.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo dożywocia a nowy właściciel nieruchomości

Problem dotyczy dużej działki. W akcie notarialnym warunkowej umowy sprzedaży oraz w docelowym akcie notarialnym sprzedaży tej nieruchomości znajduje się zapis, że jej nabywca zobowiązuje się w ramach należnej część zapłaty wybudować drewniany pawilon dla sprzedającego z przeznaczeniem do zamieszkania i oddania mu go w dożywotnie, nieodpłatne użytkowanie. W księdze wieczystej nie ma żadnego zapisu na ten temat. Nieruchomość została sprzedana po kilku latach. W umowie sprzedaży jest zapis, że nie jest ona obciążona żadnym prawem. Jaka jest sytuacja prawna nowego nabywcy wobec osoby zamieszkującej pawilon?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo dożywocia a nowy właściciel nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości pod warunkiem

Warunkowa umowa sprzedaży jest to umowa, która została zawarta pod pewnym, określonym warunkiem. Oznacza to, że może wywołać skutki dopiero po zajściu wskazanego w niej warunku. Nie wszystkie czynności prawne można uzależnić od warunków. Umowy warunkowej nie można zastosować np. wobec przeniesienie własności nieruchomości. Umowa taka powinna wskazywać termin zrealizowania warunku. Dużo zależy od tego, jaki to był warunek. Zawieszający, który oznacza, że jeżeli zostanie spełniony, nastąpi skutek prawny, bądź rozwiązujący, czyli że przy spełnieniu go skutki prawne ustają. Warunek oczywiście musi być możliwy do spełnienia.

 

Przy konstruowaniu tej formy umowy ważne jest, żeby warunek był możliwy do spełnienia. Jeśli jest niemożliwy, sprzeczny z prawem lub niezgodny z zasadami życia społecznego, czynność prawną należy uznać za nieważną. Skoro w opisanej sytuacji umowa została zawarta notarialnie, to jest ona ważna i wywołuje określone skutki prawne.

 

Skutkiem zawarcia jest powstanie po stronie kupującego warunkowego prawa nabycia nieruchomości. Roszczenie o zawarcie umowy ostatecznej (przyrzeczonej) przysługuje kupującemu, gdy spełniony zostanie warunek określony umową. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem nie przenosi tytułu do nieruchomości na kupującego, gdyż skutkiem zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem jest powstanie tylko zobowiązania do zawarcia umowy ostatecznej po spełnieniu się warunku.

 

Brak wpisu o prawie dożywocia w księdze wieczystej

Nieujawnienie tego w księdze wieczystej (KW) może być spowodowane różnymi czynnikami, a przede wszystkim zaniedbaniem notariusza bądź ukryciem tego faktu przez kupującego.

 

Niedokonanie takiego wpisu powoduje powstanie niezgodności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym a istniejącym wpisem. Ponadto w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – treść księgi będzie rozstrzygać na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył nieruchomość. Niedokonanie w księdze wieczystej odpowiednich zmian spowodowało jej błędną treść, co skutkuje tym, że osoba mająca prawo dożywocia na mocy aktu notarialnego może dochodzić przed sądem swoich praw.

 

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni osób, które wiedziały, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym lub z łatwością mogły się o tym dowiedzieć (art. 6 ustawy o księgach wieczystych). Każdy ma prawo wglądu w akta księgi wieczystej. W aktach tych, w przypadku nieruchomości z dożywociem powinna znajdować się umowa dożywocia. Nabywca nie powinien mieć wobec tego problemów z ustaleniem treści tej umowy. Umowa dożywocia wywołuje skutki prawne nie tylko wobec stron, które ją zawierały, ale wobec każdego nabywcy obciążonej nieruchomość. Czyli nabywca nieruchomości jest związany ustanowionym prawem dożywocia, nawet jeśli nie zostało ono ujawnione w księdze wieczystej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl