.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Budowa na działce przyszłych teściów

• Opublikowano: 26-10-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Chciałbym z narzeczoną wybudować dom na działce należącej do jej rodziców. Działka nie zostanie prawdopodobnie przepisana na narzeczoną ani na mnie. W jaki sposób mogę zabezpieczyć się przed ewentualnym podziałem majątku tak, żeby nie zostać z niczym? Z tego, co wyczytałem, to budowa domu na czyjejś działce sprawia, że dom należy do właściciela działki. Czy „przekazanie udziału w nieruchomości poprzez umowę darowizny” rozwiązuje ten problem i w razie podziału majątku odzyskałbym połowę kosztów budowy domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Budowa na działce przyszłych teściów

Budowa domu na działce teściów

Zdecydowanie przedmiotowa kwestia jest bardzo problematyczna. Zgodnie z podstawową zasadą prawa rzymskiego właściciel nieruchomości z mocy prawa staje się właścicielem posadowionych na niej budynków. Zasada ta doznaje pewnych wyłomów na gruncie małżeńskich ustrojów majątkowych. Dom w zasadzie więc będzie stanowił własność teściów. Przepisanie udziału w nieruchomości na rzecz narzeczonej spowoduje także przejście własności domu na nią.

 

Odradzam więc budowę na działce teściów. Przepisanie na rzecz narzeczonej spowoduje, iż roszczenie o zwrot nakładów (budowę domu) będzie Panu przysługiwać wobec teściów, a nie narzeczonej. Sytuacja optymalna to darowizna na narzeczoną i Pana. Budowa domu na działce narzeczonej spowoduje, iż będą Panu przysługiwać roszczenia o zwrot nakładów.

Zwrot poczynionych nakładów

Jak podaje treść art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi na stanowisku, iż małżonek w trakcie sprawy o podział majątku może dochodzić roszczeń wynikających z treści art. 231 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Sąd Najwyższy stwierdził: „Dopuszczalne jest wystąpienie przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej z żądaniem przeniesienia na jego rzecz – na podstawie art. 231 § 1 K.c. – udziału we własności gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem małżeństwa, w wyniku nakładów obojga małżonków dokonanych w czasie pozostawania w konkubinacie”. Oznacza to, iż jeszcze w trakcie trwania małżeństwa może Pan wystąpić o przeniesienie udziału we własności gruntu (zabudowanego domem) na Pana rzecz w zakresie odpowiadającym Pana udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus sześć =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu