.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca (obywatela USA) w Polsce

• Autor: Aleksander Słysz

Jestem obywatelem USA i mam pytanie o zakup nieruchomości przez cudzoziemca. Niestety nie mogę w tej chwili przybyć do Polski, a chciałbym szybko dokonać zakupu nieruchomości i, jeśli to możliwe, uniknąć opłaty podatku. Właścicielka nieruchomości jest starszą panią, która jest babcią mojej bliskiej znajomej. Czy jest szansa, że dokonamy zapłaty starszej pani za posiadłość, a ona zrzeknie się domu na wnuczkę? Wydaje mi się, że jest to bliższa rodzina i wnuczka nie powinna płacić podatku. Jak ponadto kupić nieruchomość „na odległość”? Czy muszę wynająć pełnomocnika? Gdzie kogoś takiego znaleźć (nieruchomość położona jest w regionie małopolskim)? Proszę też podać wartość podatku do zapłacenia po zakupie nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca (obywatela USA) w Polsce

Czy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce?

Zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej ani Szwajcarii są wydawane przez MSWIA. Uzyskanie zezwolenia jest warunkiem koniecznym, by możliwy był zakup nieruchomości przez cudzoziemca spoza UE, czyli m.in. z USA.

 

MSWIA informuje, że „w celu uzyskania zezwolenia należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. (...) Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm./ oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych informacji i rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 925 z późn. zm/”.

 

Więcej informacji o ww. zezwoleniach znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Właściwym departamentem jest Departament Zezwoleń i Koncesji, poniżej dokładne dane teleadresowe:

 

Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
NIP: 521-052-60-30

tel. (0-22) 60-116-02, (0-22) 60-116-02, fax 848-97-81,

e-mail: waii@dzik.mswia.gov.pl,

Infolinia: (0-22) 60-159-98, (0-22) 60-159-98, (0-22) 60-141-88, (0-22) 60-141-88

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca a sprawy podatkowe

Nabycie nieruchomości nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Podatkiem dochodowym opodatkowana jest w konkretnych sytuacjach sprzedaż nieruchomości. Jeżeli uzyska Pan zezwolenie i będzie Pan chciał nabyć nieruchomość, to jest duża szansa, że „starsza pani” będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

 

Opcja, w której właścicielem nieruchomości zostaje wnuczka, prezentuje się następująco: jeżeli Pan przekaże „starszej pani” kwotę odpowiadającą cenie, to będzie to darowizna. Drugą darowizną będzie darowanie nieruchomości przez „starsza panią” wnuczce. Pierwsza darowizna będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, druga będzie zwolniona od ww. podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm).

 

Analogiczne stanowisko prezentuje m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga w piśmie z dnia 22 marca 2007 r. (sygnatura: 1434/S-SM/Rek.21/07/DR), w którym przeczytać możemy, że:

 

„Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dziadkowie zamierzają przekazać Pani w darowiźnie lokal mieszkalny. Pytanie zawarte we wniosku dotyczy kwestii zwolnienia tej darowizny z podatku od spadków i darowizn. Zdaniem Pani zwolnienie wynika z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm., Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629), po spełnieniu warunku zgłoszenia tejże darowizny w określonym terminie właściwemu urzędowi skarbowemu, bez obowiązku spełniania warunków zawartych w art. 16 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna nieruchomości na rzecz wnuczki a podatek

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, urząd stwierdza, że zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie rzeczy i praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, macochę, ojczyma, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. w omawianym przypadku od dnia zawarcia umowy darowizny. Zgodnie zaś z art. 4a ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Na podstawie art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, zatem darowizna, o której mowa, będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i nie ma obowiązku zgłaszania jej do urzędu skarbowego. Warunki wymienione w art. 16 cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn w tym przypadku nie mają zastosowania.

 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie, tzn. darowizna lokalu mieszkalnego dokonana przez dziadków na rzecz wnuczki zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn”.


Pyta Pan również o pośredników, a ze względu na położenie nieruchomości korzystnie będzie szukać pośrednika z okolic. Pośrednicy z regionu małopolskiego zrzeszeni są m.in. w Małopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 

Pisze Pan też, by podać wartość podatku do zapłacenia po zakupie nieruchomości. Zakup domu nie jest opodatkowany. By wskazać szacunkową wartość podatku od sprzedaży bądź darowizny nieruchomości, trzeba znać dokładną wartość nieruchomości i wiele innych elementów stanu faktycznego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu