.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 316 | Wyświetlono: 301-316

Odprawa emerytalna żołnierza zawodowego

W 1990 roku, po 21 latach służby oraz 26 latach wysługi zostałem zwolniony i przestałem być żołnierzem zawodowym. Z tytułu zwolnienia otrzymałem odprawę na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Po zwolnieniu podjąłem pracę i...

Odprawa emerytalna a kontynuacja pracy w firmie

Osiągnęłam wiek emerytalny (61 lat) i zamierzam w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Z porozumienia między mną a dyrekcją firmy wynika, że najprawdopodobniej podejmę ponownie pracę na dotychczasowym stanowisku i warunkach. Planowana przerwa wyniesie 1 dzień. Wiem, że wraz...

Czy będąc na chorobowym można wykonywać drobne prace?

Czy będąc na chorobowym albo na urlopie macierzyńskim pracownica może wykonywać drobne prace kilka razy w miesiącu? Czy to jest zgodne z prawem?

Kolejowa emerytura

W latach 1975-1980 pracowałam w szkole na stanowisku referenta. Od 1980 do 1984 roku przebywałam kolejno na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym. W listopadzie 1984 r. podjęłam pracę w Polskich Kolejach Państwowych, gdzie na podstawie obowiązujących wówczas wewnętrznych...

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Od 8 lat pracuję w gimnazjum na etacie nauczycielki religii i dodatkowo mam pół etatu w bibliotece. Jestem nauczycielem mianowanym, ale w tym roku szkolnym spodziewam się osiągnąć status nauczyciela dyplomowanego – specjalność religia. Od września mogę przejść na etat...

Odmowa wykonania polecenia przełożonego

„Jeżeli jednak pracownik jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, powinien albo wyraźnie odmówić jego wykonania, albo w przypadku wątpliwości – poprosić szefa o wydanie tego polecenia na piśmie”. Bardzo proszę o poparcie tego cytatu konkretnym przepisem,...

Nie zaliczenie przez ZUS dwóch lat studiów do stażu pracy

Jestem nauczycielem. ZUS – po rozpatrzeniu mojego wniosku o emeryturę – odmówił mi jej przyznania z uwagi na brak wymaganego stażu pracy. Nie doliczono mi bowiem do stażu 2 lat studiów - nauki w szkole wyższej. Po dwóch latach studiów zostałem skreślony z listy...

Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności materialnej

Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku windykatora. W skutek jego zaniechań doszło do przedawnienia długów na dosyć znaczną kwotę, co naraziło nas na szkodę materialną. Pragnę przy tym zauważyć, iż pracownik celowo wprowadził w błąd zarząd i biegłego, nie informując o...

Nie otrzymanie odprawy rentowej a odprawa emerytalna

W roku 1991 przeszłam na rentę inwalidzką, z zakładu pracy nie otrzymałam odprawy rentowej. Obecnie przechodzę na emeryturę, pracodawca twierdzi, że nie ma obowiązku wypłacić mi odprawy emerytalnej. Czy ma rację?

Umowa na podnoszenie kwalifikacji a umowa o pracę na czas określony

Zawarłem umowę o podnoszeniu kwalifikacji, w której zobowiązałem się do przepracowania co najmniej 3 lat u pracodawcy. Tymczasem pracuję na umowę na czas określony, która kończy się przed upływem tego terminu. Czy, jeśli nie podpiszę kolejnej umowy, będę musiał zwrócić...

Wcześniejsza emerytura dla osoby na rencie III grupy

Urodziłam się w 1953 roku. Od 6 maja 1995 roku jestem na rencie III grupy. W 2002 roku, będąc na rencie, podjęłam pracę. Obecnie posiadam 27 lat składkowych i nieskładkowych. Czy przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytury?

Wcześniejsza emerytura artysty plastyka

Urodziłam się w 1953 r. Jestem artystą plastykiem, zawsze opłacałam składkę dla twórców, od 1,5 roku pracuję na umowę o dzieło. Czy w świetle obowiązujących przepisów będę mogła w 2008 r. przejść na emeryturę?

Zwrot kosztów szkolenia pracodawcy w przypadku odejścia z pracy

Pracodawca wysłał mnie na szkolenie, za które pokrył wszystkie koszty. Zawarł również ze mną umowę, w której zobowiązuję się do zwrotu kosztów szkolenie, jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia odejdę z pracy. Czy taka umowa ma podstawy prawne? Jakie zapisy ją...

Podjęcie pracy przez cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy turystycznej

Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy turystycznej może ją przedłużyć z jednoczesną zamianą na wizę pozwalającą na podjęcie pracy?

Termin na złożenie oświadczenia lustracyjnego

Pracodawca wezwał mnie do złożenie oświadczenia lustracyjnego. W jakim terminie powinienem wykonać powyższy obowiązek?

Nagroda jubileuszowa a zsumowanie lat pracy z całego i połowy etatu

Przez kilka lat pracowałem na pełnym etacie i 1/2 etatu w innym zakładzie pracy. W związku z tym mam pytanie czy do nagrody jubileuszowej można zsumować lata pracy na pełnym etacie i 1/2 etatu?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »