Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niemieckie prawo jazdy a jazda autem w Polsce

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.09.2017

Zostało zabrane mi prawo jazdy i zostałem skazany na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, tj. do 15 listopada 2017 roku za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu. Jednocześnie posiadam bezterminowe prawo jazdy niemieckie, które wyrobiłem podczas mojej pracy w Niemczech. Jestem Polakiem i mam obywatelstwo polskie. Czy po upływie kary sądowej będę mógł jeździć autem w Polsce na podstawie niemieckiego prawa jazdy bez posiadania polskiego prawa jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niemieckie prawo jazdy a jazda autem w Polsce

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 roku.

 

Z treści Pana pytania wynika, że został Pan uznany za winnego czynu z art. 178a § 1 K.k. Orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, tj. do 15 listopada 2017 r. W chwili obecnej posiada Pan bezterminowe prawo jazdy niemieckie. Zastanawia się Pan, czy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów będzie Pan mógł prowadzić pojazd na podstawie posiadanego niemieckiego prawa jazdy.

 

Zakaz ten ustaje z dniem 15 listopada 2017 r., a zatem teoretycznie po tym dniu może Pan prowadzić pojazd mechaniczny na terytorium RP. Praktycznie jednak sytuacja nie jest taka prosta.

 

Zgodnie z art. 41 konwencji:

„Umawiające się Strony uznają:

a) każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich języku narodowym lub w jednym z ich języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to, do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;

b) każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji oraz

c) każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji,

jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania pojazdem, który należy do kategorii wymienionych w prawie jazdy, pod warunkiem że prawo jazdy jest nadal ważne oraz że zostało wydane przez inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do praw jazdy osób uczących się kierowania pojazdami.

 

Postanowienia niniejszego artykułu nie zobowiązują Umawiających się Stron do:

a) uznawania ważności krajowych lub międzynarodowych praw jazdy wydanych na terytorium innej Umawiającej się Strony osobom, których stałe miejsce zamieszkania w tym czasie znajduje się na ich terytoriach lub zostało ono przeniesione na ich terytoria po wystawieniu tych praw jazdy;

b) uznawania ważności wyżej wymienionych praw jazdy wydanych kierującym, których stałe miejsce zamieszkania w czasie ich wydawania nie znajdowało się na terytorium, na którym te prawa jazdy zostały wydane, lub których miejsce zamieszkania po wydaniu tych praw jazdy zostało przeniesione na inne terytorium.”

 

W mojej ocenie posiadane przez Pana niemieckie prawo jazdy nie daje Panu prawa do prowadzenia pojazdów na terytorium RP, albowiem po pierwsze nie wynika z treści Pana pytania, aby zamieszkiwał Pan na stałe w Niemczech, a po drugie nie pisze Pan, kiedy wyrobił prawo jazdy niemieckie.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. akt III SA/Łd 155/09, w którego tezie wskazano, iż „Wystąpienie przesłanek, które aktualizują obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w drodze egzaminu państwowego świadczą o powstaniu wątpliwości co do posiadania tych kwalifikacji. Nie można wobec tego przyjąć, że zdanie w przeszłości z wynikiem pozytywnym egzaminu otwiera drogę do uzyskania prawa jazdy po kilkunastu latach w innym państwie”.

 

Z uwagi na powyższe, pomimo posiadania niemieckiego prawa jazdy utracił Pan prawo jazdy w Polsce i winien się Pan poddać kontrolnemu egzaminowi, by móc prowadzić pojazd na terytorium RP, albowiem dopiero zdanie takiego egzaminu pozwoli na uzyskanie (ponowne) uprawnień do prowadzenia pojazdów na terytorium RP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus IV =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »