Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pieniędzy lub wymiana na nowy laptopa z usterką

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 09.07.2019

Siedem miesiącu temu zakupiłem laptopa, po 3 miesiącach uległ awarii. Usterka została naprawiona (wymiana płyty głównej) po upływie mniej więcej kolejnych 2 miesięcy usterka powtórzyła się, po raz kolejny została naprawiona (wymiana płyty głównej). Teraz znów się popsuł. Czy jest możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy lub ewentualnie wymiany na nowy? Oraz o zwrot kosztów dojazdu (mieszkam w miejscowości oddalonej o 40 km od miejsca zakupu).

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z informacji, które podaje Pan w treści pytania, wynika, iż laptop zakupiony w sklepie dotknięty jest wadą uniemożliwiającą prawidłowy jego użytek dla celu, dla którego został wyprodukowany. Może więc Pan dochodzić swych roszczeń względem sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi, jednak pod warunkiem że nie wiedział o tej wadzie w chwili zawarcia umowy. Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

 

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Wada fizyczna wystąpi również wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego (np. co do nieprzemakalności kupowanych butów). Nie chodzi w tym wypadku jedynie o ustne złożenie zapewnienia przez sprzedawcę. Skutek analogiczny do złożenia przez sprzedawcę takiego zapewnienia wywierają informacje, oznaczenia, objaśnienia, czy też np. różnego rodzaju symbole umieszczone na sprzedawanej rzeczy, czy też jego opakowaniu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Zwrot pieniędzy lub wymiana na nowy laptopa z usterką

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, to Pan jako kupujący może:

 

  • od umowy odstąpić,
  • żądać obniżenia ceny.

 

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

 

Istotnym warunkiem skorzystania z ww. uprawnień przez kupującego jest to, że nie wiedział on o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1). Ustawodawca wyszedł z założenia, że wiedza o wadach kupowanej rzeczy oznacza akceptację kupującego nabycia rzeczy wadliwej.

 

Nadto jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a Pan – konsumentem (a tak jest w niniejszej sprawie), to może Pan dochodzić swych praw na podstawie innej ustawy, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Ustawa ta implementuje postanowienia Dyrektywy nr 1999/44 z 25 maja 1999 r. w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne.

 

Przepisy tej ustawy stosuje się do dokonywanej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

 

Regulacja ta w odmienny sposób określa zasady odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za sprzedany towar. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza stosowanie przepisów art. 556–581 Kodeksu cywilnego, dotyczących rękojmi. W miejsce występującego w Kodeksie cywilnym pojęcia wady rzeczy ustawa wprowadza pojęcie niezgodności towaru z umową. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za tę niezgodność, o ile istniała ona w chwili wydania towaru. Podkreślić trzeba, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od momentu wydania towaru domniemywa się, że istniała ona także w chwili wydania. Towar jest niezgodny z umową, jeśli (art. 8 ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej):

 

  • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, np. zakup płytek mrozoodpornych, które okazują się nieodporne na mróz;
  • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować tego rodzaju towar oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach, np. w reklamie lub w oznakowaniu towaru);
  • towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży, np. sprzedawca montował piekarnik elektryczny, który okazał się wadliwie podłączony do sieci.

 

Jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli z powyższych przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności – ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Z przekazanych informacji wynika natomiast, że laptop był już dwukrotnie naprawiany bez większego rezultaty dla wciąż ujawniającej się wady.

 

Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, przy czym przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru. Podkreślić trzeba, że samo zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Zatem mieści się Pan cały czas w terminie uprawniającym Pana do odstąpienia od umowy.

 

A zatem w Pana przypadku, skoro sprzedawca dokonał już dwukrotnej nieodpłatnej naprawy i po raz trzeci wystąpiła ta sama wada, ma Pan pełne prawo od umowy odstąpić tzn. oddać laptop i żądać zwrotu pieniędzy, na podstawie uznania niezgodności towaru z umową. W sytuacji, gdyby miał Pan problem z odstąpieniem od umowy (oraz zwrotem towaru), należy zgłosić się do rzecznika praw konsumenta na szczeblu powiatowym lub miejskim lub do jednej z organizacji konsumenckich, jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. W ostateczności można sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Reklamacja naprawy telefonu

Kupiłem telefon komórkowy w sklepie firmowym. Oddałem jednak komórkę do serwisu, bo miała wiele wad: trzeszczała, gubiła zasięg, sama się resetowała itp. Naprawiano ją ponad 2 tygodnie, a i tak wiele się nie poprawiło. W salonie nie przyjąłem komórki i została ponownie wy

Wprowadzenie w błąd przez dewelopera

Kupiliśmy mieszkanie od dewelopera, za miesiąc mamy podpisać akt notarialny. Zgodnie z ofertą sprzedającego jedno z mieszkań na naszym piętrze miało tylko mały balkonik. Niedawno jednak jego balustrady zostały usunięte, a przyszli sąsiedzi zyskali dostęp do tarasu, który przylega do n

Uszkodzenie przesyłki – reklamacja

Za pośrednictwem firmy X zleciłem odbiór przesyłki. Firma odbierająca przesyłkę to firma Y (znana firma kurierska). Przesyłka, którą ubezpieczyłem na kwotę kilku tysięcy złotych, nie została oklejona odpowiednimi znaczkami (typu „uwaga szkło”), jak prosiłem w z
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »