi o nałożeniu obowiązku na rodziców w przedmiocie określonego postępowania. Nie ma przy tym mowy, czy chodzi o zachowanie zakazujące wykonywania prawa do kontaktów, czy też nakazujące. Należy zatem wyprowadzić wniosek i możliwe jest dochodzenie przez ojca nakazu kontaktu z dzieckiem

 

Reasumując, w chwili obecnej winna Pani przede wszystkim zastanowić się, czy chce występować o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy też wolą Pani jest zmiana prawa do kontaktów, w zależności od wyboru argumentacja będzie odmienna, a i dowody będą inne. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie da nadto Pani pełnej swobody w wyborze szkoły, religii, zawodu, sposobu leczenia, bowiem te okoliczności jako istotne dla życia dziecka, co do zasady są zawsze pozostawiane przez sądy do wspólnej władzy rodziców nawet przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Konieczne byłoby zatem pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej, co podkreślić należy, nie będzie miało wpływu zarówno na prawo do kontaktów, jak i alimenty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy sąd zmieni orzeczenie o władzy rodzicielskiej?

Jestem po rozwodzie. Mam syna i córkę (odpowiednio 8 i 12 lat). Dzieci mieszkają z matką. Sąd nie ograniczył mi praw rodzicielskich. Moja była żona postanowiła przeprowadzić się do innego miasta (do swoich rodziców). Córka nie chce wyjeżdżać. Oznajmiła nawet, że wolałaby zamieszka

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Dziś miałam sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca mojego synka. Z ojcem synka rozstałam się dawno temu. Wiem, że przebywa obecnie gdzieś w Wlk. Brytanii. Od roku nie płaci alimentów. Ma też żonę i kolejne dziecko. Chciałam, żeby kuratorem dziecka była mama mojego eks-męż

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca dziecka

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko (mój syn ma 5 lat), chcę pozbawić praw rodzicielskich ojca dziecka, jest on policjantem, w ogóle nie interesuje się losami syna, jednakże ciągle utrudnia mi dokonywanie wszelkich formalności np. związane z wyrobieniem dziecku paszportu. Ma on żo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »