Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas na wystawienie mandatu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 11.09.2013

Dostałem wezwanie do zapłaty mandatu wystawionego z powodu niezatrzymania się na czerwonym świetle, które zostało stwierdzone przy pomocy urządzenia rejestrującego. Wykroczenie zostało popełnione pod koniec maja, pismo zaś otrzymałem dopiero na początku października. Ile czasu zostało przewidziane przez prawo na wypisanie mandatu? Czy może trwać to tak długo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czas na wystawienie mandatu

Ustawowy termin na nałożenie mandatu karnego

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z tym, jak długi czas przewidziany został przez prawo na wystawienie mandatu.

 

W opisanej sytuacji bez wątpienia zachowany został ustawowy termin na nałożenie mandatu karnego. Z jego przekroczeniem mielibyśmy do czynienia, gdyby grzywna za popełnione wykroczenie drogowe została nałożona mandatem sporządzonym co najmniej po pół roku od dnia stwierdzenia wykroczenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 97 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm. – dalej K.p.s.w.): „W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

 

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu

 

– w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3”.

Nałożenie mandatu zaocznego za przejechanie na czerwonym świetle

Nałożony na Pana mandat karny jest mandatem zaocznym, powinien zatem wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę. Mandat zaoczny pozostawia się w takim miejscu, aby sprawca mógł do odebrać, co dotyczy również doręczenia listem poleconym (por. art. 98 § 1 pkt 1 K.p.s.w. w zw. z § 4 i 5 tego przepisu). Mandat zaoczny staje się prawomocny w chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.

W razie nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy (art. 99 K.p.s.w.). Zwracam uwagę, że karalność wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu (art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Kiedy wniosek o ukaranie za wykroczenie drogowe zostanie skierowane do sądu?

Jeśli nie zapłaci Pan grzywny nałożonej za popełnione wykroczenie drogowe, to wniosek o ukaranie powinien zostać skierowany do sądu przed upływem roku od popełnienia czynu. W przeciwnym razie dojdzie do przedawnienia. Jeśli w tym czasie poprawny formalnie wniosek wpłynie do sądu, prawomocny wyrok powinien zapaść przed upływem 2 lat od dnia popełnienia czynu. Przedawnienie orzekania jest tzw. negatywną przesłanką procesową – jeśli taka okoliczność zaistnieje, postępowanie musi zostać bezwzględnie umorzone (art. 5 § 1 pkt 4 K.p.s.w.), także przed sądem drugiej instancji w razie złożenia apelacji.

 

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 6 =

»Podobne materiały

Postępowanie mandatowe

W jakim terminie straż miejska powinna wystawić mandat za przekroczenie prędkości? Ile trwa postępowanie mandatowe?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »