Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie własności na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.06.2014

Moja córka niedawno kupiła nowe mieszkanie z miejscem parkingowym. Miejsce to było często zajmowane, więc administracja wspólnoty mieszkaniowej zaproponowała, by córka kupiła i zamontowała blokadę (na własny koszt). Córka tak uczyniła, po czym blokada została zerwana. Kolejne montaże i niszczenie blokady powtórzyły się już trzy razy. Czy możemy żądać odszkodowania od administracji, zwłaszcza że ochrona osiedla nic nie zauważyła za każdym razem? Czy zarząd wspólnoty powinien zawiadomić policję o przestępstwie na swoim terenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej w skrócie K.k. Z treści Pana pytania wynika, iż córka jest właścicielem mieszkania wraz z miejscem postojowym pod blokiem. Z uwagi na fakt, że owo miejsce postojowe było po wielokroć zajmowane, Pana córka za namową administracji wspólnoty mieszkaniowej zamontowała blokadę. Zamontowana blokada została zniszczona. Procedura ponownego jej zakładania i niszczenia powtarzała się wielokrotnie. Istotne jest, iż administracja wspólnoty mieszkaniowej nie poczuwa się do odpowiedzialności za zniszczone mienie. Ochrona osiedla niczego nie zauważyła ani też nie zgłosiła sprawy organom ścigania.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w opisanym przez Pana przypadku w mojej ocenie mamy do czynienia z czynem zabronionym z art. 288 § 2 K.k., zgodnie z którym „kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, w wypadku mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

W opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z całkowitym, jak rozumiem, zniszczeniem mienia. Ustawodawca w treści art. 288 K.k. posługuje się sformułowaniem „mienie”, przez które należy rozumieć zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Zniszczenie blokady posadowionej i trwale związanej z gruntem jest zniszczeniem mienia w rozumieniu art. 288 § 1 K.k. W mojej ocenie, z uwagi na fakt niewielkiej wartości takiej blokady, w opisywanym przypadku mamy do czynienia z kwalifikacją z art. 288 § 2 K.k. Powyższe stanowi zatem typ uprzywilejowany, który w mojej ocenie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowanie.

 

Moim zdaniem wspólnota mieszkaniowa nie może ponosić odpowiedzialności tylko z tego powodu, że blokada została posadowiona na miejscu postojowym Pana córki niejako za namową administracji wspólnoty mieszkaniowej. Jedyną możliwością pociągnięcia wspólnoty mieszkaniowej do odpowiedzialności jest uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela, który ubezpiecza teren osiedla. Warunkiem koniecznym uzyskania takiego ubezpieczenia byłoby jednak wykazanie, iż szkodę wyrządziła wspólnota mieszkaniowa. W mojej ocenie próba dowiedzenia takiej okoliczności nie jest możliwa. Zawsze można jednak porozmawiać z zarządem wspólnoty mieszkaniowej na okoliczność tego, czy wspólnota nie zechce na siebie przyjąć odpowiedzialności za wyrządzoną Pana córce szkodę.

 

Wyraźnie podkreślić należy także, że zarówno ochrona, jak i administracja wspólnoty mieszkaniowej nie mogły zgłosić zniszczenia mienia, albowiem, jak wynika z art. 288 § 4 K.k., przestępstwo to ściganie jest na wniosek pokrzywdzonego. W przedmiotowej sprawie pokrzywdzonym jest Pana córka i tylko ono uprawniona jest do zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o ściganie może być złożony ustnie do protokołu na komendzie czy komisariacie policji lub w pisemnie w prokuraturze lub na komendzie albo komisariacie policji.

 

Właściwy do prowadzenia postępowania jest organ ścigania, na którego obszarze właściwości doszło do zniszczenia mienia. Co do zasady winien być to komisariat lub prokuratura położona najbliżej miejsca zdarzenia, ale w dużych miastach granice właściwości organów bywają różne. Wniosek może być jednak złożony na którymkolwiek komisariacie lub w którejkolwiek prokuraturze, a to z uwagi na fakt, iż w najgorszym przyypadku wniosek zostanie przekazany według właściwości, a to z kolei spowoduje wydłużenie postępowania.

 

Pragnę nadto zwrócić uwagę, iż zasadne byłoby zapoznanie się z najbliższa okolicą miejsca, w którym doszło do zniszczenia mienia, celem zaobserwowania, czy miejsce zdarzenie nie było objęte monitoringiem osiedla lub innego podmiotu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + IV =

»Podobne materiały

Prawa poszkodowanego – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach o zniszczenie mienia

W ubiegłym roku kilkanaście razy doszło do uszkodzenia mojego mienia: zniszczone auta, pomalowana elewacja i okna. Dochodzenia były prowadzone w różnych komendach policji stosownie do miejsca zdarzenia i każdorazowo umarzane. Od początku tego roku był spokój. Jednak w ubiegłym tygodniu uszkodzono mi

 

Kara za pobicie i zniszczenie mienia

Jaka jest kara za dotkliwe pobicie i zniszczenie samochodu? Osoba, która tego dokonała, wcześniej nie była karana.

 

Kara za kradzież

W zeszłym roku ukradłam w sklepie kilka produktów żywnościowych. Zmusiła mnie do tego sytuacja życiowa, ale bardzo żałuję swojego czynu. Obecnie mieszkam w Niemczech i tu pracuję. Dostałam pismo z sądu, że mam do odrobienia godziny prac społecznych. Czy mogę zapłacić karę w zamian za umorzenie tych

 

Zalanie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Z powodu złego stanu technicznego dachu doszło do zalania mojego mieszkania (ostatnie piętro bloku należącego do wspólnoty mieszkaniowej). Zarządca wspólnoty podpisał z firmą ubezpieczeniową polisę z franszyzą redukcyjną wynoszącą 1000 zł. Ubezpieczyciel wycenił straty w moim mieszkaniu na 1200 zł,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »