.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Koszty procesu o pomówienie

Partnerka mojego znajomego rozpowiedziała jego rodzinie, że jestem jego kochanką – co jest nieprawdą. Czuję się oczerniona i obrażona, dlatego chciałabym wnieść pozew do sądu przeciwko tej kobiecie. Jakie są koszty procesu w takich sprawach? Czy warto wynająć adwokata? Co jeszcze powinnam wiedzieć lub zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Koszty procesu o pomówienie

Naruszenie dóbr osobistych przez pomówienie

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, że w kwestii ewentualnej odpowiedzialności cywilnej osoby pomawiającej znaczenie będzie miał przede wszystkim art. 23 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), zgodnie z którym „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Ponadto, stosownie do art. 24 § 1 K.c., „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Jak zaś z powyższego wynika, podstawowym kryterium przypisania danej osobie odpowiedzialności za pomówienie jako naruszenie dóbr osobistych jest wykazanie winy naruszającego te prawa.

 

Na temat bezprawności działania Sąd Najwyższy wypowiedział się w sposób bardziej ogólny w orzeczeniu z dnia 19.10.1989 r., sygn. akt II CR 419/89, wyjaśniając, że za bezprawne uważa się każde działanie naruszające dobro osobiste, jeżeli nie zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających je, oraz że „do okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych na ogół zalicza się:

 

 • działanie w ramach porządku prawnego, tj. działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa,
 • wykonywanie prawa podmiotowego,
 • zgodę pokrzywdzonego (ale z zastrzeżeniem uchylenia jej skuteczności w niektórych przypadkach) oraz
 • działanie w obronie uzasadnionego interesu”.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ubieganie się o zadośćuczynienie od osoby pomawiającej i koszty pomocy adwokackiej 

W tym miejscu wskazać należy, że o ile podstawą ubiegania się o zadośćuczynienie od osoby pomawiającej nie jest konieczne zaistnienie określonej szkody po stronie osoby pomówionej, to tyle wysokość takiego zadośćuczynienia zależna jest od wielu czynników, jak choćby powagi słów pomówienia, ilości osób, do których słowa te dotarły, pozycji zawodowej i społecznej osoby znieważanej. Nie istnieją żadne z góry ustalone limity czy stawki takich zadośćuczynień, a decyzja w tym zakresie leży po stronie sądu.

 

W kwestii zaś ewentualnej pomocy adwokata wskazać należy, że wprawdzie pomoc taka nie jest wymagana (mogłaby Pani występować przed sądem samodzielnie), jednak mogłaby okazać się ona potrzeba, a uprzednia konsultacja z adwokatem mogłaby dać Pani najpełniejszy obraz szans, jakie miałaby Pani na wygranie w ewentualnym procesie.

 

Koszty pomocy adwokackiej (które w tym wypadku weszłyby dla Pani w koszty procesu) nie są z góry ustalone i mogą się one różnić (czasem nawet znacznie) w zależności od wielkości kancelarii czy jej renomy.

 

Wskazać jednakże można, że w zasadzie koszt pracy adwokata nie powinien być niższy niż regulowane rozporządzeniem stawki minimalne, które wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy (czyli w Pani przypadku wysokości żądanego zadośćuczynienia):

 

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3.  powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Dodam także, że do wszczęcia postepowania, oprócz pozwu (w dwóch egzemplarzach), potrzebne byłoby jeszcze wniesienie opłaty od pozwu i załączenie dowodu jej uiszczenia do pozwu, dalsze dokumenty służą już tylko spełnieniu wymogu udowodnienia określonych w pozwie roszczeń, przy czym rolę dowodów spełniają nie tylko dokumenty, lecz także zeznania świadków (co w sprawach podobnych do Pani sprawy ma często dużo większe znaczenie).

 

Pozew taki wnieść by należało do sądu okręgowego (w związku z jego charakterem – ochrona dóbr niemajątkowych, jakimi są prawa osobiste), właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu