.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naliczenie punktów karnych mimo umorzenia sprawy

Jakiś czas temu przekroczyłem prędkość o 60 km/h. Dostałem mandat i 10 punktów. Nie przyjąłem tej kary, więc sprawa poszła do sądu. Nie zwróciłem prawa jazdy. Dostałem więc informację, że w tej sytuacji sprawa jest umorzona. Później otrzymałem jednak pismo z grzywną z sądu (za sprawę z nieprzyjętym mandatem). Wczoraj przyszło kolejne pismo, że mam 28 punktów karnych (przed tą sytuacją miałem 18) i mam iść na egzamin i badania. W wyroku o grzywnie jednak nie było nic o punktach karnych. Czy zatem słusznie zostały naliczone? Co mam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Postaram się Panu wyjaśnić stan prawny, który ma zastosowanie w Pana sprawie.

 

Wiadome jest Panu na pewno, że obowiązkiem policji jest prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, w tym właśnie odnotowywanie punktów karnych za dokonane naruszenia przepisów.

 

Bliższe regulacje na temat zasad odnotowywania punktów karnych w ewidencji wynikają rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Najistotniejszy jest tu § 4 rozporządzenia, który mówi o tzw. wpisach ostatecznych i tymczasowych.

 

Ust. 1 tego przepisu stanowi, że wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

Aczkolwiek w myśl ust. 2 przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.

 

Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.

 

Dlatego też, niezależnie od tego, czy Pan przyjął mandat, czy nie, wpisano Panu punkty tymczasowo, a po wydaniu wyroku wpis ten ma charakter ostateczny i decyduje tu data przekroczenia przez Pana prędkości, a nie data wyroku (wbrew temu, co podają czasami źródła w postaci forum internetowego).

 

Aby nie być gołosłowną, powołam się w tej mierze na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1180/14, w którym stwierdzono, że „z przepisu art. 130 ust. 2 p.r.d. wynika, iż punkty wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia. Nie ulega zatem wątpliwości, że decydujące znaczenie ma data dopuszczania się naruszenia, a nie to, kiedy w rzeczywistości wprowadzono dane do ewidencji, czy też kiedy ostatecznie zapadło orzeczenie skazujące za popełnione naruszenie przepisów ruchu drogowego. Punkty wpisane jako tymczasowe, które wskutek wydania przez uprawnione podmioty jednego z rozstrzygnięć wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488), na mocy których stały się one wpisami ostatecznymi, ocenia się przez pryzmat daty popełnionego naruszenia, a nie wydania aktu je potwierdzającego w określonej dacie przeszłej. Rozstrzygnięcia takie mają bowiem charakter deklaratywny, a nie konstytutywny”.

 

Tak więc przykro mi, ale działania organów są tu prawidłowe. Jeśli sąd nakłada grzywnę, to jest to tylko dodatkowa kara za nieprzyjęcie mandatu, ale punkty karne objęte wpisem tymczasowym to nie kara w myśl Kodeksu wykroczeń, dlatego nie ma o niej słowa w wyroku sądu.

 

Odmowa przyjęcia mandatu niestety nie chroni przed punktami karnymi.

 

W tej sytuacji niestety obawiam się, że ewentualne odwołania zwiększą jedynie koszty postępowania, a niestety wynik będzie ten sam. Chyba zatem lepiej byłoby, aby Pan już na tym etapie zastosował się do wskazań w zakresie egzaminu i badań.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu