.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak sprawdzić, czy partner jest rozwodnikiem?

• Autor: Janusz Polanowski

Mój partner i jednocześnie ojciec mojego dziecka utrzymuje, że jest po rozwodzie. Niestety nie chce mi pokazać wyroku rozwodowego. Kiedy rejestrowaliśmy narodziny dziecka, partner zadeklarował w USC, że jest rozwiedziony. Czy gdyby to było kłamstwo, urząd mógłby tego nie wykryć? Dodatkowo „była” żona partnera mnie nęka – co mogę zrobić i jak sprawdzić, czy partner jest rozwodnikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak sprawdzić, czy partner jest rozwodnikiem?

Opis sytuacji odnosi się do grupy zagadnień. Zajmijmy się nimi po kolei.

Ukrywanie stanu cywilnego przez partnera

Pani użyła rzeczownika „partner”. Obawiam się, że użycie go w ukazanym kontekście może być przejawem nie tylko dość mocnej tendencji; niestety, często tendencji faktycznie zakłamanej – np. w mediach określeń dosłownie wskazujących na konkubinat używa się w teraz często w kontekście zachowań patologicznych (np. przemocy w rodzinie), zaś na „partnerstwo” w aspekcie wspólnego pożycia wskazuje się np. w odniesieniu do polityków (np. głów państw) lub innych osób, traktowanych jako „pozytywne punkty odniesienie”. W ujęciu prawa polskiego, zasadnie można mówić o partnerze w spółce (zwłaszcza w spółce partnerskiej). W zakresie relacji osobistych wprawdzie trudno byłoby zakazać używania takich określeń – oby jednak rzeczywiście chodziło o relacje partnerskie.

 

Ośmielam się wyrazić pogląd, że gdyby ten Pan rzeczywiście traktował Panią po partnersku, to przedstawiłby Pani odpowiedni dowód na to, że jest mężczyzną stanu wolnego; chyba nadal w dowodach osobistych umieszcza się informacje o stanie cywilnym – w tym dość ogólne określenie „wolny”. Dociekanie przyczyn zachowywania w dyskrecji przed Panią okoliczności dotyczących małżeństwa (być może już zakończonego) może skłaniać do różnych hipotez; przykładowo, dotyczących: zagadnień majątkowych, szczegółów pożycia małżeńskiego. Hipotezy da się mnożyć.

Partner jako ojciec dziecka pozamałżeńskiego

W przepisach o ustaleniu ojcostwa – artykule 72 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (skrótowo: K.r.io.) – nie przewidziano (niezależnie od możliwych ocen takich regulacji) bezpośrednich powiązań takich aspektów życia mężczyzny z jego stanem cywilnym. W szczególności swe ojcostwo może uznać (art. 73 i następne K.c.) również mężczyzna żonaty (nawet bez orzeczenia separacji), i to bez angażowania żony tegoż mężczyzny. Do ustalenia ojcostwa może dojść, o ile nie ma zastosowania domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa (art. 62 K.r.io.). Państwa dziecko jest dzieckiem pozamałżeńskim, więc sformalizowanie prawnej więzi między nim a tym mężczyzną (jako jego ojcem) wymagało ustalenia ojcostwa; tak zdecydował ustawodawca.

Sprawdzenie stanu cywilnego partnera – czy jest rozwodnikiem?

Stan cywilny człowieka jest jego stanem prawnym – a nie stanem faktycznym. Pani wolno pytać, zaś temu panu (jako również wolnemu człowiekowi) wolno udzielać na takie pytania odpowiedzi albo odpowiedzi nie udzielać. Pan ten jest uprawniony udzielić pełnomocnictwa (art. 98 i następne K.c.) – np. Pani do pozyskiwania określonych dokumentów go dotyczących (np. odpisu aktu urodzenia lub odpisu aktu małżeństwa). Pani zaś (również w ramach korzystania z wolności) wyciągać wnioski z sytuacji – np. z (braku) odpowiedzi lub ich treści. Ustawodawca podkreśla wymagania z zakresu ochrony danych osobowych, także w przepisach Prawa o aktach stanu cywilnego (szczególnie w jego artykułach: 5 oraz 27); wobec tego urzędnicy mają ograniczone możliwości legalnego informowania osób postronnych o treści rejestru stanu cywilnego oraz innych (zbiorów) danych.

 

Samo bycie matką dziecka nie upoważnia kobiety do samodzielnego pozyskiwania dokumentów dotyczących (prawnego) ojca dziecka – analogicznie, samo bycie (prawnym) ojcem dziecka nie upoważnia do samodzielnego pozyskiwania dokumentów dotyczących matki dziecka; ewentualna śmierć któregoś z rodziców dziecka i załatwianie związanych z tym spraw (np. spadkowych) może ułatwiać pozyskiwanie dokumentów. Państwo pozostają w związku nieformalnym, co ma swe konsekwencje; szczególnie chodzi o to, że – poza nielicznymi wyjątkami (np. dotyczącymi prawa do odmowy składania zeznań) – Państwo są traktowani jako osoby prawnie sobie obce. Zaangażowane w uznanie ojcostwa przez tego Pana osoby urzędowe nie są śledczymi; ich zadaniem było przyjęcie prawem wymaganych oświadczeń oraz wprowadzenie danych do właściwych zbiorów danych – poza zakresem ich właściwości jest np. „wykrywanie” czegoś (chociażby pozostawania przez kogoś w innym stanie cywilnym od deklarowanego wobec Pani); urzędnicy samorządowi nie są detektywami (ani policyjnymi, ani prywatnymi).

Nękanie przez byłą żonę partnera

Jeżeli Pani odczuwa uzasadnione obawy w związku z zachowaniami innej osoby (np. byłej żony partnera), to proponuję rozważyć powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; w Kodeksie karnym stypizowano, między innymi, przestępstwa: nękania (art. 190a), gróźb bezprawnych (art. 190, art. 191). Stypizowanym przestępstwem jest także wyłudzenie (art. 286). Proszę pamiętać o dużym znaczeniu dowodów; wprawdzie rejestrowanie zdarzeń wiąże się z ryzykiem prawnym, ale niekiedy jedynie zdjęcia lub nagrania pozwalają udowodnić rzeczywisty stan rzeczy (np. przebieg jakiegoś zdarzenia).

 

Wyrażam nadzieję na to, że ta odpowiedź pomoże podejmować Pani dobre decyzje oraz je właściwie realizować.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu