.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarka nieruchomościami

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 238 | Wyświetlono: 221-238

Pozwolenie na wydzielenie drogi wewnętrznej

Czy urząd gminy musi wydać pozwolenie na wydzielenie drogi wewnętrznej na wniosek strony, jeśli nie ma jej w planie zagospodarowania przestrzennego? Chciałbym bowiem wydzielić do swojej działki rolnej drogę wewnętrzną, która nie przekroczy 3000 m².

Błędnie wyznaczone granice działki na podstawie starej mapy

Biegły podważa ważność mapy z 1970 r., na której ustalono granice działki, która obecnie należy do mnie. Twierdzi, że błędnie wyznaczono granice wskutek pośpiechu. Czy może tak zakwestionować mapę sprzed 40 lat? Zależy mi na podziale działki, myślałem, że sprawa jest...

Przeznaczenie działki na drogę przez urząd miasta

Od kilkunastu lat jestem notarialnym właścicielem działki. Została ona parę lat temu bez mojej wiedzy przeznaczona przez urząd miasta na drogę w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego. Czy w takiej sytuacji mogę się domagać wykupu działki po cenach rynkowych lub żądać...

Opłata adiacencka

Jestem współwłaścicielem działki, którą chcemy podzielić sądownie poprzez wyjście ze współwłasności. Czy w takim przypadku grozi nam opłata adiacencka naliczona przez gminę?

Budynek wyższy niż przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego określa wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej na maksimum 5 m. Jestem rolnikiem i planuję rozbudowę gospodarstwa, na początek chciałbym postawić wiatę garażową na sprzęt rolniczy, ale jego wysokość wyniesie łącznie z dachem minimalnie...

Podział działki a plany budowy drogi

Chcę podzielić działkę, która jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę domów jednorodzinnych. Z jednej strony graniczy z drogą o szerokości 4 m. Czy gmina może negatywnie zaopiniować mój projekt podziału i żądać ode mnie wyodrębnienia...

Różnice między studium zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gmina opracowała studium zagospodarowania przestrzennego i teraz przystąpiła do uchwalania planu. Jestem właścicielką gruntu rolnego, złożyłam wniosek do studium o zmianę przeznaczenia działek na budowlane. Mój wniosek nie został uwzględniony, a tereny mojej działki w studium...

Postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od miasta. Mieszkanie wykupili (w 1997 r.) moi nieżyjący rodzice, ja je odziedziczyłam. Budynek został zbudowany na początku lat 60-tych. Dostałam ostatnio zawiadomienie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, że zostało wszczęte na...

Ustalenie przebiegu granicy działki – rozgraniczenie nieruchomości

Przed 12 laty ustaliłem ustnie z sąsiadem wytyczenie mojego ogrodzenia od jego strony i wszystko dotąd było w porządku. Teraz jednak sąsiad wznowił ustalanie granicy, posiłkując się geodetą, w wyniku pomiarów okazało się, że obie strony na przeciwległych końcach granicy...

Dom-bliźniak i działka – zniesienie współwłasności budynku i działki

W najbliższym czasie chcę kupić nieruchomość, a dokładnie połowę bliźniaka. Tutejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę jednego budynku na działce nie mniejszej niż 800 m kw . Deweloper sprzedający nieruchomość zastosował się do planu, budując...

Zakup działki przez kilka osób i jej podział

Ja i dwoje znajomych chcielibyśmy kupić od sprzedającego działkę budowlaną z przylegającą do niej działką rolną. Plan miejscowy nie przewiduje możliwości podziału działek. Po zakupie chcielibyśmy jednak dokonać podziału terenu na trzy równe części (każde z nas miałoby po...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Odkupiłem od mamy jej nieruchomość wraz z działką w użytkowaniu wieczystym. W księdze wieczystej zapisane jest, że działka ma 10 a, po zmianach numeracji działek nasza nieruchomość ma jednak 15 a. Za użytkowanie tych 5 a płaciła mama, obecnie płacę ja. Chciałem podzielić...

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod...

Działka pod zalesienie a brak planu zagospodarowania przestrzennego

Niedawno kupiłem działkę pod zalesienie. Dowiedziałem się, że potrzebne mi zaświadczenie stwierdzające, że taka działalność nie jest sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego przewidzianego na tę działkę. Taki plan stracił jednak ważność. I tu moje pytanie: co w...

Spór graniczny i ustalanie granic w trybie rozgraniczenia

Moje pytanie dotyczy prawa geodezyjnego: kiedy geodeta musi ustalać granicę w trybie rozgraniczenia? Moim zdaniem tylko wtedy, gdy wyniknie spór graniczny. Wydaje mi się, że jeśli strony są zgodne co do przebiegu granic, to można przeprowadzić czynności ustalenia granic nawet wtedy,...

Legalizacja zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego

Kilka lat temu rozbudowaliśmy nasz dom i powstała dodatkowa część przeznaczona na miejsca noclegowe. Zgłosiliśmy to w urzędzie miasta i zarejestrowaliśmy firmę. Teraz jednak zorientowaliśmy się, że w momencie otwierania działalności nie wystąpiliśmy o zmianę sposobu...

Przekwalifikowanie nieruchomości przemysłowej na mieszkalną

Jak przekwalifikować grunt przemysłowy z budynkiem na budowlany, z równoczesną zmianą sposobu użytkowania budynku na mieszkalny?

Użytkowanie wieczyste nieruchomości a przekształcenie w prawo własności

Osoba prawna jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do miasta Poznania. Czy jest jakiś sposób (obie strony wyrażają zgodę) na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton