.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka jawna

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 69 | Wyświetlono: 41-60

Sprzedaż udziałów w spółce jawnej

Chciałbym pozbyć się połowy dobrze prosperującej spółki jawnej – mam 50% udziałów i zysków; spółka nie posiada majątku trwałego. Nie mam spadkobierców, a chciałbym przejść na emeryturę. Pewna osoba chce jednak „kupić” ode mnie te...

Odpowiedzialność materialna wspólników spółki jawnej

Jeden ze wspólników spółki jawnej (ma rozdzielność majątkową ze swą małżonką) przepisał na żonę cały majątek. W momencie zawiązywania spółki dom był jego własnością. Obecnie wspólnik nie dysponuje żadnym majątkiem, co może mieć znaczenie w przypadku ewentualnych...

Sprawozdanie finansowe spółki

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną zarejestrowaną w KRS w 2003 r. Przedtem byliśmy przez wiele lat spółką cywilną. Ze względu na dość niskie obroty prowadzimy KPiR. Książka jest prowadzona przez wykwalifikowane biuro rachunkowe od kilkunastu lat. Dziś...

Rozliczenia pomiędzy wspólnikami spółki jawnej po jej sprzedaży – roszczenie o odsetki od pobranych zaliczek

Przez kilkanaście lat prowadziłem wraz z dwoma wspólnikami działalność gospodarczą – najpierw w formie spółki cywilnej, później spółki jawnej. Wszyscy trzej pobieraliśmy wynagrodzenie z kasy firmy. Wysokość pobieranych kwot była zróżnicowana, tzn. nie braliśmy...

Jak przekształcić spółkę jawną w akcyjną – opis przekształcenia spółki

Jak przekształcić spółkę jawną w akcyjną? Ile to może trwać? Wszyscy wspólnicy zgadzają się na przekształcenie spółki i wszyscy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki (o ile to istotne).

Spółka z o.o. wspólnikiem spółki jawnej

Spółka jawna składa się z trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Niebawem czwartym udziałowcem ma zostać  spółka z o.o. Jak ustalać i rozliczać przychody i koszty wspólnika (będącego osobą prawną) z udziału w spółce osobowej?...

Wykluczenie wspólnika ze spółki bez konieczności składania pozwu do sądu

Mam pytanie o wykluczenie wspólnika ze spółki. Otóż prowadzimy spółkę jawną trzyosobową, każdy wspólnik może samodzielnie reprezentować spółkę, uchwały zapadają większością głosów. Jeden wspólnik nie podpisuje uchwał ani ich nie respektuje, co powoduje zakłócenia...

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną – jak tego dokonać?

Mam pytanie o przekształcenie spółki. Otóż chcę przekształcić spółkę z o.o. w spółkę jawną. Jestem jej prezesem, posiadającym wszystkie udziały, które w momencie przekształcania odkupiliby synowie. Jakie dokumenty należy sporządzić i gdzie je złożyć? Proszę o opis...

Zobowiązania byłych wspólników spółki jawnej

Czy można wnieść roszczenie w stosunku do byłych wspólników upadłej spółki jawnej na podstawie posiadanego nakazu zapłaty, który nie został zgłoszony do masy upadłościowej i wierzyciel nie skorzystał z możliwości zaspokojenia swoich roszczeń, a obecnie po sześciu...

Zaciąganie prywatnych kredytów przez wspólnika spółki jawnej

Zgodnie z umową spółki jawnej każdy z jej dwóch wspólników jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Jakiś czas temu jeden ze wspólników, bez wiedzy drugiego, poręczył majątkiem spółki kredyt, który został udzielony jego żonie....

Zmiana wspólnika spółki jawnej

Chciałabym rozstać się ze wspólnikiem , z którym mamy spółkę jawną. Wspólnik zgadza się na to, ale ja nie chciałabym rozwiązywać firmy. Mam też drugą firmę na siebie o niewielkich obrotach. Czy możliwe jest – po przekształceniu prywatnej, małej firmy w...

Wystąpienie wspólnika z dwuosobowej spółki jawnej

Prowadzimy dwuosobową spółkę jawną . Uznałem, że  wystąpienie wspólnika ze spółki jest konieczne, gdyż od dłuższego czasu nie przejawia zaangażowania w pracę. Wspólnik się na to zgodził. Chcielibyśmy teraz to...

Art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych a rozliczenie z odchodzącym wspólnikiem

Czy pomimo konieczności sporządzenia osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą spółki i rozliczenia się na jego podstawie z odchodzącym wspólnikiem spółki jawnej wspólnicy mogą podjąć decyzję o rozliczaniu się z wartości księgowej spółki?  

Roszczenia członka spółki jawnej wobec spółki z o.o.

Powód wniósł do sądu rejonowego, wydziału cywilnego (w swoim mieście) pozew, w którym żądał zasądzenia na swoją rzecz kwot z zaległych dwóch faktur (jedna na 40 000 zł, druga na 45 000 zł) od przedsiębiorcy (sp. z o.o.) z Warszawy. Faktury zostały wystawione za usługi...

Usunięcie wspólnika ze spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej chcieliby usunąć z niej jednego ze wspólników. Czy jeżeli sąd, w którym założą taką sprawę, wyda opinię pozytywną, to i tak będą musieli rozliczyć się z tym wspólnikiem? Czy taki pozew podpisują wszyscy wspólnicy, czy tylko ci, którzy chcą...

Spółka jawna – wystąpienie dwóch wspólników i wstąpienie nowego udziałowca

Z udziałów w spółce jawnej chce zrezygnować dwóch wspólników, a trzeci ograniczyć swoją działalność do minimum. Do spółki ma wejść nowa osoba, która miałaby 99% udziałów. Nowy udziałowiec zobowiązał się do „spłaty” pozostałych wspólników w ciągu kilku...

Wspólnik spółki jawnej jest jej dłużnikiem, czy spółka jako wierzyciel może wypowiedzieć umowę spółki?

Nie wiem, czy dobrze interpretuję art. 62 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Pozwolę sobie zwięźle przedstawić interesujący mnie stan faktyczny i moje wątpliwości. Zgodnie z treścią wymienionego artykułu wierzyciel wspólnika spółki jawnej, spełniając warunki przedstawione...

Podział spółki jawnej na dwa osobne podmioty

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Z kilku powodów chciałbym zakończyć współpracę z drugim wspólnikiem. Mamy jednak wielu stałych klientów, dlatego nie chcielibyśmy likwidować przedsiębiorstwa, tylko dokonać podziału spółki na dwa odrębne podmioty. Chciałbym...

Wybór formy działalności - spółka z o.o. czy spółka jawna?

Chciałbym uruchomić serwis internetowy ze wspólnikiem (informatykiem). Zastanawiamy się jednak nad formą działalności. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to dobry sposób, żeby przetestować pomysł bez ponoszenia zbędnych kosztów. Jeśli się mylę i...

Rejestracja spółki jawnej w ZUS

Spółka jawna zarejestrowana została w KRS w październiku 2008 roku, natomiast w urzędzie skarbowym – w lipcu 2009 roku. Do stycznia tego roku w firmie nie odnotowano żadnych kosztów ani przychodów. Wspólnicy spółki objęci są regularnie opłacanym...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl