.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wizerunek pracownika w protokole pokontrolnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czy należało uzyskać zgodę?

• Opublikowano: 30-05-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Podczas kontroli Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny pracy kontrolujący robili zdjęcia stanowisk pracy, na których widoczne są wizerunki pracowników. Zdjęcia nie były żadnym dowodem naruszeń prawa, ale wykorzystano je w protokole kontroli przy opisywaniu stanowisk pracy. Podczas omawiania z pracownikami zaleceń pokontrolnych Pracownicy zostali zapoznani z treścią protokołu w celu omówienia zaleceń pokontrolnych i wówczas mieli sposobność zobaczyć, że są tam ich wizerunki. Stwierdzili, że w protokole doszło do wykorzystania wizerunku bez ich zgody, a następnie wystąpili do pracodawcy o wyjaśnienia. Pracownicy chcieliby wiedzieć, na jakiej podstawie w protokole kontroli wykorzystano ich wizerunek. Stoją na stanowisku, że w tej sytuacji wykorzystanie ich wizerunku wymagało ich zgody. Czy i na jakiej podstawie prawnej Państwowy Inspektor Sanitarny mógł wykorzystać wizerunek pracowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wizerunek pracownika w protokole pokontrolnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czy należało uzyskać zgodę?

Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 

„1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

1) wstępu na terenie miast i wsi do:

a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,

b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,

c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,

d) obiektów będących w trakcie budowy;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;

3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;

4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych”.

 

Nie ma wskazania wprost, że pracownik PIS ma prawo wykonywać zdjęcia. Co do zasady, pracodawca, który chciałby wykorzystywać wizerunek pracowników, powinien mieć na to ich zgodę.

 

Dokumentowanie naruszeń podczas kontroli a ochrona wizerunku

Natomiast co do dokumentowania ewentualnych naruszeń przez pracowników kontrolowanego pracodawcy, to tutaj w ocenie doktryny nie jest konieczna zgoda pracownika na utrwalenie jego wizerunku, jeśli takie zdjęcie stanowi załącznik do protokołu kontroli.

Jest to wniosek wyprowadzony z art. 6 ust. 1 f RODO, zgodnie z którym:

 

„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(…)

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

 

Wszak bez zdjęć pracodawca nie jest w stanie mieć dowodu co do naruszeń, tak samo PIS nie jest w stanie wykazać naruszeń. Natomiast powyższy wniosek wynika z wykładni celowościowej prawa i nie wiem, jak konkretnie rozpoznałby takie zgłoszenie UODO.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu