.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Fałszywe oskarżenie o kradzież w pracy

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 06.09.2020

Mam problem, ponieważ dziś w pracy usłyszałam od menadżera, że mój przełożony oskarżył mnie o kradzież jego kluczy, którymi otwieramy biura. Oskarżenia o kradzież są fałszywe, ponieważ nie zrobiłam takiego czegoś. Chcę, aby ta osoba odpowiedziała za fałszywe oskarżenia. W pracy jest monitoring, który można sprawdzić i udowodnić. Co mam zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszywe oskarżenie o kradzież w pracy

Rozumiem, że to niewątpliwie bardzo przykre i stresujące usłyszeć tego typu zarzuty związane z kradzieżą i nie dziwię się, że chce Pani podjąć jakieś kroki. Niestety walka z zarzutami i pomówieniami często nie należy do łatwych i może zająć trochę czasu, jeśli to ma być droga formalna.

Fałszywe oskarżenie o kradzież jako zniesławienie lub zniewaga

Tutaj wchodzą w grę dwie drogi – karna oraz cywilna. Można rozważać dwie opcje – zniesławienie lub zniewagę. Czyn zniesławienia został opisany w art. 212 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim „kto pomawia osobę, grupę osób lub instytucję o postępowanie lub właściwości mogące ją poniżyć w opinii publicznej lub utratę zaufania publicznego, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego”. Dość podobnie przedstawia się przestępstwo zniewagi, również ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z art. 216 Kodeksu karnego „kto znieważa inną osobę, także pod jej nieobecność, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności”.

Udowodnienie przestępstwa zniesławienia

Jako że są to przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, wówczas musiałaby Pani złożyć prywatny akt oskarżenia (do postępowania może, ale nie musi włączyć się prokurator) oraz wnieść opłatę w wysokości 300 zł. Konieczne będzie również przedstawienie dowodów, popieranie oskarżenia przed sądem. Jedną z bardzo ważnych zasad Kodeksu postępowania karnego jest zasada swobodnej oceny dowodów, wprowadzona w art. 7 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nią organy kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W tym postępowaniu więc najważniejsze będą kwestie dowodowe – po pierwsze musiałaby Pani wykazać, na czym polegało zachowanie zniesławiające, że faktycznie miało ono miejsce, a także że był to czyn zabroniony, czyli że została Pani pomówiona o czyny, które mogły Panią narazić na utratę zaufania, a w tym wypadku to akurat faktycznie mogło nastąpić. Niewątpliwie jest istotne, jaką się ma opinię w pracy i czy inni ludzie darzą daną osobę zaufaniem. Oskarżenie o kradzież może definitywnie utrudnić wykonywanie obowiązków i zniszczyć atmosferę w pracy.

Fałszywe oskarżenia jako naruszenie dóbr osobistych

Drugą możliwością jest wniesienia sprawy z powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych. Pojęcie to zostało wprowadzone do kodeksu cywilnego w art. 23. Nie zostało ono wprost zdefiniowane, jednakże zamiast tego wprowadzono do ustawy przykładowe (acz nie wyczerpujące) zestawienie dóbr osobistych. Należą do nich m.in. zdrowie, cześć, wolność, swoboda wyznania, sumienia, nazwisko, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania czy twórczość różnego rodzaju. Dobra osobiste są swoistymi wartościami obejmującymi psychiczną i fizyczną integralność człowieka, indywidualność, pozycję w społeczeństwie i dlatego ich ochrona jest szczególnie ważna (orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 894/14). W Pani przypadku można rozważać naruszenie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, czci. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.04.2015 r, sygn. akt. I ACa 1471/14 „cześć to obraz jednostki w oczach innych osób i przyjmuje się, ze do naruszenia tego właśnie dobra dochodzi, gdy formowane są zarzuty lub ujemne oceny w stosunku do określonej osoby. Często polega to na przedstawieniu osoby w negatywnym świetle, przypisywanie jej cech, zachowań mogących narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. W tym wypadku krzywdą wynikającą z takiego właśnie naruszenia jest dyskomfort spowodowany utratą szacunku otoczenia (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.01.2016 r., I ACa 215/15), a także właśnie utrata zaufania potrzebnego do wykonywania pracy”.

 

Środki ochrony dóbr osobistych są przewidziane w art. 24 Kodeksu cywilnego. Przewidziano w nim następujące środki:

 

  • możliwość żądania, aby osoba naruszająca zaniechała tego działania (w przypadku zagrożenia naruszenia dóbr osobistych),
  • możliwość żądania, by osoba naruszająca dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków (np. złożenia oświadczenia o określonej treści i formie),
  • możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny,
  • gdy wystąpiła szkoda majątkowa można żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (trzeba wówczas wykazać winę, szkodę i związek przyczynowy).

 

Gdyby najpierw toczyło się postępowanie karne i zostało zasądzone jakieś odszkodowanie czy zadośćuczynienie, wówczas w sądzie cywilnym raczej by go już nie przyznano, chyba że sąd by uznał, że przyznano wcześniej symboliczną, za małą kwotę.

 

Obie te drogi się nie wykluczają, można złożyć zarówno akt oskarżenia, jak i pozew cywilny. Można je złożyć w zbliżonym czasie albo też np. pozew cywilny po zakończeniu postępowania karnego. W obu też postępowaniach można nakazać, aby sprawca sprostował te informacje oraz przeprosił za rozpowiadanie takich informacji.

Odpowiedzialność za fałszywe oskarżenie w środowisku pracy

Zdaję sobie sprawę, że są to może rozwiązania, które wydają się być trudne i jest to pewna ostateczność. Dlatego też lepiej jest zacząć od tego, żeby wnioskować do Pani przełożonego, aby złożył oświadczenie prostujące wcześniejsze zarzuty. Aby potraktował to poważnie, lepiej to zrobić drogą formalną, nie jako np. zwykła rozmowa, ale konkretne pismo z przytoczeniem zarzutów i wskazaniem konsekwencji, jakie mogą go spotkać. Inną możliwością przed podjęciem kroków prawnych jest również zwrócenie się do kogoś z kierownictwa i z informacją, że ta osoba dopuściła się naruszenia Pani dóbr osobistych, ale póki co chce Pani rozstrzygnąć to ugodowo i dlatego niech podejmą działania, w przeciwnym razie Pani sama będzie musiała podjąć kroki prawne (a to niewątpliwie też nie wpłynie dobrze na pracę w firmie). Spróbować można, bo to nic nie szkodzi, a ewentualne kroki prawne będzie można podjąć później, będzie na to czas, a dobrze jest najpierw spróbować prostszej drogi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl