Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Nazwisko i prawa nieślubnego dziecka

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 20.06.2008

Jakie prawa ma nieślubne dziecko? Czyje nazwisko może ono przyjąć? W jaki sposób dziedziczy?

Eliza Rumowska

Poniżej wyjaśniam problematyczne kwestie dotyczące nieślubnego dziecka.


Prawa nieślubnego dziecka

 

Prawa nieślubnego dziecka nie różnią się co do zasady od praw dziecka pochodzącego z małżeństwa. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny rodzica rozciąga się względem każdego biologicznego dziecka tej osoby (zarówno pochodzącego z małżeństwa, jak i pozamałżeńskiego). Rodzic, któremu została powierzona władza rodzicielska spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez otaczanie dziecka opieką (codzienne starania w jego wychowaniu).

 

Dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Są oni przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, to każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Nazwisko nieślubnego dziecka

 

Urodzenie osoby rejestruje się ustnie w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia narodzin. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności:

  1. ojciec,
  2. lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
  3. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

 

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany szpital lub zakład.

 

Do aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje:

  1. nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
  2. miejsce i datę urodzenia dziecka,
  3. nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka,
  4. nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego.

 

Jeżeli w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (z uwagi na niepozostawanie matki w małżeństwie w okresie, w którym nastąpiło poczęcie), dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania przez niego dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa.

 

Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca – imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka – a w braku takiego wskazania jedno z popularnych imion oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki.

 

Oświadczenie o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki, oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa oraz wniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli małżeństwo, można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

 

Kodeks rodzinny art. 88 § 1: „Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi jego nazwisko, chyba że małżonkowie oświadczyli, że dziecko nosić będzie nazwisko matki. Oświadczenia w tej sprawie składane są jednocześnie ze złożeniem oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków”.

 

Natomiast w przypadku art. 89 § 1: „Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki; jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście”.

 

Dziedziczenie

 

Spadek z ustawy dziedziczą w pierwszej kolejności małżonek spadkodawcy oraz dzieci (nie tylko wspólne dzieci małżonków, ale wszystkie dzieci spadkodawcy) w częściach równych, jednak małżonek nie mniej niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli spadkodawca nie ma małżonka, to dziedziczą dzieci (zstępni).

 

Aby ustrzec się dziedziczenia na podstawie ustawy można sporządzić testament, w którym powoła się do dziedziczenia konkretne osoby. Testament można sporządzić w formie pisemnej (pismo odręczne, opatrzone datą i podpisem) lub w formie aktu notarialnego. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków ogłosi swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

 

Mam nadzieję, że treść tej odpowiedzi wyjaśnia problematyczne kwestie wskazane w pytaniu i dotyczące nieślubnego dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + pięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Spadek dla nieślubnego dziecka

W styczniu tego roku zmarł mój ojciec. Jestem dzieckiem nieślubnym, ale ojciec płacił na mnie alimenty. Mam prawie 50 lat, przez całe moje życie widziałam go ze dwa razy, nie utrzymywaliśmy kontaktów. Nie wiem, jak żył, nie znałam jego rodziny. Wiem tylko, że ożenił się z kobietą z dzieckiem, które uznał za swoje. Z żoną miał syna, który już też nie żyje. Moja dorosła córka namówiła mnie, abym dowiedziała się, czy należy mi się jakiś spadek dla nieślubnego dziecka lub zachowek. Ojciec mieszkał w innym mieście, o jego stanie majątkowym nic nie wiem. Nie wiem, czy zostawił jakiś testament. Jeśli w ogóle warto zajmować się tą sprawą, to co należałoby zrobić?

Dziecko pozamałżeńskie a nazwisko

Po 8 latach małżeństwa wyprowadziłam się od męża i złożyłam pozew o rozwód. W kwietniu 2008 r. otrzymałam rozwód (z winy obojga stron), który nie jest prawomocny do dzisiaj. Okazało się bowiem, że mąż, nie informując mnie o tym, złożył apelację. W międzyczasie, po ogłoszeniu wyroku, sądząc że jestem rozwiedziona, poznałam kogoś i teraz jestem z nim w ciąży. Moje pytanie dotyczy nazwiska mojego nienarodzonego dziecka. Złożoność sytuacji sprawia, że w dniu jego narodzin nie będę miała rozwodu. Chcę, aby dziecko otrzymało nazwisko ojca biologicznego, a nie obecnego męża, który nie jest jego ojcem. Jak wygląda procedura uznania dziecka przez biologicznego ojca? Czy wiadomość o ciąży może wpłynąć na zmianę wyroku sądu? Czy mój mąż ma jakieś prawa do dziecka, łącznie z nadaniem mu nazwiska?

Czyje nazwisko będzie nosić dziecko pozamałżeńskie?

Mam dwuletniego syna. Złożyłam pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty. Zaznaczyłam, że wnoszę też o pozostawienie dziecku mojego nazwiska. Właściwie jestem pewna, że ojciec dziecka uzna je dobrowolnie przed sądem. Moje pytanie dotyczy tego, jakie mam szanse, żeby dziecko nadal nosiło moje nazwisko. Czy mogę zgodzić się na ustalenie ojcostwa, a nie zgodzić się na uznanie? Jakie to będzie miało konsekwencje? Czy istnieją jakieś przepisy, którymi mogłabym poprzeć moją wolę?

Nazwisko po ojcu

Jestem Polakiem, a moja partnerka Niemką. Ona i jej dziecko noszą nazwisko po byłym mężu. Obecnie spodziewamy się naszego wspólnego dziecka. Partnerka chce, by z wygody nosiło nazwisko po jej mężu, na co ja nie mogę się zgodzić. Jak rozwiązać ten problem, jakie mam prawa? Uważam, że dziecko powinno nosić nazwisko po ojcu – a więc po mnie.

Ewentualny spadek lub zachowek dla dziecka pozamałżeńskiego

Prowadzę swoją firmę od lat. Z mężem zawarłam intercyzę w 2005 r., a w 2006 r. na podstawie umowy notarialnej ustaliliśmy, że nasz dom rodzinny przypada w udziale mi, ponieważ to za moje pieniądze (od rodziców) został wybudowany. Niedawno okazało się, że mój mąż ma nieślubne dziecko. Czy w przypadku śmierci męża będę musiała zapłacić dziecku zachowek od majątku, który wypracowałam przed zawarciem intercyzy? Czy ta osoba będzie mogła mieć roszczenia wobec majątku mojej firmy?

Zabezpieczenie finansów dziecka przed wyrodnym ojcem

Jestem samotną matką 14-letniego chłopca. Syn nie zna ojca, bo ten nigdy się nim nie interesował. Wymusiłam na nim tylko symboliczne alimenty na dziecko, które płaci bardzo niechętnie. Czeka mnie długotrwałe leczenie, dlatego chciałabym na wszelki wypadek dowiedzieć się, jak zabezpieczyć finanse syna na wypadek mojej śmierci. Nie mam rodziny, a jestem osobą majętną. Bardzo obawiam się sytuacji, gdy ze względu na moją śmierć ojciec dziecka zacząłby zarządzać majątkiem syna do uzyskania dojrzałości. Boję się też, co byłoby w przyszłości, bo ojciec chłopca to człowiek bez grosza przy duszy, który nie miałby skrupułów, żeby ciągnąc z syna pieniądze. Jakie działania z mojej strony uchroniłyby syna przed taką sytuacją? Czy rozwiązaniem byłoby pozbawienie wyrodnego ojca władzy rodzicielskiej?

Alimenty na dzieci ze związku pozamałżeńskiego

Moje pytanie dotyczy ustalenia wysokości alimentów. Urodziły mi się bliźnięta ze związku pozamałżeńskiego. Ich matka jest osobą samotną, ja jestem żonaty. Zarabiam netto ok. 2600 zł. Żona bardzo przeżyła moją zdradę; choruje, straciła pracę. W jakiej wysokości mogą mi przysądzić alimenty? Oprócz tego posiadamy z żoną wspólne akcje. Czy moje pozamałżeńskie dzieci będą mieć do nich prawo? I ostatnie pytanie: żona po swojej matce ma zapisane notarialnie mieszkanie. Czy moje dzieci będą w przyszłości miały do niego jakiekolwiek prawo?

wizytówka Szukamy prawników »