.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel narkotykami

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 17.09.2012 • Zaktualizowane: 05.03.2021

Ktoś anonimowo zawiadomił policję, że mój kolega handluje narkotykami. To nie jest prawda. Czy zostanie przeprowadzone śledztwo, skoro zawiadomienie było anonimowe? Kto z otoczenia mojego znajomego może zostać wezwany na policję? Czy będą to rodzice, przyjaciele, narzeczona? Czy dojdzie do przeszukania mieszkania? Kolega mieszka w małym miasteczku i nie chce być wytykany palcami. Przyjmijmy, że zostaną sprawdzeni jego przyjaciele, którzy mieli styczność z narkotykami. Czy wtedy sprawy zostaną w jakiś sposób ze sobą powiązane?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Handel narkotykami

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę anonimową 

Podstawą wszczęcia dochodzenia lub śledztwa jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Z tak określonej w ustawie podstawy wszczęcia zdają się wynikać nade wszystko dwa spostrzeżenia:

 

  • aby doszło do wszczęcia postępowania przygotowawczego, ustawodawca nie wymaga pewności, że popełniono przestępstwo,
  • z drugiej strony uznaje się, iż nie wystarcza podejrzenie popełnienia przestępstwa, lecz podejrzenie musi być uzasadnione.

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa dokonane przez osobę anonimową musi zostać potraktowane przez organy ścigania równie poważnie co zawiadomienie dokonane przez osobę z imienia i nazwiska. Wyraźnego podkreślenia wymaga, iż organy ścigania nie mogą podjąć czynności zmierzających do ustalenia danych osobowych, mając na celu ustalenie osoby zgłaszającej zawiadomienie. Jeżeli zatem organ ścigania poweźmie podejrzenie, iż prawdą będzie, jakoby określona osoba zamieszana była w handel narkotykami, należy spodziewać się postanowienia o wszczęciu dochodzenia. Nadto organy ścigania mogą powziąć czynności sprawdzające – mowa o dokonaniu sprawdzenia faktów przez sam organ, z reguły w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych. Czynności sprawdzające mają miejsce przed formalnym wszczęciem jednej z dwóch form postępowania przygotowawczego.

Wszczęcie dochodzenia w sytuacji przestępstwa handlu narkotykami

W sytuacji przestępstwa handlu narkotykami należy spodziewać się przesłuchania wszystkich osób, które mają bezpośredni kontakt z osobą podejrzewaną (rodzice, rodzeństwo, partnerka, małżonka). Zgodnie z treścią przepisu art. 219 § 1 Kodeksu postępowania karnego w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują.

Przeszukanie w mieszkaniu podejrzanego o handel narkotykami po anonimowym donosie na policję

W mojej ocenie należy spodziewać się przeszukania, albowiem organy ścigania zechcą zebrać dowody bezpośrednie, rzeczowe, które pozwolą sformułować ewentualny akt oskarżenia (po wcześniejszym postawieniu zarzutów). Miejsce zamieszkania nie ma przy tym żadnego znaczenia. Przeszukanie stanowi dozwoloną przez ustawę ingerencję w dobra podlegające ochronie konstytucyjnej – prawo do nietykalności osobistej (art. 41 ust. 1 Konstytucji RP) i prawo do nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji RP). Przeszukanie jest czynnością dowodową, zmierzającą do odnalezienia osoby podejrzanej lub rzeczy w celu, o którym mowa w § 1 art. 219. Niekiedy ustawa wprost określa sytuacje uzasadniające przeprowadzenie przeszukania (zob. art. 163 § 1, art. 277 § 2, art. 295 § 2). Przesłankę przeszukania stanowi istnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub określone rzeczy znajdują się w miejscu dokonywania tej czynności. Nadużyciem procesowym jest dokonanie przeszukania w sprawie, w której z istoty dokonanego przestępstwa wynika brak potrzeby przeprowadzenia tej czynności jako środka do poszukiwania dowodów (zob. J. Grajewski, L. K. Paprzycki, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, s. 325-326).

 

Powiązania należy oczekiwać tylko w sytuacji, gdy organy ścigania powezmą informacje, jakoby handlem narkotykami zajmowały się także inne osoby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »