.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Budowa na działce przyszłych teściów

• Opublikowano: 26-10-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Chciałbym z narzeczoną wybudować dom na działce należącej do jej rodziców. Działka nie zostanie prawdopodobnie przepisana na narzeczoną ani na mnie. W jaki sposób mogę zabezpieczyć się przed ewentualnym podziałem majątku tak, żeby nie zostać z niczym? Z tego, co wyczytałem, to budowa domu na czyjejś działce sprawia, że dom należy do właściciela działki. Czy „przekazanie udziału w nieruchomości poprzez umowę darowizny” rozwiązuje ten problem i w razie podziału majątku odzyskałbym połowę kosztów budowy domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Budowa na działce przyszłych teściów

Budowa domu na działce teściów

Zdecydowanie przedmiotowa kwestia jest bardzo problematyczna. Zgodnie z podstawową zasadą prawa rzymskiego właściciel nieruchomości z mocy prawa staje się właścicielem posadowionych na niej budynków. Zasada ta doznaje pewnych wyłomów na gruncie małżeńskich ustrojów majątkowych. Dom w zasadzie więc będzie stanowił własność teściów. Przepisanie udziału w nieruchomości na rzecz narzeczonej spowoduje także przejście własności domu na nią.

 

Odradzam więc budowę na działce teściów. Przepisanie na rzecz narzeczonej spowoduje, iż roszczenie o zwrot nakładów (budowę domu) będzie Panu przysługiwać wobec teściów, a nie narzeczonej. Sytuacja optymalna to darowizna na narzeczoną i Pana. Budowa domu na działce narzeczonej spowoduje, iż będą Panu przysługiwać roszczenia o zwrot nakładów.

Zwrot poczynionych nakładów

Jak podaje treść art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi na stanowisku, iż małżonek w trakcie sprawy o podział majątku może dochodzić roszczeń wynikających z treści art. 231 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Sąd Najwyższy stwierdził: „Dopuszczalne jest wystąpienie przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej z żądaniem przeniesienia na jego rzecz – na podstawie art. 231 § 1 K.c. – udziału we własności gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem małżeństwa, w wyniku nakładów obojga małżonków dokonanych w czasie pozostawania w konkubinacie”. Oznacza to, iż jeszcze w trakcie trwania małżeństwa może Pan wystąpić o przeniesienie udziału we własności gruntu (zabudowanego domem) na Pana rzecz w zakresie odpowiadającym Pana udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu