.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana starego istniejącego przyłącza wodnego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 01.12.2016 • Zaktualizowane: 08.01.2021

Kilka dni temu miałem awarię przyłącza wodnego. Awaria została usunięta przez przedsiębiorstwo wodociągowe, lecz powiedziano mi, że teraz ta awaria została zrobiona gratis, lecz przyłącze jest w złej kondycji, należy je wymienić i zrobić to na mój, czyli odbiorcy koszt. Czytałem ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i jest tam napisane, że rzeczywiście jest to mój koszt i obowiązek, gdyż w umowie o zaopatrzeniu w wodę zawartej z przedsiębiorstwem, to odbiorca zobowiązuje się do usunięcia awarii. Chciałem potwierdzić, czy jest to naprawdę koszt odbiorcy – wymiana starego istniejącego przyłącza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiana starego istniejącego przyłącza wodnego

Kto odpowiada za usunięcie awarii instalacji i przyłączy kanalizacyjnych?

Odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie rzeczywiście należy poszukiwać w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i uzupełniająco w umowie, jaka łączy Pana z przedsiębiorstwem wodociągowym.

 

Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 5 ust. 2 tejże ustawy, który stanowi, że jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

 

Z przepisu tego niestety wynika, że to na Panu jako odbiorcy ciąży obowiązek zapewnienia należytego działania, a więc odpowiedniego stanu technicznego tak instalacji posiadanych, jak i przyłączy zarówno wodociągowych, jak i kanalizacyjnych. Ustawodawca dopuścił jednak, aby umowa z przedsiębiorstwem wodociągowym zawierała postanowienia, na mocy których to przedsiębiorstwo, a nie odbiorca usług odpowiadał będzie za działanie tych wszystkich urządzeń.

 

Dla pewności zatem może Pan sprawdzić w umowie łączącej Pana ze spółką wodociągową, czy przypadkiem nie ma takich regulacji, ale sądząc z reakcji pracowników chyba raczej nie.

Odpowiedzialność odbiorcy za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Powyższe potwierdza na przykład rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r., ZNAK NK-II.4131.130.2012, w którym czytamy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Jak wynika z cytowanego przepisu ustawy, co do zasady odpowiedzialność za funkcjonowanie przyłączy należy do odbiorcy usług. Jednak ustawodawca przewidział możliwość odmiennej regulacji w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. Wówczas to przedsiębiorstwo odpowiadałoby za prawidłowe funkcjonowanie posiadanych instalacji i przyłączy, a tym samym rozciągnięta zostałaby jego odpowiedzialność za zapewnienie niezawodnego ich działania.

 

Już dla samej formalności wspomnę, iż zgodnie z definicją legalną, zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 

Reasumując, zobowiązana jestem potwierdzić prawidłowość Pana stanowiska w tej sprawie. Proszę tylko upewnić się, czy w umowie spółka wodociągowa nie przyjęła na siebie obowiązku utrzymania tych urządzeń (wspomina Pan co prawda o umowie o zaopatrzeniu w wodę, ale nie jestem pewna, czy nie miał Pan na myśli ustawy). Jeśli nie – ten obowiązek będzie spoczywał z mocy ustawy na Panu jako odbiorcy usług.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »