.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje wybudowania domu z naruszeniem zapisów MPZP

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.07.2022 • Zaktualizowane: 05.07.2022

Noszę się z zamiarem zakupu działki i budowy na niej domu. Jednak pewne zapisy MPZP są dla mojej inwestycji niekorzystne i chciałbym się zorientować, jakie mam w tym względzie możliwości. Otóż MPZP nie przewidział sytuacji, że działka może być pochyła i z tego powodu musiałbym na ścianie budynku naturalnie osadzonego w ziemi wykonać niczemu niesłużący nasyp o wysokości co najmniej 70 cm. Wszystkie instytucje zdają sobie sprawę z nonsensowności tego zapisu, ale każdy rozkłada ręce. Oczywiście w projekcie byłby ten „nasyp”, bo inaczej nie uzyskałbym pozwolenia na budowę, jednak gdyby na etapie budowy nie został wykonany, jakie byłyby tego konsekwencje? Albo nasyp by powstał, ale po odbiorze domu bym go zniwelował? Czy jakiś urząd może to skontrolować? I druga sprawa: co by mi groziło za niezastosowanie się do zapisów dotyczących kolorystyki dachówki? Według MPZP dopuszczone są odcienie czerwieni i brązu, a ja noszę się z zamiarem zastosowania czerni. Nie byłby to wielki wyjątek, gdyż połowa budynków w okolicy ma dachy czarne, mimo zapisów MPZP.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje wybudowania domu z naruszeniem zapisów MPZP

Pozwolenie na budowę a MPZP

Niestety, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są wiążące. Może Pan oczywiście próbować zaskarżyć MPZP, jeśli narusza Pana interesy, może Pan próbować trybu zmiany planu. Dopóki jednak plan jest w takiej formie – obowiązuje i Pana, i urząd przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

 

Z pewnością jest Panu wiadome, że pozwolenie na budowę wydawane jest na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, a ponadto musi być zgodne z projektem i projektem zagospodarowania działki.

 

Jeśli dom zostałby zbudowany niezgodnie z projektem budowlanym, a odstępstwa od projektu budowlanego miałyby charakter istotny, organ nadzoru budowlanego nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wynika to z art. 36a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).

 

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego

Przez istotne odstąpienie od projektu budowlanego należy rozumieć np.:

 

  • zmianę kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  • odstąpienie od zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  • zmianę grubości ścian, która zwiększa powierzchnię budowy,
  • zmianę podpiwniczenia budynku,
  • odstąpienie od zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  • odstąpienie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nieuzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

 

Niezgodność budowy z planem zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowaniem działki powoduje, że żadna zmiana projektu nie wchodzi w grę. Zostanie Pan zobligowany do wykonania robót w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami albo do rozbiórki. To samo dotyczy koloru dachówki.

 

Odpowiedzialność kierownika budowy

Proszę również pamiętać o tym, że kierownik budowy podpisuje się przy zgłoszeniu, że wszystko jest zgodne z decyzją, planem zagospodarowania działki i planem zagospodarowania. Odpowiada za to i karnie, i administracyjnie. Zatem nie wiem, czy ktokolwiek zatwierdzi Panu zgodność, gdy tej zgodności nie będzie.

 

I ostatnia uwaga: po zgłoszeniu zakończenia budowy może Pan oczekiwać kontroli na miejscu (urzędnicy nie muszą się stawić, ale mogą). Nawet już po oddaniu budynku do użytkowania urząd może skontrolować jego stan i stwierdzić niezgodności. W konsekwencji – pociągnąć do odpowiedzialności kierownika, który zatwierdził zgłoszenie jako zgodne z planem i projektem, a Panu nakazać przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl