.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ojciec nie chce przeprowadzić sprawy spadkowej po matce - co zrobić?

Sprawa dotyczy podziału majątku po zmarłej mamie. Mama nie zostawiła testamentu, a tata stwierdził po jej śmierci, że nie da nam nic po niej, bo nie wniosła dużego wkładu do pomnażania majątku rodzinnego. Ojciec nie chce przeprowadzić sprawy spadkowej i twierdzi że nic nam się nie należy. Każda rozmowy dotycząca tej sprawy kończy się kłótnią z ojcem i ostrą wymianą zdań. Chcę podkreślić, że majątek rodziców był własnością wspólną – należą do niego oszczędności oraz 2 nieruchomości. Jakie mamy prawa (3 dzieci) i o co możemy walczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ojciec nie chce przeprowadzić sprawy spadkowej po matce - co zrobić?

Brak sprawy spadkowej – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

Jak rozumiem, po śmierci mamy od 2019 roku nic się nie zadziało. Nikt ze spadkobierców ustawowych nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

 

Powyższe powoduje, że zgodnie z art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego doszło do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku. Czyli obrazując, jeśli majątek wynosił 100 000 zł, a dług (jakikolwiek) 200 000 zł, to spadkobiercy odpowiadają za dług tylko do kwoty 100 000 zł.

 

Pan jednak wskazuje, że mama długów nie pozostawiła, a wyłącznie majątek wspólny jej i jej męża w postaci środków pieniężnych i nieruchomości.

Brak testamentu i kolejność dziedziczenia

Skoro nie było testamentu, to zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W Państwa przypadku zatem dziedziczą 4 osoby (troje dzieci) i mąż, co daje każdemu prawo do 1/4 spadku po mamie. Skoro rzeczy jakie pozostawiła, były współwłasnością majątkową, to spadek dotyczy 1/2 ich wartości. Nie dojdzie bowiem do sytuacji, w której to owa część mamy przypada automatycznie jej mężowi. Podlega ona dziedziczeniu na zasadach ogólnych jakie opisałam zdanie wcześniej. Jeśli więc mama z tatą posiadali dom będący ich wspólną własnością, po śmierci mamy ustała wspólność majątkowa. W takim wypadku mężowi przypadnie 1/2 nieruchomości z tytułu zniesienia współwłasności, a do drugiej połowy uprawnieni będą spadkobiercy mamy, czyli mąż i troje dzieci, każde po 1/4. Oczywiście nie ma przeszkód, by mąż zachował cały dom, a spłacił udziały dzieci zmarłej.

Niechęć ojca i wniesienie sprawy sądowej

Skoro ojciec nie chce polubownie rozwiązać owej kwestii przed notariuszem, pozostaje założenie sprawy spadkowej przed sądem. Całe szczęście takie sprawy nie ulegają przedawnieniu i można je prowadzić niezależnie od tego, ile lat upłynęło od śmierci spadkobiercy.

 

W tym celu wszyscy lub jeden ze spadkobierców musi złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej mamie i o dział spadku. Sądem właściwym będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania mamy. Wniosek taki powinien zawierać:

 

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek (wnioskodawca) oraz imiona, nazwiska i adresy potencjalnych spadkobierców ustawowych (uczestnicy postępowania);
 • imię i nazwisko zmarłej, datę i miejsce jej śmierci oraz jej ostatnie miejsce stałego zamieszkania;
 • akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobierców (akty urodzenia i akt małżeństwa w Pana przypadku).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania (czyli w Pana przypadku dodatkowo 3 kopie);
 • odpisy skrócone aktów urodzenia i małżeństwa dzieci mamy;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa mamy i jej męża;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • informację, że nie były składane oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia;
 • proponowany plan podziału spadku;
 • spis przedmiotów spadkowych.

 

Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być maksymalnie sprzed 3 miesięcy.

 

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.

 

W uzasadnieniu wniosku trzeba opisać historię spadkobrania – przytoczyć datę, oraz miejsce śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jako dowód możemy przytoczyć akta postępowania o stwierdzenie nabycia spadku).

 

Następnie uzasadnić stworzony plan podziału spadku powołując się w szczególności na spis przedmiotów spadkowych (w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić również dowody, które to potwierdzają, np. odpis z księgi wieczystej), wskazać wartość przedmiotów spadkowych oraz wykazać wielkość udziałów w spadku (po ¼, co opisałam wyżej) i opisać możliwe płatnicze innych spadkobierców jeśli np. domagać się Pan będzie spłaty po 1/4 udziału w nieruchomości na rzecz każdego dziecka z przyznaniem tego udziały na własność mężowi oraz wydania po 1/4 oszczędności na rzecz każdego dziecka i męża z 1/2 pozostawionej przez mamę.

 

Wniosek trzeba opłacić opłatą w wysokości 600 zł (100 zł za stwierdzenie nabycia spadku i 500 zł za dział spadku).

 

Proszę więc ostatecznie wezwać ojca do polubownego, tj. przed notariuszem, działu spadku, wskazując, że w innym wypadku zostanie założona sprawa spadkowa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu