.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarka nieruchomościami

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 238 | Wyświetlono: 201-220

Tereny zamknięte – czy gmina może je sprzedać?

Czy tereny mające status terenów zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są wyłączone z obrotu cywilnoprawnego, czy też nie? Czy gmina może sprzedać takie tereny bez uprzedniego...

Lasy prywatne na obszarze chronionym a ekspertyza środowiskowa

Jestem właścicielem dużych gruntów, z czego 19 ha zalesiłem. Chciałbym zalesić kolejne 19 ha, a z tego, co wiem, inwestycji poniżej 20 ha nie traktuje się jako mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga się przeprowadzenia ekspertyzy środowiskowej....

Siedlisko – ustalenie właściwych granic

W 1985 r. kupiłem siedlisko i przyległe grunty. Powierzchnia siedliska nie zgadza się ze stanem faktycznym – granice przebiegają przez budynki. Prawdopodobnie geodeta w 1957 r. (wtedy teren był we władaniu PGR) wytyczył je w swoim biurze... Jak osiągnąć stan, że granice...

PGE korzystające z prywatnej działki

Na mojej działce budowlanej zakupionej w 2001 r. stoi stacja trafo i dwa słupy energetyczne niskiego napięcia. Wiem, że należy mi się zapłata za korzystanie przez PGE z mojej działki. Muszę ją uzyskać na drodze sądowej (polubownie PGE się nie zgadza)? Ile mi się należy?

Zakaz wtórnych podziałów a sprzedaż części działki

Jestem właścicielem działki, na której stoi budynek (80%) oraz dobudówka (20%). Mam kupca na tę dobudówkę, który zresztą od lat dzierżawi ją ode mnie pod działalność. Miejscowy plan zagospodarowania wszedł w życie dwa lata temu, kiedy jeszcze miałem podpisaną z miastem...

Czym jest nieuciążliwa działalność gospodarcza?

W studium do miejscowego planu zagospodarowania terenu określono, że na działkach dopuszcza się nieuciążliwą działalność gospodarczą. Zastanawiam się, czy taką działalnością jest warsztat samochodowy (na dwa stanowiska)? Jakie przepisy regulują tę kwestię; kto o tym...

Rozbudowa budynku przedwojennego a gminna ewidencja zabytków

Złożyłem wniosek o pozwolenie na rozbudowę budynku przedwojennego, który nie był wpisany do rejestru zabytków. W zeszłym roku jednak nastąpiła nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Gdzie mogę sprawdzić, czy budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków? Czy zatwierdzenie...

W jaki sposób znieść hipotekę, by móc sprzedać nieruchomość?

Czy istnieje możliwość sprzedania nieruchomości obciążonej hipoteką? Jaka jest w tym przypadku procedura? A jeśli taka sprzedaż nie jest możliwa – w jaki sposób znieść hipotekę, gdy wierzyciel (osoba fizyczna) odmawia przyjęcia zaciągniętego u niego długu?

Przekształcenie użytkowania w prawo własności a bonifikata

Czy przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje bonifikata dla osób, które nabyły użytkowanie wieczyste przed 2000 rokiem? Przekształcenie odbywa się na zasadzie kupna.

Rekompensata za gospodarstwo nieobjęte granicami po II wojnie

Mój ojciec otrzymał w 1949 r. z Państwowego Funduszu Ziemi 5 ha ziemi rolnej jako rekompensatę za pozostawione gospodarstwo w dawnych granicach Polski. Później ziemię zdał na rzecz Skarbu Państwa. Czy zostało zrealizowane jego prawo do rekompensaty w świetle obowiązującej ustawy?

Przepisanie mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty

Siostra mojej mamy chce zapisać mi mieszkanie, które wykupiła dwa lata temu z bonifikatą 90%. Jak wygląda możliwość przepisania na mnie tego mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czy można w tym przypadku skorzystać z umowy dożywocia?

Sprzedaż połowy budynku przez jednego ze współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielem budynku mieszkalnego (współwłasność w gruncie i częściach wspólnych) z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi. Czy współwłaściciel musi wyrazić zgodę na sprzedaż połowy budynku?

Brak planu zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy

Gmina jest w trakcie ustalania planu. Minął czas składania wniosków. Działka rolna kupiona w 03.2006 r. (grunty orne) – „brak zagospodarowania przestrzennego” wpisano w akcie notarialnym. Mam wypis ze studium z 2008 r. – „brak zagospodarowania...

Błędne wznowienie granic między działkami przez geodetę

Wynajęty geodeta wskazał przebieg granicy mojej działki. Okazało się jednak, że na moją niekorzyść, z czym sąsiedzi nie chcą się zgodzić i zaproponowali nowy pomiar. Geodeta odebrał należność i odjechał. Co mam teraz zrobić?

Zamiana działki ze Skarbem Państwa

Moja mama jest właścicielem działki położonej w mieście. Na działkę był zatwierdzony 5 lat temu plan zagospodarowania. Chcemy tę działkę wymienić na inną (o podobnej powierzchni), należącą do Skarbu Państwa. Na tę działkę także był zatwierdzony plan miejscowy (3 lata...

Likwidacja rowu przez sąsiada i problem zalewania drogi

Sąsiad zlikwidował rów, a wodę skierował do drogi gminnej. Wójt wydał decyzję o przywróceniu stanu pierwotnego. W efekcie dość długiego postępowania starosta założył księgę wieczystą na problematyczną działkę. Na moją prośbę wszczęcia postępowania przez starostę...

Mieszkanie z bonifikatą i późniejszy zakup działki budowlanej

Rok temu nabyłem mieszkanie z bonifikatą, które następnie sprzedałem. Za uzyskane pieniądze zakupiłem dwa miesiące temu działkę budowlaną (była droższa niż kwota otrzymana za sprzedaż mieszkania). Nie jestem pewien, czy zakup stanowi „cel mieszkaniowy”, czy też...

Błąd w mapie terenu powielany od lat przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Niedawno zleciłem firmie geodezyjnej wykonanie mapy nieruchomości do celów projektowych. Granica na mapie różni się od faktycznej granicy w terenie („pomniejszono″ moją działkę), a geodeta tłumaczy, że przypadkowo powielił błąd istniejący od 50 lat w planach tej...

Zmiana sposobu użytkowania budynku – z gospodarczego na mieszkalny

Jestem właścicielem budynku o powierzchni 170 m 2 : 50 m 2 to budynek mieszkalny, a pozostałe 120 m 2 – gospodarczy. Chciałbym część gospodarczą przekształcić w mieszkalną (budynek jest praktycznie gotowy do zamieszkania). Jak mogę do tego...

Przekazanie prawa do drogi znajdującej się wzdłuż działki

Trzy działki usytuowane wzdłuż drogi, jedna za drugą, były własnością trzech braci. Utworzyli oni wzdłuż działek drogę dojazdową, stając się samoistnymi właścicielami tej drogi (było to 38 lat temu). Później bracia przekazali działki swoim dzieciom, nie przekazując jednak...

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton