.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dziecko nie chce widzeń z ojcem, co zrobić?

• Data: 22-03-2024 • Autor: Krystian Lenowiecki

Mam problem, ponieważ moje dziecko nie chce widzeń z ojcem. Jestem po rozwodzie, wyrokiem sądu jest widzenie dwa razy w tygodniu. Od pewnego czasu dziecko nie chce spotykać się z ojcem, płacze i chowa się. Były mąż przychodzi z policją, a dziecko ucieka za łóżko. Gdy wniosłam, aby na razie ograniczyć wizyty ojca, to sędzia powiedział, że gdy dziecko nie chce iść do szkoły, też płacze, ale chodzi. Boję się o stan emocjonalny swojego dziecka, ono ma dopiero 5 lat. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dziecko nie chce widzeń z ojcem, co zrobić?

Przebywanie dziecka stale u jednego z rodziców i sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich

Jako że ojciec dziecka ma przyznane prawomocnym wyrokiem sądowym możliwości kontaktów z dzieckiem, to jedyną możliwością zmiany tego stanu prawnego jest wydanie przez sąd nowego orzeczenia, które w inny sposób ustali sposób kontaktów ojca z dzieckiem.

 

Zgodnie z art. 1131 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ograniczenie przez sąd opiekuńczy kontaktów rodzica z dzieckiem

Na podstawie art. 1132 § 1 ww. kodeksu, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Na podstawie § 2 ww. artykułu sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zakazać spotykania się z dzieckiem,
  2. zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  3. zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  4. ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  5. zakazać porozumiewania się na odległość.

W oparciu o art. 1133 ww. kodeksu, jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana orzeczenia sądu co do kontaktów ojca z dzieckiem

Zgodnie z art. 1135 ww. kodeksu sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Zgodnie z powyższymi przepisami istnieje materialna podstawa do zmiany orzeczenia co do kontaktów ojca z dzieckiem, skoro dziecko nie chce widzeń z ojcem. Aby jednak skutecznie dochodzić ograniczenia (bądź zmiany) ojcowi wykonywania prawa kontaktów z dzieckiem, muszą zachodzić okoliczności za tym, że utrzymywanie kontaktów w obecnej formie zagraża dobru dziecka.

Złe samopoczucie dziecka w związku z wizytami ojca

Należy jednak wskazać, że zakazanie kontaktów, gdy dziecko nie chce widzeń z ojcem, możliwe jest jedynie w szczególnie drastycznych przypadkach i samo złe samopoczucie dziecka w związku z wizytami ojca nie uzasadnia pozbawienia ojca prawa do kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2000 r. (sygn. I CKN 1115/2000) „zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko”.

Dlatego też w Pani sytuacji, skoro dziecko nie chce widzeń z ojcem, w ewentualnym żądaniu sądowym należy proponować środek mniej drastyczny, np. odwiedziny jedynie w Pani obecności, w obecności kuratora, porozumiewanie się wyłącznie na odległość.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak wykazać że dobro dziecka cierpi na bezpośrednich kontaktach z ojcem?

Aby wykazać, że dobro dziecka cierpi na bezpośrednich kontaktach z ojcem i że faktycznie dziecko nie chce widzeń z ojcem, niezbędne moim zdaniem będzie uzyskanie opinii właściwego miejscowo rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Biegli psycholodzy zatrudnieni w powyższym ośrodku są w stanie poprzez odpowiednie badania psychologiczne ustalić, czy kontakty ojca w obecnej formie faktycznie godzą w dobro dziecka. W przypadku ustalenia, że istotnie dobro dziecka jest zagrożone, będzie to podstawą do wydania przez sąd rodzinny i opiekuńczy wyroku, który na nowo ustali sposób kontaktów ojca z dzieckiem.

 

Dodatkowo dobrym pomysłem byłoby, aby przynajmniej podczas kilku wizyt ojca był obecny świadek, który w postępowaniu sądowym mógłby potwierdzić, że to osoba ojca i atmosfera, jaką wywiera wizytami, negatywnie wpływa na dziecko. Jeżeli dodatkowo zachowanie ojca jest negatywne w stosunku do Pani, można to udokumentować (np. za pomocą nagrań na dyktafonie) – będzie to przydatne, gdyż dobro dziecka może zostać naruszone także przez fakt atakowania jego opiekuna, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Gdyby dziecko było świadkiem negatywnych zachowań ojca wobec Pani (bądź je słyszało), także może to stanowić podstawę do zmiany orzeczenia w sprawie wykonywania kontaktów ojca z dzieckiem.

 

Zazwyczaj bywa tak, że gdy dziecko nie chce widzeń z ojcem, ojciec broni się, zarzucając matce dziecka, że negatywnie nastawia je do niego. Z punktu widzenia Pani interesu prawnego dobrze więc byłoby, aby ewentualny świadek mógł zeznać, że zachęcała Pani dziecko do kontaktów z ojcem, a mimo to zachowanie dziecka było względem ojca negatywne.

 

Podsumowując odpowiedź na Pani pytanie o to, co robić, gdy dziecko nie chce widzeń z ojcem, stwierdzić należy, że jedyną drogą do zmiany sposobu kontaktów ojca z dzieckiem będzie wystąpienie do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zmianę orzeczenia w sprawie wykonywania tych kontaktów przez ojca.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek z poradni psychologicznej

Pani Anna zauważyła, że jej 7-letni syn, Michał, zaczyna wykazywać silny lęk i niechęć do zaplanowanych widzeń z ojcem. Po rozwodzie Michał początkowo chętnie spędzał czas z ojcem, lecz z czasem zaczął opowiadać o tym, jak bardzo czuje się nieswojo podczas tych spotkań. Anna postanowiła poszukać pomocy w lokalnej poradni psychologicznej, gdzie, po serii spotkań z Michałem, psycholog stwierdził, że chłopiec odczuwa duży stres związany z oczekiwaniem na te wizyty. Specjalista zalecił, aby na pewien czas zmodyfikować sposób kontaktów, np. poprzez organizowanie spotkań w neutralnych miejscach, takich jak place zabaw czy centra kultury, gdzie obecność innych osób mogłaby pomóc Michałowi czuć się bezpieczniej.

 

Przypadek interwencji kuratora sądowego

Kasia, 5-letnia córka Pani Doroty, zaczęła bardzo negatywnie reagować na myśl o spotkaniach z ojcem, płaczem i prosząc, by tych spotkań unikać. Pani Dorota, zaniepokojona tym, zwróciła się o pomoc do sądu, który zdecydował o interwencji kuratora sądowego. Kurator przeprowadził kilka obserwowanych wizyt, podczas których zauważył, że ojciec ma problemy z nawiązaniem ciepłej i spokojnej relacji z córką, co dodatkowo zniechęcało dziecko. Na podstawie tych obserwacji, sąd zdecydował o wprowadzeniu czasowego ograniczenia widzeń, zalecając jednocześnie, aby ojciec przeszedł poradnictwo rodzicielskie mające na celu poprawę sposobów komunikacji z córką.

 
Przypadek współpracy z ośrodkiem diagnostyczno-konsultacyjnym

Po tym, jak 6-letni Jakub zaczął uciekać do swojego pokoju i wyrażać silny sprzeciw wobec widzeń z ojcem, Pani Magdalena postanowiła poszukać wsparcia w ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym. Specjaliści z ośrodka, po przeprowadzeniu serii spotkań z Jakubem oraz jego rodzicami, zidentyfikowali, że dziecko czuje się zaniepokojone i zestresowane z powodu braku stabilności i przewidywalności podczas spotkań z ojcem. Na tej podstawie zalecono wprowadzenie struktury i rutyny do tych spotkań, sugerując, aby były one planowane z wyprzedzeniem i obejmowały aktywności, które są dobrze znane i lubiane przez Jakuba. Ośrodek zaproponował również sesje terapeutyczne dla ojca, aby lepiej zrozumiał potrzeby emocjonalne swojego syna i nauczył się, jak budować z nim pozytywną relację.

Podsumowanie

W sytuacji, gdy dziecko wyraża niechęć do spotkań z ojcem, istnieją prawne możliwości zmiany orzeczenia o kontakcie, kierujące się przede wszystkim dobrem dziecka. Kluczowe jest uzasadnienie, że obecna forma kontaktów negatywnie wpływa na dziecko, co może być wsparte opiniami specjalistów, takich jak psychologowie z ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. W takich okolicznościach, sąd opiekuńczy ma szerokie możliwości interwencji, od modyfikacji sposobu i warunków spotkań, po całkowite ich ograniczenie, zawsze mając na uwadze ochronę emocjonalnego i fizycznego dobra dziecka.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w kwestii prawnej dotyczącej kontaktów dziecka z rodzicem? Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism sądowych, aby zapewnić najlepsze rozwiązania skrojone na miarę Twojej sytuacji i dobra Twojego dziecka. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., sygn. I CKN 1115/2000

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krystian Lenowiecki

Magister prawa oraz magister administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikant radcowski w Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zatrudniony na stanowisku prawnika w samorządowej jednostce budżetowej. Udziela porad przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, pracy, lokalowego, a także zabezpieczeń społecznych (renty, emerytury oraz inne świadczenia z ZUS). Prywatnie zainteresowany kwestią dostępu do informacji publicznej, ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, a także technikami negocjacji i mediacji.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu