.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się na wezwanie do WKU

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 08.04.2009

Jestem z rocznika 78, studiowałem z przerwami do 2005 r., studiów nie skończyłem. Otrzymałem wezwanie do stawienia się do 30 marca br. w WKU, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Co mi grozi, jeśli się nie stawię i co może się zdarzyć, jeśli pójdę do WKU.  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestawienie się na wezwanie do WKU

Co grozi za niestawienie się we wskazanym terminie w WKU?

Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli nie stawi się Pan w WKU we wskazanym terminie, zostanie wszczęte przeciwko Panu postępowanie karne i postawiony zarzut popełnienia przestępstwa (występku) z art. 224 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub z przepisów wydanych na jej podstawie nie zgłasza się do rejestracji, albo nie stawia się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Postępowanie karne w związku z popełnieniem wyżej wymienionego występku wszczyna prokuratura z urzędu po złożeniu stosownego zawiadomienia przez wojskowego komendanta uzupełnień.

Kara grzywny lub ograniczenia wolności za niestawienie się w WKU

Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

 

Kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku nieodpłatnej pracy, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy, wymierza się ją w miesiącach.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Karnego za niestawienie się przed WKU 

Nadto w przypadku skazania za wyżej wymienione przestępstwo dane skazanego trafiają do rejestru skazanych – Krajowego Rejestru Karnego. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

 

Poza tym, jeśli będzie Pan nadal się ukrywał i nie stawiał się na wezwania prokuratury może zostać wystawiony za Panem list gończy, któremu towarzyszy wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu ukrywającego się.

Czy wezwanie do stawienia się przed WKU wiąże się z koniecznością odbycia służby wojskowej?

W świetle aktualnych wypowiedzi pracowników MON-u, mimo że 15 stycznia 2009 r. rzeczywiście ogłoszony został powszechny pobór, to jest to tzw. pobór zerowy – bez wcielenia do armii. Wezwania do poborowych nadal mogą być więc wysyłane, np. w celu wyjaśnienia czy uzupełnienia ewidencji. Decyzję w tej sprawie podejmuje wojskowy komendant uzupełnień. Jednak wezwania te – zgodnie z komunikatami prasowymi – nie mają się wiązać z wcieleniem i koniecznością odbycia zasadniczej służby wojskowej.

 

Podejrzewam, że nie zostanie wręczona Panu karta powołania, niemniej 100-procentowej pewności nie ma. Uważam, że WKU chce wyjaśnić, czy Pan nadal się uczy, bądź czy nie zaszły jakieś zmiany ewidencyjne w stosunku do Pana osoby.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »