Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata niemieckiej emerytury w Polsce

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.02.2017

Jestem Polką, ale od przeszło 40 lat mieszkam w Niemczech i mam tylko niemieckie obywatelstwo. Jestem wdową, otrzymuję emeryturę swoją i po mężu. Chciałabym wrócić na stałe do Polski. Jak i w jakiej walucie przeliczono by mi emeryturę? Czy mogę mieć w Polsce zameldowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata niemieckiej emerytury w Polsce

Fot. Fotolia

W świetle obecnych zasad może mieć Pani w Polsce swoje miejsce zamieszkania. Może to być potwierdzone zameldowaniem na pobyt stały, otwarciem rachunku bankowego w Polsce, korzystaniem z polskiej służby zdrowia itd.

 

Wyjeżdżając do Polski, może Pani wskazać nowy rachunek bankowy do przekazywania należnych Pani świadczeń z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej. Jako emerytowi mieszkającemu w państwie członkowskim Unii Europejskiej świadczenie wypłaca się zgodnie z Pani wnioskiem:

 

  • w Niemczech na rachunek bankowy emeryta albo do rąk osoby upoważnionej przez emeryta (drogą pocztową),
  • bądź w państwie zamieszkania (w tym przypadku w Polsce)– w formie transferu na zagraniczny rachunek bankowy prowadzony w banku w Polsce.

 

Świadczenie może zostać przekazane wyłącznie na Pani rachunek jako świadczeniobiorcy. Przepisy prawne dopuszczają możliwość dokonywania wypłaty świadczenia na rachunek bankowy prowadzony dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą uprawnioną do świadczenia emerytalno-rentowego oraz dla osoby sprawującej opiekę nad osobą małoletnią, której przysługuje renta rodzinna – ale wymaga to indywidualnego sprawdzenia.

 

Z istoty świadczeń emerytalno-rentowych pochodzących z zagranicy wynika, że są to świadczenia otrzymywane w walucie innej niż złoty polski (tutaj byłoby to EURO).

 

Transfer niemieckiej emerytury osobom mieszkającym w innym państwie członkowskim UE dokonywany jest bezpośrednio (czyli bez pośrednictwa zagranicznej instytucji międzynarodowej) w walucie UE.

 

Najlepiej byłoby, aby otworzyła Pani rachunek walutowy. W takim przypadku emerytura przekazywana byłaby w euro. Pani samodzielnie dokonywałaby wypłat w euro i mogła je sprzedać w kantorze lub w złotych polskich po kursie jaki jest w banku.

 

W przypadku zwykłego konta w złotych polskich następowałoby przeliczenie na polskie złote świadczenia emerytalno-rentowego z zagranicy (kurs waluty wg Narodowego Banku Polskiego lub kursu własnego banku).

 

Konieczność przeliczenia kwoty na złote powstawałaby w razie opodatkowania zagranicznej emerytury w Polsce. Najpierw należałoby ustalić przychód w polskiej walucie, a dopiero później obliczyć podatek w złotych albowiem zaliczka na podatek, tak jak wszystkie zobowiązania podatkowe, uiszczana jest na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego w polskich złotych.

 

Pani rachunek w Polsce, na który mają być przekazywane środki z emerytury, może być prowadzony w tej samej walucie, w której środki zostały przelane do polskiego banku z zagranicy(euro). W razie jej opodatkowania w Polsce – dla celów podatkowych – bank powinien ustalić przychód przeliczając kwotę na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Dniem uzyskania przychodu jest dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do Pani dyspozycji kwoty emerytury zagranicznej.

 

Jeżeli emerytura nie podlegałaby w Polsce opodatkowaniu – mając taki rachunek nie musi Pani przeliczać euro na złote polskie.

 

Może Pani mieć rachunek w złotych. W razie jej opodatkowania – otrzymana kwota jest przeliczana na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Dniem uzyskania przychodu jest dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do Pani dyspozycji kwoty emerytury.

 

Co prawda, nie byłoby przychodu do opodatkowania, ale rachunek jest tylko w złotych Polskich i wpłaty w innej walucie wymagałaby przeliczenia.

 

W praktyce – przy braku opodatkowania emerytury z zagranicy w Polsce – banki stosują własne kursy przeliczeniowe. Dla celów podatkowych posługiwać się powinny kursem NBP.

 

Warto się co do sposobu przeliczenia upewnić w razie otwierania rachunku tylko w złotych polskich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VI =

»Podobne materiały

ZFŚS dla emerytów

W 2008 r. przeszłam na emeryturę nauczycielską ze szkoły. Później pracowałam jeszcze w tej szkole, a potem – w przedszkolu. Obecnie nigdzie nie pracuję, a dyrektor szkoły twierdzi, że nie mam prawa do ZFŚS dla emerytów, bo po przejściu na emeryturę pracowałam jeszcze w przedszkolu. Ja sąd

 

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Chcę wystąpić do mojego byłego zakładu pracy (który zlikwidowano) o wydanie druku PR-7 za okres urlopu wychowawczego. Wyliczono mój kapitał początkowy, ale ze względu na sporne (nieudowodnione na razie) okresy powinien być on wyższy. Jak domagać się swoich praw, do kogo się zwrócić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »